kandidatuddannelse i Kommunikation
Kandidatuddannelse

Kommunikation

På kandidatuddannelsen arbejder du med formidling af information til forskellige målgrupper og medier. Undervisningen er både teoretisk, metodisk og praktisk.

Fakta

Navn:
Kommunikation
Andre betegnelser:
Communication Studies, Strategisk kommunikation og digitale medier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I studiet indgår overvejelser om, hvad der skal formidles, det faglige indhold, form, omfang, virkemidler, hvilke medier der skal tages i anvendelse, og i hvilke sammenhænge formidlingen indgår.

Som færdiguddannet kandidat vil du have mulighed for at finde beskæftigelse inden for kommunikations-, informations-, medie- og it-sektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen omfatter arbejdsområder inden for kommunikation og formidling, popularisering af videnskab, planlægning af kampagnestrategier samt intern og ekstern formidling i organisationer.

Indhold

Du arbejder med planlægning, tilrettelæggelse, administration og vurdering af kommunikations- og informationsopgaver i relation til forskellige medier, herunder trykte medier, udstillinger, interaktive multimedier og netmedier.

Du lærer om organisationers og virksomheders interne og eksterne kommunikation, om mediernes magt og virkemidler og om de etiske hensyn, der skal tages i forbindelse med kommunikation.

Emner

Du beskæftiger dig med emner som fx:

 • markedskommunikation
 • medier og offentlighed
 • æstetik
 • strategisk kommunikation og ledelse
 • målgrupper
 • etik
 • organisations- og personaleudvikling
 • proces- og projektstyring

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen i kommunikation varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Sprog

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. eller cand.comm. afhængigt af uddannelsessted. Den engelske titel er Communication Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde og Aalborg.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC har fået nye tværfaglige kandidatuddannelser, som du kan blive optaget på fra september 2022.

Læs mere om RUC’s uddannelser og dine muligheder for optagelse på RUC’s hjemmeside.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kommunikation som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen i kommunikation og digitale medier med specialisering i kommunikation fra AAU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre uddannelser kan også give adgang, fx:

 • Kommunikation og digitale medier med anden specialisering fra AAU
 • Sprog og internationale studier fra AAU
 • Sprog og international virksomhedskommunikation fra AAU
 • Dansk fra AAU

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse i kommunikation har du mange muligheder. Du kan blandt andet få job som informationsmedarbejder i kommuner, regioner og i ministerier.

Du kan også arbejde som konsulent i private virksomheder og organisationer, fx inden for PR, reklame, personaleudvikling og strategisk planlægning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.