Teaterets indretning
Bacheloruddannelse

Teater- og performancestudier

På teater- og performancestudier arbejder du teoretisk med teater og andre typer af kultur, der har karakter af performance.

Fakta

Navn:
Teater- og performancestudier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere enkelte værker og beskæftiger dig med teatret som institution i et æstetisk, historisk og samfundskulturelt perspektiv. Undervisningen omfatter fag som teaterhistorie og dramaturgi, og du lærer om skuespils opbygning.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. teaterbranchen, medierne, undervisningsområdet samt kommunale kulturforvaltninger.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på scenekunst og iscenesatte begivenheder i det sociale og kulturelle liv. Du arbejder både teoretisk og praktisk med alle teatrets aspekter. Du får bl.a. kendskab til teorier om drama samt til andre medieteorier, som udgør den videnskabelige baggrund for dine analyser af konkrete forestillinger.

Undervisningens indhold

De centrale fagmoduler på uddannelsens scenekunstdel omfatter bl.a.:

 • Teaterhistorie, hvor du får et overblik over de sidste 2.500 års teaterhistorie med hovedvægt på teatret fra 1875 til i dag
 • Teatersociologi og -proces, hvor du bl.a. lærer at analysere teatervirksomhed i et samfundsmæssigt perspektiv
 • Dramaturgi, hvor du bl.a. ser på, hvordan forskellige teatrale udtryksformer fungerer i forhold til den teater- og idéhistoriske periode, de udspringer af

Uddannelsens performancedel sætter fokus på iscenesatte begivenheder og handler om den viden, der udspringer af arbejdet med performancebegrebet.

Vær opmærksom på, at uddannelsen er teoretisk funderet i modsætning til fx uddannelsen til skuespiller.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, som ofte er gruppebaseret.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) 

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være mindst 6,0
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i teater- og performancestudier foregår i:

 

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)8.07.0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i teatervidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på disse kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for job i teaterbranchen eller inden for kulturformidling og kommunikation, når du er færdiguddannet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder samt typer af job inden for: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information