kandidatuddannelse i Medievidenskab
Kandidatuddannelse

Medievidenskab

Kandidatuddannelsen i medievidenskab giver en høj faglig viden og færdigheder inden for medier og kommunikation.

Fakta

Navn:
Medievidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med mange forskellige aspekter af medier i alt fra samfundsforhold, videnskabelse og læring til ledelse, kommunikation og procesfacilitering, som er en teknik til at skabe udvikling, mening og værdi i samarbejdsrelationer.

Med en kandidatgrad kan du bl.a. få job i film-, tv-, reklame- og it-branchen. Du kan også arbejde med undervisning eller informations- og PR-arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i medievidenskab er det faglige miljø meget bredt og giver dig mulighed for selv at sammensætte, hvilke moduler du vil have og rækkefølgen af dem.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig og omfatter både samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgange. Den bygger på et teoretisk, analytisk og historisk fundament, men har også fokus på praktiske elementer, fx ift. metode, produktion og formidling.

Medieområdet dækker alt fra film, tv, markedsføring, computermedier, radio og trykte medier.

Teori og analyse

Du lærer at anvende relevante æstetiske og psykologiske teorier i analyser af de virkemidler, der bruges i film, tv, aviser, internet og mobiler, og du lærer at analysere de audiovisuelle mediers funktioner i samfundet.

Du har mulighed for at vælge en meget bred profil eller en mere snæver faglig profil, der lægger op til ansættelse inden for bestemte fagområder.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en blanding af selvstudium, forelæsninger, øvelser og projektarbejde. Der er også mulighed for at komme i praktik hos en virksomhed eller på udveksling i udlandet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Aarhus.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder medievidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse i en et-faglig og en to-faglig version. Den et-faglige uddannelse indeholder to forskellige toninger: medier, produktion og analyse samt medier, læring og formidling.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i medievidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til den et-faglige kandidatuddannelse:

  • En bacheloruddannelse med centralfag i medievidenskab
  • En bacheloruddannelse med 45 ECTS i mediefag, herunder 10 ECTS i produktion

Følgende bacheloruddannelse giver adgang til den to-faglige kandidatuddannelse:

  • En bacheloruddannelse med centralfag i medievidenskab (135 ECTS) og et gymnasierelevant sidefag (45 ECTS), der kan fortsættes på kandidatniveau

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medievidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse med en A1-linje og en A2-linje.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i medievidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Der er forskellige adgangskrav til uddannelsens to linjer:

  • For at blive optaget på uddannelsens A1-linje skal du have en bacheloruddannelse i medievidenskab.
  • For at blive optaget på uddannelsens A2-linje skal du have en bacheloruddannelse (f.eks. historie, engelsk, æstetik og kultur) med bachelortilvalg i film og medier. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder film- og medievidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan give dig jobmuligheder inden for fx produktion af film og tv, reklamebranchen og i virksomheder i forlagsbranchen, herunder multimedier. Endelig vil der være jobmuligheder inden for PR-branchen, herunder fx pressehåndtering, kampagneplanlægning eller tekstforfatning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Lasse Skjelmose, 30 år, er kandidat i Film- og medievidenskab. Han arbejder som projektleder i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.