kandidatuddannelse i Teatervidenskab og performancestudier
Bacheloruddannelse

Teater- og performancestudier

På teater- og performancestudier arbejder du teoretisk med teater og andre typer af kultur, der har karakter af performance.

Fakta

Navn:
Teater- og performancestudier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere enkelte værker og beskæftiger dig med teatret som institution i et æstetisk, historisk og samfundskulturelt perspektiv. Undervisningen omfatter fag som teaterhistorie og dramaturgi, og du lærer om skuespils opbygning.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. teaterbranchen, medierne, undervisningsområdet samt kommunale kulturforvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen har fokus på scenekunst og iscenesatte begivenheder i det sociale og kulturelle liv. Du arbejder både teoretisk og praktisk med alle teatrets aspekter. Du får bl.a. kendskab til teorier om drama samt til andre medieteorier, som udgør den videnskabelige baggrund for dine analyser af konkrete forestillinger.

Undervisningens indhold

De centrale fagmoduler på uddannelsens scenekunstdel omfatter bl.a.:

 • Teaterhistorie, hvor du får et overblik over de sidste 2.500 års teaterhistorie med hovedvægt på teatret fra 1875 til i dag
 • Teatersociologi og -proces, hvor du bl.a. lærer at analysere teatervirksomhed i et samfundsmæssigt perspektiv
 • Dramaturgi, hvor du bl.a. ser på, hvordan forskellige teatrale udtryksformer fungerer i forhold til den teater- og idéhistoriske periode, de udspringer af

Uddannelsens performancedel sætter fokus på iscenesatte begivenheder og handler om den viden, der udspringer af arbejdet med performancebegrebet.

Vær opmærksom på, at uddannelsen er teoretisk funderet i modsætning til fx uddannelsen til skuespiller.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) 

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder teater- og performancestudier som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i teatervidenskab og performancestudier.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)8,47,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i teatervidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i teater- og performancestudier, moderne kultur og kulturformidling samt visuel kultur.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for job i teaterbranchen eller inden for kulturformidling og kommunikation, når du er færdiguddannet.

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for Undervisning og vejledning og Kulturområdet.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information