kandidatuddannelse i Kommunikation
Kandidatuddannelse

Kommunikation

På kandidatuddannelsen arbejder du med formidling af information til forskellige målgrupper og medier. Undervisningen er både teoretisk, metodisk og praktisk.

Fakta

Navn:
Kommunikation
Andre betegnelser:
Communication Studies
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I studiet indgår overvejelser om, hvad der skal formidles, det faglige indhold, form, omfang, virkemidler, hvilke medier der skal tages i anvendelse, og i hvilke sammenhænge formidlingen indgår.

Som færdiguddannet kandidat vil du have mulighed for at finde beskæftigelse inden for kommunikations-, informations-, medie- og it-sektoren.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i kommunikation omfatter arbejdsområder inden for kommunikation og formidling, popularisering af videnskab, planlægning af kampagnestrategier samt intern og ekstern formidling i organisationer.

Du arbejder med planlægning, tilrettelæggelse, administration og vurdering af kommunikations- og informationsopgaver i relation til forskellige medier, herunder trykte medier, udstillinger, interaktive multimedier og netmedier.

Du lærer om organisationers og virksomheders interne og eksterne kommunikation, om mediernes magt og virkemidler og om de etiske hensyn, der skal tages i forbindelse med kommunikation.

Emner, du beskæftiger dig med, kan være: markedskommunikation, medier og offentlighed, æstetik, strategisk kommunikation og ledelse, målgrupper, etik, organisations- og personaleudvikling samt proces- og projektstyring.

På RUC kan faget kommunikation læses som en et-fagskandidatuddannelse eller i kombination med et andet kandidatfag. Se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUCs hjemmeside.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, gruppearbejde og mere selvstændigt projektarbejde.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den udbydes på engelsk ved RUC. Den engelske titel er Communication.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. eller cand.comm. afhængigt af uddannelsessted.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde og Aalborg.

Roskilde Universitet (RUC)

Du kan læse den 2-årige kandidatuddannelse i kommunikation enten som en et-fagskandidat eller i kombination med et andet kandidatfag. Se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside.

Uddannelsen udbydes også på engelsk med betegnelsen Communication Studies. Vær opmærksom på, at der er forskellige muligheder for kombination på den dansksprogede og den engelsksprogde uddannelse.

Pr. 1. september 2019 forventes den selvstændige kandidatuddannelse i Kommunikation at skifte navn til strategisk kommunikation og digitale medier. Uddannelsen har særligt fokus på, hvordan digitale medier understøtter intern og ekstern strategisk kommunikation i organisationer.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i kommunikation.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i kommunikation eller Communication Studies skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kommunikation giver adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kommunikation som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Bacheloruddannelsen i kommunikation og digitale medier (humanistisk informatik) med specialisering i kommunikation fra AAU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Andre uddannelser kan også give adgang, fx:

  • Sprog og internationale studier fra AAU
  • Sprog og international virksomhedskommunikation fra AAU
  • Dansk fra AAU

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Se ansøgningsfristen på www.aau.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse i kommunikation har du mange muligheder. Du kan blandt andet få job som informationsmedarbejder i kommuner, regioner og i ministerier.

Du kan også arbejde som konsulent i private virksomheder og organisationer, fx inden for PR, reklame, personaleudvikling og strategisk planlægning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.