kandidatuddannelse i Kommunikation og it
Kandidatuddannelse

Kommunikation og it

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med kommunikation mellem mennesker formidlet gennem it-systemer og it-netværk.

Fakta

Navn:
Kommunikation og it
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan it-systemer er opbygget, og hvordan de kan bruges i netværk, der forbinder mennesker i såvel deres arbejdsliv som i deres private liv.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for innovation, udvikling og rådgivning i private og offentlige it- og medievirksomheder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen indeholder en kombination af medievidenskab og datalogi og giver dig redskaber til at kunne deltage i udvikling af nye it-ressourcer.

Emner

Ved hjælp af videnskabelige metoder lærer du at forstå og udvikle brugen af it inden for kommunikation, samarbejde, social interaktion og innovation.

Du får viden om koncept- og systemudvikling og lærer om empiriske undersøgelsesmetoder af mediebrug og kommunikation i netværk, lige som du får udvidet dine tekniske kompetencer.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper.

Praktik

Der er på 3. semester mulighed for et projektorienteret forløb (praktik).

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen kommunikation og it på Københavns Universitet (ku.dk)

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Kommunikation og it

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som fx kommunikationsmedarbejder, webmaster, systemudvikler eller projektleder inden for innovation, markedsføring, udvikling i private og offentlige virksomheder.

Du kan også arbejde med analyse af it- og mediebrug i forbindelse med produktudvikling i forskellige typer af it- og medievirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information