kandidatuddannelse i Performance-design
Bacheloruddannelse

Performance Design

Du lærer at iscenesætte begivenheder som fx events, festivaler, udstillinger og installationer og får viden om, hvordan disse kan anvendes i en æstetisk og kommunikativ sammenhæng.

Fakta

Navn:
Performance Design
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du arbejder designorienteret med at skabe og afvikle en begivenhed og teoretisk og analytisk med at forstå begivenhedens karakter. Du lærer om de sociale og oplevelsesmæssige aspekter af iscenesættelser i fysiske rum i samspil med teknologi og medier. Du lærer desuden om forskellige deltagelsesformer og inddragelse af publikum.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde med koncept- og eventudvikling, fx som projektleder eller eventkoordinator i de kreative erhverv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Performance Design fokuserer på, hvordan man kan udvikle, iscenesætte organisere og evaluere en begivenhed med fokus på social interaktion, krop og arkitektur. Det kan fx være kulturfestivaler, interaktive installationer eller professionelle møder. Fælles for begivenhederne er, at de skaber nogle rammer for en kollektiv oplevelse og hele tiden kræver udvikling i forhold til et skiftende publikum.

Du arbejder problembaseret med udvikling og afprøvning af nye koncepter. Du lærer at analysere og koordinere projekter med mange aktører og samarbejdspartnere og at lave konceptudvikling. Gennem projektarbejde lærer du desuden at styre produktionsforløbet frem til begivenhedens afvikling og evaluering.

Uddannelsen omfatter følgende obligatoriske kurser:

 • Introduktion til Performance Design
 • Designmetoder og projektledelse
 • Analyse og dokumentation
 • Performancestudier

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og undervisning i hold af forskellig størrelse.

Performance Design læses som en del af en RUC’s bacheloruddannelse og i kombination med et andet bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc, alt efter hvilket fag der kombineres med.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Performance Design er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Performance Design på de forskellige bacheloruddannelser. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

For at læse Performance Design og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Bemærk: Der er forskellige adgangskrav til de forskellige bacheloruddannelser. Se adgangskravene under den enkelte bacheloruddannelse på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Performance Design i kombination med et andet bachelorfag.

På Performance Design begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

De sidste 2 år specialiserer du dig i Performance Design og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Performance Design på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

RUC udbyder også kandidatuddannelser i Performance Design i kombination med et andet kandidatfag.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2020

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Performance Design og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Performance Design.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i stillinger med en kombination af ledelse, formidling og kreativ udvikling. Det kan være som event-koordinator, kunstnerisk leder eller kulturmedarbejder på festivaler, i musikhuse eller ved kommunale kulturprojekter. Det kan også være i medie- og turistvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information