kandidatuddannelse i Performance-design
Bacheloruddannelse

Performance Design

Du lærer at iscenesætte fx events, festivaler, udstillinger og installationer og får viden om, hvordan de kan anvendes i en æstetisk og kommunikativ sammenhæng.

Fakta

Navn:
Performance Design
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du arbejder designorienteret med at skabe og afvikle en begivenhed og teoretisk og analytisk med at forstå begivenhedens karakter. Du lærer om de sociale og oplevelsesmæssige aspekter af iscenesættelser i fysiske rum i samspil med teknologi og medier. Du lærer desuden om forskellige deltagelsesformer og inddragelse af publikum.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde med koncept- og eventudvikling, fx som projektleder eller eventkoordinator i de kreative erhverv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Performance Design fokuserer på, hvordan man kan udvikle, iscenesætte organisere og evaluere en begivenhed med fokus på social interaktion, krop og arkitektur. Det kan fx være kulturfestivaler, interaktive installationer eller professionelle møder. Fælles for begivenhederne er, at de skaber nogle rammer for en kollektiv oplevelse og hele tiden kræver udvikling i forhold til et skiftende publikum.

Du arbejder problembaseret med udvikling og afprøvning af nye koncepter. Du lærer at analysere og koordinere projekter med mange aktører og samarbejdspartnere og at lave konceptudvikling. Gennem projektarbejde lærer du desuden at styre produktionsforløbet frem til begivenhedens afvikling og evaluering.

Obligatoriske kurser

Uddannelsen omfatter følgende obligatoriske kurser:

  • Introduktion til Performance Design
  • Designmetoder og projektledelse
  • Analyse og dokumentation
  • Performancestudier

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og undervisning i hold af forskellig størrelse.

Performance Design læses som en del af en RUC’s bacheloruddannelse og i kombination med et andet bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc, alt efter hvilket fag der kombineres med.

Adgangskrav

Performance Design er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC. 

For at læse Performance Design og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for Performance Design. Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Performance Design i kombination med et andet bachelorfag.

På Performance Design begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: 

Det første år lærer du relevante teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde.

Forskellige kombinationsmuligheder

De sidste 2 år specialiserer du dig i Performance Design og et andet bachelorfag. Vær opmærksom på, at der er forskellige kombinationsmuligheder for Performance Design på de forskellige bacheloruddannelser (hovedområder). Undersøg mulighederne på RUC's hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Performance Design og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. 

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i stillinger med en kombination af ledelse, formidling og kreativ udvikling. Det kan være som event-koordinator, kunstnerisk leder eller kulturmedarbejder på festivaler, i musikhuse eller ved kommunale kulturprojekter. Det kan også være i medie- og turistvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kultur- og museumsarbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information