kandidatuddannelse i Kommunikation og it
Bacheloruddannelse

Kommunikation og it

Uddannelsen har fokus på digitale mediers betydning for kommunikation, samarbejde og digital innovation.

Fakta

Navn:
Kommunikation og it
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle og designe it-løsninger til virksomheder og organisationer med udgangspunkt i analyser af brugernes adfærd og behov. Uddannelsen giver dig bl.a. viden om kommunikationsteori, grundlæggende softwareudvikling, datadrevne teknologier og it-arkitektur. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Fremtidige jobmuligheder vil være inden for udvikling og rådgiving i et bredt spektrum af private og offentlige arbejdspladser, der har fokus på it-baseret forretningsudvikling, UX-design, projektledelse og it-implementering.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer medievidenskab, datalogi og kommunikation. Ud over viden om softwareudvikling og it-arkitektur får du indsigt i forskellige metoder til indsamling og analyse af både big-data og data indhentet fra fx kvalitative interviews. Du lærer også om medie- og kommunikationsteori. Vær opmærksom på, at uddannelsens kommunikationsdel fylder en smule mere end it-delen.

Områder

Undervisningen omfatter bl.a.:

 • Grundlæggende kommunikationsteori
 • Empiriske undersøgelsesmetoder
 • Grundlæggende datalogi
 • It-infrastruktur
 • Kommunikation i kontekst
 • Designprojekt

Uddannelsen giver dig praktiske færdigheder i programmering, systemudvikling og design, og du lærer at lave undersøgelser af kommunikation og mediebrug.

Der er gennem hele uddannelsen en tæt kobling til private virksomheder, som de studerende gennemfører flere gruppeprojekter i samarbejde med.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om 

KU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Kommunikation og it.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)7,0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kommunikation og it kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Fremtidige jobmuligheder ligger inden for udvikling og rådgivning i et bredt spekter af private og offentlige arbejdspladser, der har fokus på ekstern og intern virksomhedskommunikation. Det kan være it- og medievirksomheder og relaterede konsulent- og rådgivningsvirksomheder inden for blandt andet reklame og markedsføring.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Få mere at vide

Oversigt over de forskellige it-uddannelser på universiteterne:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information