kandidatuddannelse i Kommunikation
Bacheloruddannelse

Kommunikation

På uddannelsen lærer du at formidle information til forskellige målgrupper og medier. Undervisningen er både teoretisk, metodisk og praktisk.

Fakta

Navn:
Kommunikation
Andre betegnelser:
Communication Studies
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation, og undervisningen byder bl.a. på formidling, organisationsanalyse, webkommunikation, retorik og interkulturel kommunikation.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne søge job i kommunikations- og informationsvirksomheder, arbejde med fx PR og reklame eller med kultur- og museumsformidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om, hvordan du tilrettelægger information og giver viden videre til forskellige målgrupper. Du lærer om planlægning, tilrettelæggelse, administration og vurdering af kommunikations- og informationsopgaver. Det kan være lige fra små pjecer til store kampagner for fx trafiksikkerhed.

Du lærer om organisationers og virksomheders interne og eksterne kommunikation, om mediernes magt og virkemidler og om de etiske hensyn, der skal tages i forbindelse med kommunikation.

Du får et indgående kendskab til medie- og kommunikationsteori og til fagets metoder. Du arbejder bl.a. med målgruppeanalyse, hvor du fx ser på, hvad der kendetegner forskellige målgruppers interesser, verdensopfattelse, viden og informationsbehov.

Projektarbejde

Gennem projektarbejde får du erfaring med forskellige medier, undersøgelsesmetoder og løsningsmodeller i forbindelse med forskellige formidlingsopgaver. Det kan fx være:

  • Produktion af en hjemmeside
  • Tilrettelæggelse af en kampagne
  • Produktion af en video
  • Produktion af en radioudsendelse

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde i grupper.

Kommunikation er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen give den akademiske titel BA. Den engelske titel er Bachelor of Art (BA) in Communication Studies.

Adgangskrav

Kommunikation og Communication Studies (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Kommunikation

For at læse kommunikation og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Communication Studies

For at læse Communication Studies og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for kommunikation og Communication Studies. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside:

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder kommunikation og Communication Studies (engelsksproget) i kombination med et andet bachelorfag.

Kommunikation og et andet fag

På kommunikation begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Communication og et andet fag

På Communication Studies begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i kommunikation eller Communication Studies og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for kommunikation eller Communication Studies på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder fra 2022 kandidatuddannelserne kommunikation og Media and Communiacation.

Aalborg Universitet (AAU)

På Aalborg Universitet er kommunikation en studieretning på uddannelsen kommunikation og digitale medier.

Adgangskvotienter 2021

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kommunikation og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kommunikation.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil som færdiguddannet have mulighed for at arbejde i private virksomheder og organisationer, fx inden for kommunikation, PR, reklame, personaleudvikling og strategisk planlægning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information