kandidatuddannelse i Film- og medievidenskab
Bacheloruddannelse

Film- og medievidenskab

Uddannelsen handler om at analysere hverdagens forskellige medier og undersøge, hvordan de påvirker mennesker, kultur og samfund.

Fakta

Navn:
Film- og medievidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du med filmkunsten og med forskellige medier som fx video, computer, tv, aviser og radio, og du studerer forskellige genrer, bl.a. reklame, nyheder, kunst og underholdning. Uddannelsen er mere teoretisk end praktisk.

Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Dine jobmuligheder som færdiguddannet ligger inden for film-, tv-, reklame- og it-branchen eller som informations- eller PR-medarbejder i virksomheder eller organisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

I løbet af uddannelsen arbejder du med audiovisuelle medier som fx film, tv, computer og internet, med radio samt med trykte medier som aviser, ugeblade og bøger.

Alle typer formidling fra kunst, underholdning, nyheder over reklame og propaganda til oplysning og interaktiv kommunikation kan være genstand for en medievidenskabelig analyse.

Uddannelsen indeholder en praktisk del, men er primært en teoretisk uddannelse.

Fagområder

Den teoretiske del omfatter fagområder som fx:

 • Kultur- og kommunikationsteori
 • Fiktionsteori og -analyse
 • Film- og mediesociologi
 • Faktateori og -analyse
 • Film- og mediehistorie

På uddannelsen lærer du at forholde dig analytisk til forskellige former for medier, og du lærer at se det enkelte medie eller medieprodukt i en større historisk sammenhæng.

På den praktiske del af uddannelsen får du et grundlæggende kendskab til fremstilling af audiovisuelle formidlingsprodukter og en introduktion til brug af av-udstyr (kamera, redigeringsudstyr, computer).

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår som en blanding af holdundervisning i teori og analyse samt praktiske øvelser og perioder med videoproduktion.

Engelsksprogede tekster

Vær opmærksom på, at den overvejende del af de tekster, du skal læse, er på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B eller idehistorie B eller samtidshistorie B eller eller mediefag B eller samfundsfag B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Film- og medievidenskab.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)9,59,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i film- og medievidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver jobmuligheder inden for film-, tv-, reklame- og it-branchen samt inden for digital kommunikation og sociale medier. Du vil også være kvalificeret til at at løse opgaver som underviser eller informations- og pressemedarbejder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information