To film- og medievidenskabsstuderende har undervisning
Bacheloruddannelse

Film- og medievidenskab

Uddannelsen handler om at analysere hverdagens forskellige medier og undersøge, hvordan de påvirker mennesker, kultur og samfund.

Fakta

Navn:
Film- og medievidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med filmkunsten og med forskellige medier som fx video, computer, tv, aviser og radio, og du studerer forskellige genrer, bl.a. reklame, nyheder, kunst og underholdning. Uddannelsen er mere teoretisk end praktisk.

Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som færdiguddannet ligger inden for film-, tv-, reklame- og it-branchen eller som informations- eller PR-medarbejder i virksomheder eller organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

I løbet af uddannelsen arbejder du med audiovisuelle medier som fx film, tv, computer og internet, med radio samt med trykte medier som aviser, ugeblade og bøger.

Alle typer formidling fra kunst, underholdning, nyheder over reklame og propaganda til oplysning og interaktiv kommunikation kan være genstand for en medievidenskabelig analyse.

Uddannelsen indeholder en praktisk del, men er primært en teoretisk uddannelse.

Fagområder

Den teoretiske del omfatter fagområder som fx:

 • Film- og mediebrancher
 • Fiktionsteori og -analyse
 • Medieproduktion og formidling
 • Faktateori og -analyse
 • Film- og mediehistorie

På uddannelsen lærer du at forholde dig analytisk til forskellige former for medier, og du lærer at se det enkelte medie eller medieprodukt i en større historisk sammenhæng.

På den praktiske del af uddannelsen får du et grundlæggende kendskab til fremstilling af audiovisuelle formidlingsprodukter og en introduktion til brug af av-udstyr (kamera, redigeringsudstyr, computer).

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår som en blanding af holdundervisning i teori og analyse samt praktiske øvelser og perioder med videoproduktion.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B eller mediefag B eller samfundsfag B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i film- og medievidenskab foregår i:

KU udbyder også en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Film- og medievidenskab

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)9.59.2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i film- og medievidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Film- og medievidenskab

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for film-, tv-, reklame- og it-branchen samt inden for digital kommunikation og sociale medier. Du vil også være kvalificeret til at løse opgaver som underviser eller informations- og pressemedarbejder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information