kandidatuddannelse i Kommunikation
Bacheloruddannelse

Kommunikation

Du lærer at formidle information til forskellige målgrupper og medier. Undervisningen er både teoretisk, metodisk og praktisk.

Fakta

Navn:
Kommunikation
Andre betegnelser:
Communication Studies
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På kommunikation arbejder du med medier, formidlingsprodukter og målgrupper. Du lærer at analysere, planlægge og producere information til trykte medier, udstillinger, video, interaktive multimedier, netmedier og sociale medier.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat har du muligheder for at få job i både offentlige og private organisationer og virksomheder. Du kan fx arbejde som kommunikationsmedarbejder i kommuner, regioner og ministerier eller som kommunikationskonsulent i private virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kommunikation er et bredt område. Det dækker både formidling af fakta, popularisering af videnskab, kampagnestrategier samt intern og ekstern kommunikation i en organisation.

Du arbejder med at planlægge og producere information til særlige målgrupper, og du får erfaring med at tilrettelægge kommunikation og lave egne medieproduktioner.

Desuden får du teoretiske og metodiske redskaber til at vurdere, hvad der skal formidles: Det faglige indhold, form, omfang, virkemidler, hvilke medier der skal bruges, og i hvilke sammenhænge formidlingen indgår.

Kombinationsuddannelse

Kommunikation er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag

Læs om de mulige kombinationer på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA. Den engelske titel er Bachelor of Arts (BA) in Communication Studies.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og selvstændigt projektarbejde i grupper, hvor du samarbejder med virksomheder om kommunikationsarbejde.

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

Kommunikation og Communication Studies (engelsksproget) er bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Kommunikation

For at læse kommunikation og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Communication Studies

For at læse den engelskssprogede Communication Studies og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for kommunikation og Communication Studies. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside:

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Bacheloruddannelsen i kommunikation foregår i:

Uddannelsen på engelsk

RUC udbyder også kandidatuddannelser i kommunikation og Media and Communication.

Læs mere i UG-artiklerne:

Andre muligheder

Aalborg Universitet udbyder en studieretning i kommunikation.

Læs mere i UG-artiklen:

Kommunikation og digitale medier

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kommunikation og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på:

Kommunikation

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Med en uddannelse i kommunikation har du muligheder for at få job i både offentlige og private organisationer og virksomheder. Du kan fx fungere som kommunikationsmedarbejder i kommuner, regioner og ministerier, hvor du arbejder med områder som politisk kommunikation, pressekontakt, sociale medier, ledelsessupport eller organisationsudvikling

Du kan også arbejde som konsulent i private virksomheder og organisationer, fx med event management, branding, krisekommunikation eller medieanalyse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information