kandidatuddannelse i Performance-design
Bacheloruddannelse

Performance Design

Du lærer at iscenesætte fx events, festivaler, udstillinger og installationer og får viden om, hvordan de kan anvendes i en æstetisk og kommunikativ sammenhæng.

Fakta

Navn:
Performance Design
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere, udvikle og lede events, festivaler, udstillinger og konferencer. Du studerer teori og praksis inden for bl.a. performance, lys- og lyddesign og kreative processer.

Du lærer desuden om forskellige deltagelsesformer og inddragelse af publikum.

En afsluttet bacheloruddannelse giver dig adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med koncept- og eventudvikling, fx som projektleder eller eventkoordinator i de kreative erhverv.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Performance Design fokuserer på, hvordan man kan udvikle, iscenesætte, organisere og evaluere en begivenhed med fokus på social interaktion, krop og arkitektur. Det kan fx være kulturfestivaler, interaktive installationer eller professionelle møder. Fælles for begivenhederne er, at de skaber nogle rammer for en kollektiv oplevelse.

Du lærer at analysere og skabe bevidsthed om relationer mellem mennesker og mellem mennesker og organisationer med fokus på sociale og oplevelsesmæssige aspekter af møder i fysiske rum.

Konceptudvikling

På uddannelsen arbejder du problembaseret med udvikling og afprøvning af nye koncepter. Du lærer at analysere og koordinere projekter med mange aktører og samarbejdspartnere og at lave konceptudvikling. Gennem projektarbejde lærer du at styre produktionsforløbet helt frem til begivenhedens afvikling og evaluering.

Obligatoriske kurser

Uddannelsen omfatter følgende obligatoriske kurser:

  • Introduktion til Performance Design
  • Designmetoder og projektledelse
  • Analyse og dokumentation
  • Performancestudier

Kombinationsuddannelse

Performance Design er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag. Du kan se de forskellige kombinationer på RUCs hjemmeside.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc, alt efter hvilket fag der kombineres med.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og undervisning i hold af forskellig størrelse.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

Performance Design er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse Performance Design og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Performance Design.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Performance Design og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. 

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i stillinger med en kombination af ledelse, formidling og kreativ udvikling. Det kan være som event-koordinator, kunstnerisk leder eller kulturmedarbejder på festivaler, i musikhuse eller ved kommunale kulturprojekter. Det kan også være i medie- og turistvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information