kandidatuddannelse i Retorik
Kandidatuddannelse

Retorik

Kandidatuddannelsen i retorik giver en videnskabelig baggrund for at rådgive om, hvordan kommunikation skal opbygges og fremføres, så hensigten opfyldes.

Fakta

Navn:
Retorik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Retorik er et kommunikationsfag og dækker et bredt felt, herunder både mundtlige, skriftlige, visuelle og digitale tekster.

Som uddannet kandidat kan du arbejde i virksomheder eller organisationer, der arbejder med kommunikation eller redaktionelle udgivelser. Du kan også arbejde med tekster til reklamebrancen mv.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Retorik er læren om god tale og skrift i teori og praksis. Det handler om at få et budskab frem til sit publikum i en så hensigtsmæssig og overbevisende form som muligt.

Du lærer at analysere og vurdere, hvordan ytringer påvirker deres modtagere, og hvordan man selv skriver taler og tekster, der fungerer godt i en bestemt sammenhæng.

Du lærer bl.a. at tilrettelægge en tekst eller en tale i forskellige medier, herunder i visuel kommunikation og i interpersonel kommunikation.

Emner

Uddannelsen indeholder emner som fx:

 • Den retoriske tradition
 • Argumentation
 • Offentlig debat og deliberation
 • Retorisk tekstproduktion
 • Retorisk rådgivning
 • Retorisk didaktik
 • Moderne retorisk teori og kritik
 • Retorik på nye medier
 • Aktuel retorisk forskning​

Ud over de praktiske kompetencer til at løse mundtlige og skriftlige kommunikationsopgaver får du også færdigheder i at undervise og rådgive samt lede og koordinere kommunikationsprojekter.

Du kommer selv til at udarbejde flere taler og artikler undervejs.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og holdundervisning.

Praktik

Der kan være mulighed for et praktikforløb.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus

Læs om

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Retorik

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder, i organisationer og i det offentlige i forbindelse med kommunikations-, kursus- og konsulentarbejde.

Du kan finde job som fx politisk rådgiver, presserådgiver, kommunikationsmedarbejder, tekstforfatter, redaktør eller som retoriklærer på forskellige uddannelsesinstitutioner

Pædagogikum

Retorik er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du retorik med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Maria Sønderby Knudsen ansat som kommunikationsmedarbejder i Coop-koncernen. Hun har læst dansk...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.