kandidatuddannelse i Kommunikation
Kandidatuddannelse

Kommunikation

Du lærer at arbejde strategisk med kommunikation og formidling til forskellige målgrupper og medier.

Fakta

Navn:
Kommunikation
Andre betegnelser:
Communication Studies, Strategisk kommunikation og digitale medier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får teoretiske, metodiske og praktiske kompetencer i at planlægge, udføre og evaluere kommunikationsopgaver på tværs af medieplatforme, formidlingsgenrer og organisatoriske kontekster; fra SoMe-strategier, live-events og valgkampagner, til forandringsprocesser, borgerinddragelse og aktivisme.

Efter uddannelsen kan du arbejde strategisk med kommunikation inden for en række arbejdsområder, fx branding, event management, krisekommunikation, medieanalyse, politisk kommunikation og organisationsudvikling.  

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du får viden om planlægning, tilrettelæggelse, administration og vurdering af kommunikations- og informationsopgaver i relation til forskellige medier, herunder trykte medier, udstillinger, interaktive multimedier og netmedier.

Uddannelsen lærer dig også at analysere, udføre, lede og evaluere strategiske kommunikationsprocesser i både offentlige og private organisationer.

Emner

Du beskæftiger dig med emner som fx:

  • Markedskommunikation
  • Medier og offentlighed
  • Strategisk kommunikation og ledelse
  • Målgrupper
  • Etik
  • Digitale medier
  • Public Relations

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. eller cand.comm. afhængigt af uddannelsessted.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Roskilde og Aalborg.

Læs om

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Kommunikation

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du arbejde i både offentlige og private organisationer og virksomheder.

Du kan kan fx komme til at arbejde som kommunikationsmedarbejder i kommuner, regioner og i ministerier, hvor du arbejder med områder som politisk kommunikation, pressekontakt, sociale medier, ledelsessupport eller organisationsudvikling.

Du kan også arbejde som konsulent i private virksomheder og organisationer med fx event management, branding, krisekommunikation eller medieanalyse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.