kandidatuddannelse i Interaktive digitale medier
Kandidatuddannelse

Interaktive digitale medier

På uddannelsen i interaktive digitale medier lærer du at designe og udvikle it-produkter, der både kan indeholde billeder, lyd, tale og video.

Fakta

Navn:
Interaktive digitale medier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om den teoretiske baggrund for design af og formidling via interaktive medier, lige som du arbejder med den bagvedliggende teknologi i datalogiske fag.

Alt efter hvilken retning du vælger, kan du som færdiguddannet kandidat arbejde med udvikling eller produktion af interaktive mediesystemer inden for fx undervisningsmaterialer, it-systemer til virksomheder eller spiludvikling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Tværfaglighed er et vigtigt element i kandidatuddannelsen. Du lærer at analysere og planlægge produktionen af et multimediesystem ud fra fx et arbejdsmæssigt, et kulturelt og et teknologisk perspektiv.

Fagområder

Uddannelsen består af fire fagområder:

  • Æstetik, hvor du studerer mediernes formsprog og teorier om kultur og formsprog generelt
  • Datalogi, hvor du lærer, hvordan du konkret kan udvikle et multimedieprodukt, så det bliver et teknisk velfungerende system
  • Design og informationsvidenskab, som handler om processen i forbindelse med udviklingen af et multimedieprodukt og relationen til den sammenhæng, det skal bruges i
  • Projekstyring, hvor du lærer at arbejde sikkert og effektivt i projekter

Tilsammen giver de fire områder dig forudsætninger for at analysere, udvikle, designe og konstruere forskellige multimedieprodukter.

Valgfag

Ud over de fire fagområder kan du tage en række valgfrie fag, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Det kan fx være et område som grafik eller computerspil, men det kan også være områder som undervisning eller formidling via multimedier. Der er også kurser i nye medier og nye mobile medieplatforme.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem hold- eller værkstedsundervisning, forelæsninger og projekt- og gruppearbejde. Der er mulighed for praktik i uddannelsen. Derudover vil der være studieture til virksomheder i branchen.

Kandidatuddannelsen udbydes i et samarbejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder interaktive digitale medier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kommunikation og digitale medier med specialisering i interaktive digitale medier giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre bacheloruddannelser, der kan give adgang til kandidatuddannelsen er:

  • Kommunikation og digitale medier med specialisering i kommunikation
  • Informationsvidenskab
  • Kunst og teknologi
  • Interaktionsdesign
  • Informationsteknologi
  • Medialogi

Du skal desuden have et solidt kendskab til it på brugerniveau.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil både kunne arbejde med analyse og vurdering af multimedieprodukter og produktion. Alt efter din specialisering kan du komme til at arbejde med udvikling og produktion af multimediesystemer inden for fx undervisningsmaterialer, it-systemer til virksomheder eller spiludvikling.

Din titel kan fx være it-konsulent eller udvikler. For alle områderne gælder det, at du både kan blive ansat i private og offentlige virksomheder, og dine opgaver kan primært være udviklings- og forskningsorienterede eller driftsorienterede.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemdvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information