kandidatuddannelse i Medievidenskab
Kandidatuddannelse

Medievidenskab

Kandidatuddannelsen i medievidenskab giver en høj faglig viden og færdigheder inden for medier og kommunikation.

Fakta

Navn:
Medievidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med såvel tv, film og internet og uddyber din viden om forskellige genrer og kommunikationsmodeller. Under uddannelsen kan du også komme til at arbejde med produktion af både fakta og fiktion.

Med en kandidatgrad kan du bl.a. finde beskæftigelse i film-, tv-, reklame- og it-branchen. Eller du kan arbejde med undervisning eller informations- og PR-arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i medievidenskab er det faglige miljø meget bredt og giver dig mulighed for selv at sammensætte, hvilke moduler du vil have og rækkefølgen af dem.

Uddannelsen er tværfaglig og omfatter både samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgange og bygger på et teoretisk, analytisk og historisk fundament samt et praktisk formidlingsmæssigt aspekt.

Inden for medieområdet dækker det såvel film, tv, markedsføring og computermedier som radio og trykte medier.

Du lærer at anvende relevante æstetiske og psykologiske teorier i analyser af de virkemidler, der bruges i film, tv, aviser, internet og mobiler, og du lærer at analysere de audiovisuelle mediers funktioner i samfundet.

Du har mulighed for at vælge en meget bred profil eller en mere snæver faglig profil, der lægger op til ansættelse inden for bestemte fagområder.

Undervisningen foregår som en blanding af teori, forelæsninger, konferencer, øvelser og gruppearbejde. Der er også mulighed for at komme i praktik eller på udveksling.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et specialet, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Aarhus.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder medievidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse i enten et eller to fag.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i medievidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til den et-faglige kandidatuddannelse:

  • En bacheloruddannelse med centralfag i medievidenskab
  • En bacheloruddannelse med 45 ECTS i mediefag, herunder 10 ECTS i produktion

Følgende bacheloruddannelse giver adgang til den to-faglige kandidatuddannelse:

  • En bacheloruddannelse med centralfag i medievidenskab (135 ECTS) og et gymnasierelevant sidefag (45 ECTS), der kan fortsættes på kandidatniveau

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medievidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse med en A-linje og en A2-linje.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i medievidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i medievidenskab giver adgang til uddannelsens A-linje.

En humanistisk bacheloruddannelse i fx informationsvidenskab, digital design eller æstetik og kultur giver - med bachelortilvalg i film og medier - adgang til uddannelsens A2-linje.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder film- og medievidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan bl.a. give dig jobmuligheder inden for produktion af film og tv, it-branchen, reklamebranchen og i virksomheder i forlagsbranchen, herunder multimedier.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Lasse Skjelmose, 30 år, er kandidat i Film- og medievidenskab. Han arbejder som projektleder i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.