Studerende laver medieproduktion
Bacheloruddannelse

Medievidenskab

På medievidenskab analyserer og undersøger du blandt andet, hvordan medier er med til at forme samfund og kultur både i dag og førhen.

Fakta

Navn:
Medievidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om det enkelte medies forhold til strategiske, juridiske, økonomiske og produktionsmæssige vilkår i mediebranchen, og du arbejder teoretisk med både helt nye medier samt mere veletablerede medier og kommunikationsformer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. kommunikationsbranchen, produktionsbranchen inden for film og tv, reklamebranchen, forlagsbranchen eller i en it-virksomhed.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På medievidenskab studerer du de moderne audiovisuelle massemedier som fx film, tv, radio, digitale medier samt trykte medier som aviser, ugeblade osv.

Du opnår indsigt i relationerne mellem medier, mennesker, kultur og samfund og sætter dem i forhold til forskellige historiske, digitale, politiske og sociale udviklinger.

Fag

Du lærer også om forskellige genrer og kommunikationsmodeller via en række medie- og kulturteoretiske fag. Det kan fx være fag med fokus på:

 • Mediers genreforhold og udvikling
 • Medie-, kultur- og samfundsteori
 • Metode og undersøgelsesdesign
 • Analyse af modtagere og deres oplevelse af medier
 • Produktion og produktionsmæssige forhold inden for forskellige medier
 • Mediers økonomiske, etiske og juridiske forhold

En del af uddannelsen kan være praktisk orienteret, hvor du lærer at undersøge folks medievaner dybdegående gennem forskellige metoder. Samtidig kan det praktiske i andre dele af uddannelsen også bestå af produktion af både fakta og fiktion i forskellige medier. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem en blanding af teori, forelæsninger, holdundervisning, øvelser og gruppearbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B eller mediefag B eller samfundsfag B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.


Syddansk Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Fra 2025 kan du kun søge i kvote 1, hvis du har et karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen på mindst 7,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve

Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside (sdu.dk)


Aarhus Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense og Aarhus og varierer i indhold fra universitet til universitet.

Læs om

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)7.4AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9.18.6

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medievidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Medievidenskab

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for produktion af film og tv, it-branchen, reklamebranchen og i virksomheder i forlagsbranchen, herunder multimedier.

Bacheloruddannelsen kan også give mulighed for ansættelse i virksomheder inden for medier og kommunikation, men på et lavere niveau.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information