kandidatuddannelse i Medievidenskab
Kandidatuddannelse

Medievidenskab

Kandidatuddannelsen i medievidenskab giver en høj faglig viden og færdigheder inden for medier og kommunikation.

Fakta

Navn:
Medievidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med mange forskellige aspekter af medier i alt fra samfundsforhold, videnskabelse og læring til ledelse, kommunikation og procesfacilitering, som er en teknik til at skabe udvikling, mening og værdi i samarbejdsrelationer.

Med en kandidatgrad kan du bl.a. få job i film-, tv-, reklame- og kommunikationsbranchen. Du kan også arbejde med undervisning eller informations- og PR-arbejde.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i medievidenskab er det faglige miljø meget bredt og giver dig mulighed for selv at sammensætte, hvilke moduler du vil have og rækkefølgen af dem.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig og omfatter både samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgange. Den bygger på et teoretisk, analytisk og historisk fundament, men har også fokus på praktiske elementer, fx ift. metode, produktion og formidling.

Medieområdet dækker alt fra film, tv, markedsføring, computermedier, radio og trykte medier.

Du har mulighed for at vælge en meget bred profil eller en mere snæver faglig profil, der lægger op til ansættelse inden for bestemte fagområder. 

Teori og analyse

Du lærer at anvende relevante æstetiske og psykologiske teorier i analyser af de virkemidler, der bruges i film, tv, aviser, internet og mobiler, og du lærer at analysere de audiovisuelle mediers funktioner i samfundet.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen foregår som en blanding af selvstudium, forelæsninger, øvelser og projektarbejde.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for at komme på udveksling i udlandet eller i praktik hos en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense og Aarhus.

Læs om

SDU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Medievidenskab.

Øvrige muligheder

Københavns Universitet (KU) udbyder film- og medievidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse. Læs mere i UG-artiklen Film- og medievidenskab.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for fx produktion af film og tv, i reklame- og kommunikationsbranchen og i virksomheder i forlagsbranchen, herunder multimedier. Du kan også arbejde inden for PR-branchen med fx pressehåndtering, kampagneplanlægning eller tekstforfatning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Lasse Skjelmose, 30 år, er kandidat i Film- og medievidenskab. Han arbejder som projektleder i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.