kandidatuddannelse i Kommunikation og it
Bacheloruddannelse

Kommunikation og it

Uddannelsen har fokus på digitale mediers betydning for kommunikation, samarbejde og digital innovation.

Fakta

Navn:
Kommunikation og it
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du lærer at udvikle og designe it-løsninger til virksomheder og organisationer med udgangspunkt i analyser af brugernes adfærd og behov. Uddannelsen giver dig bl.a. viden om kommunikationsteori, grundlæggende softwareudvikling, datadrevne teknologier og it-arkitektur. 

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Fremtidige jobmuligheder vil være inden for udvikling og rådgiving i et bredt spektrum af private og offentlige arbejdspladser, der har fokus på it-baseret forretningsudvikling, UX-design, projektledelse og it-implementering.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer medievidenskab, datalogi og kommunikation. Ud over viden om softwareudvikling og it-arkitektur får du indsigt i forskellige metoder til indsamling og analyse af både big-data og data indhentet fra fx kvalitative interviews. Du lærer også om medie- og kommunikationsteori. Vær opmærksom på, at uddannelsens kommunikationsdel fylder en smule mere end it-delen.

Undervisningen omfatter bl.a.:

 • Grundlæggende kommunikationsteori
 • Empiriske undersøgelsesmetoder
 • Grundlæggende datalogi
 • It-infrastruktur
 • Kommunikation i kontekst
 • Designprojekt

Uddannelsen giver dig praktiske færdigheder i programmering, systemudvikling og design, og du lærer at lave undersøgelser af kommunikation og mediebrug.

Der er gennem hele uddannelsen en tæt kobling til private virksomheder, som de studerende gennemfører flere gruppeprojekter i samarbejde med.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kommunikation og it som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i kommunikation og it.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)7,97,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kommunikation og it kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kommunikation og it, film- og medievidenskab, kognition og kommunikation samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Fremtidige jobmuligheder ligger inden for udvikling og rådgivning i et bredt spekter af private og offentlige arbejdspladser, der har fokus på ekstern og intern virksomhedskommunikation. Det kan være it- og medievirksomheder og relaterede konsulent- og rådgivningsvirksomheder inden for blandt andet reklame og markedsføring.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information