Kandidatuddannelse

Medialogy

På uddannelsen lærer du at bruge videnskaben og teknologierne bag interaktive digitale medieprodukter til at løse samfundsmæssige udfordringer.

Fakta

Navn:
Medialogy
Andre betegnelser:
Medialogi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer teknologi, kreativitet og videnskabelige eksperimenter.

Fokus er på at udnytte ny hardware og software til at udvikle digitale produkter og værktøjer. Det kan fx være læringsspil, genoptræning i VR (Virtual Reality) eller AI-styrede historie-oplevelser.

Som færdiguddannet kandidat i Medialogy kan du arbejde i IT-branchen i Danmark eller udlandet. Her kan du fx løse opgaver inden for design, programmering og test af interaktive medieoplevelser og arbejde med udvikling af software og spil.

Foto: Aalborg Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i Medialogy afhænger i høj grad af dine individuelle valgfag og de emner, du vælger at arbejde med i dine projekter.

Indhold

På uddannelsen lærer du at analysere og udnytte den nyeste forskning inden for medie-teknologier. 

Du lærer også at vurdere og udvælge teorier, metoder og værktøjer inden for feltet. Den viden og din egen kreativitet bruger du til at skabe nye brugeroplevelser og teknologier.

Uddannelsen kvalificerer dig til at designe, programmere og evaluere fx computerspil, apps, interaktive digitale systemer og computergrafik til virtual reality (VR), augmented reality (AR) og extended reality (XR).

Desuden lærer du at evaluere komplekse mediesystemer på baggrund af forsøg. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Medialogy.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretisk indhold, praktisk arbejde i værksteder og laboratorier samt projektarbejde med din gruppe. 

Du kommer til at arbejde med hele udviklingsprocessen fra idé og design til implementation samt brugertest.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i medialogy foregår i:

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Medialogi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse i Medialogy vil du have jobmuligheder i it-branchen.

Du kan fx søge job inden for:

 • Programmering
 • Softwareudvikling
 • Udvikling af interaktive oplevelser
 • Interaktionsdesign
 • It-rådgiving
 • Spiludvikling
 • Webudvikling
 • Brugertest
 • User experiences
 • Projektledelse

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information