kandidatuddannelse i Journalistik
Bacheloruddannelse

Journalistik på RUC

På uddannelsen lærer du bl.a. nyhedsskriving, interviewteknik, kildekritik samt teorier om journalistik og samfund.

Fakta

Navn:
Journalistik på RUC
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under praktik

Du lærer at skrive journalistisk, samtidig med at du tilegner dig viden om journalistikkens samfundsrolle. Du publicerer blandt andet nyheder til uddannelsens netavis.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have mulighed for at arbejde inden for forskellige medier, fx aviser, ugeblade, radio og tv eller med websider. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen veksler mellem journalistisk produktion og teoretisk overvejelse over arbejdet.

Indhold

Du lærer alle faser af det journalistiske arbejde at kende fra den første idé over research, kildekritik, interviewteknik, genrer og fortælleformer til det færdige produkt.

Der er undervisning i det journalistiske håndværk, i dansk sprog og i områder som informationssøgning, dokumentation og kildekritik.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

Journalistik er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse journalistik og et andet fag skal du opfylde adgangskravene og søge om optagelse på en af følgende bacheloruddannelser på RUC:

Kombinationsmuligheder

Der er forskellige kombinationsmuligheder for journalistik.

Undersøg mulighederne på Roskilde Universitets hjemmeside (ruc.dk)

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen i journalistik foregår i:

RUC udbyder en kandidatuddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Journalistik

Adgangskvotienter 2023

Der er ingen adgangskvotienter for denne RUC-uddannelse. Du kan i stedet se adgangskvotienter for den bacheloruddannelse (hovedområde), som du søger optagelse på, ved at klikke på den i afsnittet Adgangskrav.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i journalistik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Journalistik

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser. 

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for:

  • Kommunikation og formidling i aviser og magasiner, radio, tv og web
  • Kommunikationsafdelinger i offentlige og private virksomheder 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.