kandidatuddannelse i Kommunikation og it
Bacheloruddannelse

Kommunikation og it

På uddannelsen lærer du at analysere, designe og programmere digitale informationsteknologier inden for kommunikation, samarbejde og innovation.

Fakta

Navn:
Kommunikation og it
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan computersystemer er opbygget, og hvordan de anvendes til kommunikation, samarbejde og innovation i arbejdslivet og hverdagslivet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Fremtidige jobmuligheder vil være inden for udvikling og rådgiving i et bredt spektrum af private og offentlige arbejdspladser, der har fokus på it-baseret forretningsudvikling, UX-design, projektledelse og it-implementering.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Digitale medier er i dag en uundværlig del af vores kommunikation med hinanden, såvel arbejdsmæssigt som i vores sociale liv.

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer medievidenskab og datalogi, og den giver dig et grundlag for at forstå de nye mediers betydning for menneskelig kommunikation, samarbejde og innovation. Vær opmærksom på, at uddannelsens kommunikationsdel fylder en smule mere end it-delen.

Du lærer at tænke på tværs af tekniske muligheder og behov hos brugerne og at analysere de kommunikationsprocesser og problemer, der er forbundet med brugen af it i arbejds- og hverdagslivet.

Du får også praktiske færdigheder i programmering, systemudvikling og design og lærer at lave undersøgelser af kommunikation og mediebrug.

Der er gennem hele uddannelsen en tæt kobling til private virksomheder, som de studerende gennemfører flere gruppeprojekter i samarbejde med.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller kommunikation/it A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 er fristen for ansøgning på grund af Covid-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kommunikation og it som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i kommunikation og it.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.
 

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)8,37,5

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kommunikation og it kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i kommunikation og it, film- og medievidenskab, kognition og kommunikation samt it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Fremtidige jobmuligheder ligger inden for udvikling og rådgivning i et bredt spekter af private og offentlige arbejdspladser, der har fokus på ekstern og intern virksomhedskommunikation. Det kan være it- og medievirksomheder og relaterede konsulent- og rådgivningsvirksomheder inden for blandt andet reklame og markedsføring.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information