kandidatuddannelse i Film- og medievidenskab
Bacheloruddannelse

Film- og medievidenskab

Uddannelsen handler om at analysere hverdagens forskellige medier og undersøge, hvordan de påvirker mennesker, kultur og samfund.

Fakta

Navn:
Film- og medievidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med filmkunsten og med forskellige medier som fx video, computer, tv, aviser og radio, og du studerer forskellige genrer, bl.a. reklame, nyheder, kunst og underholdning. Uddannelsen er mere teoretisk end praktisk.

Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som færdiguddannet ligger inden for film-, tv-, reklame- og it-branchen eller som informations- eller PR-medarbejder i virksomheder eller oganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I løbet af uddannelsen arbejder du med audiovisuelle medier som fx film, tv, computer og internet, med radio samt med trykte medier som aviser, ugeblade og bøger.

Alle typer formidling fra kunst, underholdning, nyheder over reklame og propaganda til oplysning og interaktiv kommunikation kan være genstand for en medievidenskabelig analyse.

Uddannelsen indeholder en praktisk del, men er primært en teoretisk uddannelse.

Den teoretiske del omfatter fagområder som fx:

 • Kultur- og kommunikationsteori
 • Fiktionsteori og -analyse
 • Film- og mediesociologi
 • Faktateori og -analyse
 • Film- og mediehistorie

På uddannelsen lærer du at forholde dig analytisk til forskellige former for medier, og du lærer at se det enkelte medie eller medieprodukt i en større historisk sammenhæng.

På den praktiske del af uddannelsen får du et grundlæggende kendskab til fremstilling af audiovisuelle formidlingsprodukter og en introduktion til brug af av-udstyr (kamera, redigeringsudstyr, computer).

Undervisningen foregår som en blanding af holdundervisning i teori og analyse samt praktiske øvelser og perioder med videoproduktion. Vær opmærksom på, at den overvejende del af de tekster, du skal læse, er på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie eller samtidshistorie
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder film- og medievidenskab som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i film- og medievidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.
 

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,79,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i film- og medievidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i film- og medievidenskab samt moderne kultur og kulturformidling.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for film-, tv-, reklame- og it-branchen samt inden for digital kommunikation og sociale medier. Du vil også være kvalificeret til at at løse opgaver som underviser eller informations- og pressemedarbejder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information