kandidatuddannelse i Interaktive digitale medier
Kandidatuddannelse

Interaktive digitale medier

På uddannelsen i interaktive digitale medier lærer du at designe og udvikle it-produkter, der både kan indeholde billeder, lyd, tale og video.

Fakta

Navn:
Interaktive digitale medier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om den teoretiske baggrund for design af og formidling via interaktive medier, lige som du arbejder med den bagvedliggende teknologi i datalogiske fag.

Alt efter hvilken retning du vælger, kan du som færdiguddannet kandidat arbejde med udvikling eller produktion af interaktive mediesystemer inden for fx undervisningsmaterialer, it-systemer til virksomheder eller spiludvikling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Tværfaglighed er et vigtigt element i kandidatuddannelsen. Du lærer at analysere og planlægge produktionen af et multimediesystem ud fra fx et arbejdsmæssigt, et kulturelt og et teknologisk perspektiv.

Fagområder

Uddannelsen består af fire fagområder:

  • Æstetik, hvor du studerer mediernes formsprog og teorier om kultur og formsprog generelt
  • Datalogi, hvor du lærer, hvordan du konkret kan udvikle et multimedieprodukt, så det bliver et teknisk velfungerende system
  • Design og informationsvidenskab, som handler om processen i forbindelse med udviklingen af et multimedieprodukt og relationen til den sammenhæng, det skal bruges i
  • Projektstyring, hvor du lærer at arbejde sikkert og effektivt i projekter

Tilsammen giver de fire områder dig forudsætninger for at analysere, udvikle, designe og konstruere forskellige multimedieprodukter.

Valgfag

Ud over de fire fagområder kan du tage en række valgfrie fag, så du kan specialisere dig i den retning, du ønsker. Det kan fx være et område som grafik eller computerspil, men det kan også være områder som undervisning eller formidling via multimedier. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem hold- eller værkstedsundervisning, forelæsninger og projekt- og gruppearbejde.

Kandidatuddannelsen udbydes i et samarbejde mellem It-vest og Aalborg Universitet.

Praktik

Der er mulighed for praktik i uddannelsen. Derudover vil der være studieture til virksomheder i branchen.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Du vil både kunne arbejde med analyse og vurdering af multimedieprodukter og produktion. Alt efter din specialisering kan du komme til at arbejde med udvikling og produktion af multimediesystemer inden for fx undervisningsmaterialer, it-systemer til virksomheder eller spiludvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Systemudvikling, programmering og design

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information