kandidatuddannelse i Retorik
Kandidatuddannelse

Retorik

Kandidatuddannelsen i retorik giver en videnskabelig baggrund for at rådgive om, hvordan kommunikation skal opbygges og fremføres, så hensigten opfyldes.

Fakta

Navn:
Retorik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Retorik er et kommunikationsfag og dækker et bredt felt, herunder både mundtlige, skriftlige, visuelle og digitale tekster.

Som uddannet kandidat kan du arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med kommunikation eller redaktionelle udgivelser. Du kan også arbejde med tekster til reklamebrancen mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Retorik er læren om god tale og skrift i teori og praksis. Det handler om at få et budskab frem til sit publikum i en så hensigtsmæssig og overbevisende form som muligt.

Du lærer at analysere og vurdere, hvordan ytringer påvirker deres modtagere, og hvordan man selv skriver taler og tekster, der fungerer godt i en bestemt sammenhæng.

Du lærer bl.a. at tilrettelægge en tekst eller en tale i forskellige medier, herunder i visuel kommunikation og i interpersonel kommunikation.

Emner

Uddannelsen indeholder emner som fx:

 • Den retoriske tradition
 • Argumentation
 • Offentlig debat og deliberation
 • Retorisk tekstproduktion
 • Retorisk rådgivning
 • Retorisk didaktik
 • Moderne retorisk teori og kritik
 • Retorik på nye medier
 • Aktuel retorisk forskning​

Ud over de praktiske kompetencer til at løse mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver får du også færdigheder i at undervise og rådgive samt lede og koordinere kommunikationsprojekter.

Du kommer selv til at udarbejde flere taler og artikler undervejs.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning. Der kan være mulighed for et projektorienteret forløb (praktik).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder retorik som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i retorik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i retorik giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder retorik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bachelor- og professionsbacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • En humanistisk bacheloruddannelse
 • En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
 • En journalistuddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet eller Roskilde Universitet
 • En professionsbacheloruddannelse fra Danmarks- Medie og Journalisthøjskole samt journalistuddannelserne fra Syddansk Universitet eller Roskilde Universitet

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, i organisationer og i det offentlige i forbindelse med kommunikations-, kursus- og konsulentarbejde.

Du kan også finde job som tekstforfatter, redaktør eller som retoriklærer på forskellige uddannelsesinstitutioner (fx på universiteter, pastoralseminarier og højskoler) og i voksenuddannelserne.

Job inden for undervisning

Retorik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du retorik med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Maria Sønderby Knudsen ansat som kommunikationsmedarbejder i Coop-koncernen. Hun har læst dansk...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.