kandidatuddannelse i Medievidenskab
Bacheloruddannelse

Medievidenskab

På medievidenskab analyserer og undersøger du, hvordan medier er med til at forme samfund og kultur både i dag og førhen.

Fakta

Navn:
Medievidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om det enkelte medies forhold til strategiske, juridiske, økonomiske og produktionsmæssige vilkår i mediebranchen, og du arbejder teoretisk med både helt nye medier samt mere veletablerede medier og kommunikationsformer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i bl.a. forlagsbranchen, produktionsbranchen inden for film og tv, reklamebranchen eller i en it-virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På medievidenskab studerer du de moderne audiovisuelle massemedier som fx film, tv, radio, digitale medier samt trykte medier som aviser, ugeblade osv.

Du opnår indsigt i relationerne mellem medier, mennesker, kultur og samfund og sætter dem i forhold til forskellige historiske, digitale, politiske og sociale udviklinger.

Indhold

Du lærer også om forskellige genrer og kommunikationsmodeller via en række medie- og kulturteoretiske fag. Det kan fx være fag med fokus på:

 • Mediers genreforhold og udvikling
 • Medie-, kultur- og samfundsteori
 • Metode og undersøgelsesdesign
 • Analyse af modtagere og deres oplevelse af medier
 • Produktion og produktionsmæssige forhold inden for forskellige medier
 • Mediers økonomiske, etiske og juridiske forhold

Uddannelsens faglige og praktiske indhold kan variere fra det ene uddannelsessted til det andet. Læs derfor mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Fx kan en del af uddannelsen være praktisk orienteret, hvor du lærer at undersøge folks medievaner dybdegående gennem forskellige metoder. Samtidig kan det praktiske i andre dele af uddannelsen også bestå af produktion af både fakta og fiktion i forskellige medier.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem en blanding af teori, forelæsninger, holdundervisning, øvelser og gruppearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Syddansk Universitet

 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense og Aarhus.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder medievidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i medievidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medievidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i medievidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)8,1
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)9,28,7

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medievidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i medievidenskab.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder inden for produktion af film og tv, it-branchen, reklamebranchen og i virksomheder i forlagsbranchen, herunder multimedier.

Bacheloruddannelsen kan også give mulighed for ansættelse i virksomheder inden for medier og kommunikation, men på et lavere niveau.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning og Systemudvikling, programmering og design.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information