kandidatuddannelse i Medialogi
Kandidatuddannelse

Medialogy

Kandidatuddannelsen i Medialogy er engelsksproget og handler om videnskaben og teknologien bag avancerede interaktive digitale medieprodukter.

Fakta

Navn:
Medialogy
Andre betegnelser:
Medialogi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer teknologi og videnskabelige eksperimenter med fokus på både hardware og software for at udvikle nye produkter og værktøjer til brug inden for medieteknologien, herunder fx spil, virtuel reality og interaktive 3D-elementer. Der arbejdes på hele designprocessen fra idé og design til løsning og test. Interaktionen mellem mennesker og maskiner indgår også i uddannelsen.

Som færdiguddannet i medialogi vil du have jobmuligheder i it-branchen både på det danske og det internationale arbejdsmarked. Her vil du kunne løse opgaver inden for bl.a. programmering, softwareudvikling, spiludvikling, webudvikling og projektledelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Medialogy afhænger i høj grad af dine individuelle valg af valgfag og de emner, du vælger at skrive projekter om.

Indhold

På uddannelsen lærer du at analysere forskningen inden for specifikke områder. Du lærer også at vurdere og siden udvælge teorier, metoder og værktøjer inden for feltet til at producere ny viden og teknologi.

Uddannelsen kvalificerer dig til at designe og programmere fx computerspil, interaktive digitale systemer, animationer til vitual og augmented reality (suppleret eller udvidet virkelighed), brugervenlige apps og systemer.

Desuden lærer du til at evaluere komplekse mediesystemer på baggrund af forsøg og vurdere teknologiens samspil med brugerorienterede aspekter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem undervisning med teoretisk indhold samt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Medialogy.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Medialogy som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i medialogi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i medialogi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse i Medialogy vil du have jobmuligheder i it-branchen med fx programmering, softwareudvikling, interaktionsdesign, it-rådgiving, spiludvikling, webudvikling og projektledelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for systemudvikling, programmering og design samt film-, tv- og teaterteknik.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information