Kandidatuddannelse

Medialogy

Kandidatuddannelsen i Medialogy er engelsksproget og handler om videnskaben og teknologien bag avancerede interaktive digitale medieprodukter.

Fakta

Navn:
Medialogy
Andre betegnelser:
Medialogi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer teknologi og videnskabelige eksperimenter med fokus på både hardware og software for at udvikle nye produkter og værktøjer til brug inden for medieteknologien, herunder fx spil, virtuel reality og interaktive 3D-elementer. Der arbejdes på hele designprocessen fra idé og design til løsning og test. 

Som færdiguddannet i medialogi vil du have jobmuligheder i it-branchen både på det danske og det internationale arbejdsmarked. Her vil du kunne løse opgaver inden for bl.a. programmering, softwareudvikling, spiludvikling, webudvikling og projektledelse.

Foto: Aalborg Universitet
Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i Medialogy afhænger i høj grad af dine individuelle valg af valgfag og de emner, du vælger at skrive projekter om.

Indhold

På uddannelsen lærer du at analysere forskningen inden for specifikke områder. Du lærer også at vurdere og siden udvælge teorier, metoder og værktøjer inden for feltet til at producere ny viden og teknologi.

Uddannelsen kvalificerer dig til at designe og programmere fx computerspil, interaktive digitale systemer, animationer til vitual og augmented reality (suppleret eller udvidet virkelighed), brugervenlige apps og systemer.

Desuden lærer du til at evaluere komplekse mediesystemer på baggrund af forsøg og vurdere teknologiens samspil med brugerorienterede aspekter.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Medialogy.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem undervisning med teoretisk indhold samt projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Læs om

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Medialogi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse i Medialogy vil du have jobmuligheder i it-branchen med fx programmering, softwareudvikling, interaktionsdesign, it-rådgiving, spiludvikling, webudvikling og projektledelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information