kandidatuddannelse i Kommunikation
Bacheloruddannelse

Kommunikation

På uddannelsen lærer du at formidle information til forskellige målgrupper og medier. Undervisningen er både teoretisk, metodisk og praktisk.

Fakta

Navn:
Kommunikation
Andre betegnelser:
Communication Studies
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation, og undervisningen byder bl.a. på formidling, organisationsanalyse, webkommunikation, retorik og interkulturel kommunikation.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne søge job i kommunikations- og informationsvirksomheder, arbejde med fx PR og reklame eller med kultur- og museumsformidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om, hvordan du tilrettelægger information og giver viden videre til forskellige målgrupper. Du lærer om planlægning, tilrettelæggelse, administration og vurdering af kommunikations- og informationsopgaver. Det kan være lige fra små pjecer til store kampagner for fx trafiksikkerhed.

Du lærer om organisationers og virksomheders interne og eksterne kommunikation, om mediernes magt og virkemidler og om de etiske hensyn, der skal tages i forbindelse med kommunikation.

Du får et indgående kendskab til medie- og kommunikationsteori og til fagets metoder. Du arbejder bl.a. med målgruppeanalyse, hvor du fx ser på, hvad der kendetegner forskellige målgruppers interesser, verdensopfattelse, viden og informationsbehov.

Gennem projektarbejde får du erfaring med forskellige medier, undersøgelsesmetoder og løsningsmodeller i forbindelse med forskellige formidlingsopgaver. Det kan fx være:

  • Produktion af en hjemmeside
  • Tilrettelæggelse af en kampagne
  • Produktion af en video
  • Produktion af en radioudsendelse

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde i grupper.

Kommunikation er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Uddannelsen udbydes også på engelsk. Den engelske betegnelse er Cummunication Studies.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen give den akademiske titel BA.

Adgangskrav

Kommunikation er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse kommunikation og et andet fag skal du søge optagelse på den humanistiske bacheloruddannelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder kommunikation i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet humanistisk bachelor. Du kan også vælge at læse uddannelsen på engelsk ved at begynde din bacheloruddannelse på International Bachelor in Humanities.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i kommunikation og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i kommunikation.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

På Aalborg Universitet er kommunikation en studieretning på uddannelsen kommunikation og digitale medier.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kommunikation og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kommunikation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have mulighed for at arbejde i private virksomheder og organisationer, fx inden for kommunikation, PR, reklame, personaleudvikling og strategisk planlægning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information