kandidatuddannelse i Retorik
Kandidatuddannelse

Retorik

Kandidatuddannelsen i retorik giver en videnskabelig baggrund for at rådgive om, hvordan kommunikation skal opbygges og fremføres, så hensigten opfyldes.

Fakta

Navn:
Retorik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Retorik er et kommunikationsfag og dækker et bredt felt, herunder både mundtlige, skriftlige, visuelle og digitale tekster.

Som uddannet kandidat kan du arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med kommunikation eller redaktionelle udgivelser. Du kan også arbejde med tekster til reklamebrancen mv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Retorik er læren om god tale og skrift i teori og praksis. Det handler om at få et budskab frem til sit publikum i en så hensigtsmæssig og overbevisende form som muligt.

Du lærer at analysere og vurdere, hvordan ytringer påvirker deres modtagere, og hvordan man selv skriver taler og tekster, der fungerer godt i en bestemt sammenhæng.

Du lærer bl.a. at tilrettelægge en tekst eller en tale i forskellige medier, herunder i visuel kommunikation og i interpersonel kommunikation.

Uddannelsen indeholder fagmoduler som fx:

  • Den retoriske tradition
  • Moderne teoretiske
  • Retorisk didaktik
  • Retorikfaglig innovation og rådgivning
  • Forskningsaktuelt temastudium
  • Offentlig debat og meningsdannelse
  • Kritisk temastudium

Ud over de praktiske kompetencer til at løse mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver får du også færdigheder i at undervise og rådgive samt lede og koordinere kommunikationsprojekter.

Du kommer selv til at udarbejde flere taler og artikler undervejs.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning. Der kan være mulighed for et projektorienteret forløb (praktik).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder retorik som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i retorik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i retorik giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder retorik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bachelor- og professionsbacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • En humanistisk bacheloruddannelse
  • En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
  • En journalistuddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Syddansk Universitet eller Roskilde Universitet

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, i organisationer og i det offentlige i forbindelse med kommunikations-, kursus- og konsulentarbejde.

Du kan også finde job som tekstforfatter, redaktør eller som retoriklærer på forskellige uddannelsesinstitutioner (fx på universiteter, pastoralseminarier og højskoler) og i voksenuddannelserne.

Retorik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du retorik med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv., kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Virksomhedskonsulenter omfatter bl.a. rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder og organisationer om strategisk og organisatorisk planlægning, forandringsledelse, planlægning vedrørende personale, kommunikation mv.

Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i godt 20 brancher, herunder rejsebureauer og forlag.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Maria Sønderby Knudsen ansat som kommunikationsmedarbejder i Coop-koncernen. Hun har læst dansk...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.