kandidatuddannelse i Kommunikation og it
Kandidatuddannelse

Kommunikation og it

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med kommunikation mellem mennesker formidlet gennem it-systemer og it-netværk.

Fakta

Navn:
Kommunikation og it
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan it-systemer er opbygget, og hvordan de kan bruges i netværk, der forbinder mennesker i såvel deres arbejdsliv som i deres private liv.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for innovation, udvikling og rådgivning i private og offentlige it- og medievirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen indeholder en kombination af medievidenskab og datalogi og giver dig redskaber til at kunne deltage i udvikling af nye it-ressourcer.

Ved hjælp af videnskabelige metoder lærer du at forstå og udvikle brugen af it inden for kommunikation, samarbejde, social interaktion og innovation.

Du får viden om koncept- og systemudvikling og lærer om empiriske undersøgelsesmetoder af mediebrug og kommunikation i netværk, lige som du får udvidet dine tekniske kompetencer.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper. Der er på 3. semester mulighed for et projektorienteret forløb (praktik).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kommunikation og it som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i kommunikation og it.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kommunikation og it giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som kommunikationsmedarbejder, webmaster, systemudvikler eller projektleder inden for innovation, markedsføring, udvikling og rådgivning i private og offentlige virksomheder.

Du kan også arbejde med analyse af it- og mediebrug i forbindelse med produktudvikling i forskellige typer af it- og medievirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design og arbejde med journalistik og kommunikation.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information