International bachelor in Humanities
Bacheloruddannelse

Bachelor in Global Humanities

Uddannelsen giver dig international og tværfaglig humanistisk viden og specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
Bachelor in Global Humanities
Varighed:
3 år (basisdel og bachelorfag)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Bachelor in Global Humanities er en engelsksproget, humanistisk bacheloruddannelse, hvor du specialiserer dig i en tværfaglig kombination af to bachelorfag.

Du kan vælge blandt en række forskellige fastlagte kombinationer af fag. Mindst et af fagene skal være inden for humaniora. Du bliver undervist i emner inden for bl.a. filosofi, litteraturhistorie, udviklingsstudier, historie, sprogvidenskab og kommunikation.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen Bachelor in Global Humanities giver dig en bred humanistisk viden og en specialisering i to udvalgte bachelorfag.

Uddannelsens første år

Det første år får du en tværfaglig indføring i relevante humanistiske teorier og metoder og undervises inden for emnerne sprogvidenskab, litteraturanalyse, journalistik og moderne medier, ligesom du bliver undervist i filosofi og videnskabsteori, historie samt pædagogik og psykologi.

Uddannelsens andet og tredje år

Fra andet år på uddannelsen specialiserer du dig i to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være humanistisk. Det betyder, at du skal vælge mindst et af følgende bachelorfag:

 • Communication Studies
 • Cultural Encounters
 • Social Psychology in Everyday Life

Dit humanistiske fag kan kombineres med en række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet humanistisk fag eller fx et samfundsvidenskabeligt bachelorfag.

Læs mere om de mulige kombinationer (ruc.dk)

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen foregår på engelsk og veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper med en underviser tilknyttet hver projektgruppe.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Hvis du mangler fag eller niveauer, kan du læse mere om supplering i UG-artiklen:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i global humanities foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information