journalistuddannelsen
Professionsbacheloruddannelse

Journalist

Uddannelsen til journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole giver en grundig indføring i journalistisk arbejde inden for mange genrer og medieplatforme.

Fakta

Navn:
Journalist
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU. Løn under praktik

Du vil lære at indsamle information og at formidle denne information til mange forskellige målgrupper. Du bliver trænet i argumentation og fortælleteknik, og du kommer til at arbejde med formidling på mange platforme (print, radio, tv, sociale medier, mobil, web osv.)

Du kan give din uddannelse et internationalt præg via udveksling og/eller forløb med internationale studerende, og du lærer at arbejde projektorienteret med innovation og udvikling af medier og journalistik.

Som færdiguddannet journalist er du kvalificeret til journalistiske jobs på alle platforme (digitale,  aviser, magasiner, radio og tv) og til stillinger som kommunikationsmedarbejder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Første del af uddannelsen til journalist er en introduktion til faget og dets metoder. Du lærer de grundlæggende metoder, der bruges til at indsamle og formidle stof, og du øver dig i ideudvikling, research, interview og kildekritik.

Endvidere har du fag, der handler om journalistens rolle i samfundet, om mediejura og om sprog.

Du lærer at fortælle en god historie i forskellige typer af medier og bliver fortrolig med den perspektiverende og analytiske journalistik.

Journalisthøjskolens uddannelse til journalist varer 3½ år. Den består af 1½ år på skolen, derefter 1 års praktik og til sidst 1 år på skolen.

Obligatoriske elementer i uddannelsen er:

  • Journalistisk teori og metode i forhold til indsamling, bearbejdning og formidling
  • Mediernes og journalistikkens rolle i demokratiske processer
  • Samfundsfaglige, mediejuridiske og etiske forhold, herunder informations- og ytringsfrihed
  • Analyse af journalistisk praksis og refleksion over egen og journalistisk praksis
  • Udvikling af medier og journalistik

Undervejs har du mulighed for at vælge at læse et fag på et af skolens samarbejdsuniversiteter herhjemme eller i udlandet.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Den viden, du får i den teoretiske undervisning, afprøver du ved at løse en række praktiske opgaver. En del af undervisningen er fælles med de studerende på fotojournalistuddannelsen. Du afslutter hele uddannelsen med en bacheloropgave, som er et omfattende, dybdegående journalistisk projekt.

Uddannelsen, der foregår i Aarhus, giver titlen Professionsbachelor i journalistik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Journalism.

Praktik

Praktikperioden finder sted på redaktioner i medievirksomheder samt i informationsafdelinger i private og offentlige organisationer fordelt over hele landet.

Du har mulighed for at gennemføre 6 måneder af praktiktiden i udlandet på en godkendt praktikplads. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole formidler praktikpladser, men du får ikke tildelt en praktikplads. Du skal selv søge pladsen.

Praktikken er lønnet, men kan i udlandet være ulønnet, hvis der ikke er tradition for lønnet praktik. Se mere om praktik på www.dmjx.dk.

Værd at vide

I en 5-årig forsøgsperiode fra 2017 er journalistuddannelsen forkortet et halvt år. Det skyldes en kortere praktikperiode, som nu er på 1 år.

Adgangskrav

Der kræves ingen bestemt uddannelse, men de fleste, der bliver optaget, har en gymnasial uddannelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Det formelle adgangskrav er en bestået optagelsesprøve. Ca. 1.000 melder sig hvert år til optagelsesprøven, og 224 bliver optaget.

Der afholdes ikke optagelsesprøve på Færøerne.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en opgave, en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Optagelsesprøven

Optagelsesprøven er skriftlig og varer det meste af en dag. Den foregår i Aarhus om foråret.

En del bliver optaget direkte på grundlag af prøven, en anden gruppe inviteres til samtale, og resten kan forvente et afslag. Ved samtalen bliver ca. halvdelen enten optaget eller tilbudt standby-plads.

Optagelsesprøven forudsætter et grundigt kendskab til samfundets opbygning og funktion samt viden om de vigtigste udviklingstendenser kulturelt, socialt, økonomisk og politisk.

Prøven skal dels dokumentere din evne til at iagttage, analysere, prioritere og overskue informationen  inden for en kompleks problemstilling og dels vise din evne til at skrive et korrekt og velformuleret dansk med et stort ordforråd.

Læs, hvordan prøven foregår, på skolens hjemmeside.

 

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder både i februar og september.

På ansøgningsskemaet skal du gøre opmærksom på, hvornår du ønsker at starte uddannelsen.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
Aarhus N (Sommer- og vinterstart)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktiktiden får man løn, ca. 16.000 kr. om måneden.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

De fleste journalister arbejder i medievirksomheder, f.eks. på tv-stationer og dagblade, der udkommer på en række platforme: web, sociale medier, mobil, print, tv osv.

Stadig flere journalister bliver selvstændige, udvikler egne virksomheder og arbejder som freelancere, ligesom en stigende andel arbejder som kommunikationsmedarbejdere og rådgivere i offentlige og private virksomheder.

Avancementsmulighederne vil som regel gå i retning af redaktørstillinger eller ledende stillinger i informationsafdelinger eller kommunikationsvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job i radio- og tv-stationer og forlag.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan du søge optagelse på kandidatuddannelsen i journalistik på Syddansk Universitet eller på Erasmus Mundus Masters in Journalism, Media and Globalisation på Aarhus Universitet.

Desuden er der mulighed for at søge optagelse på en række kandidatuddannelser inden for en række områder i Danmark og i udlandet.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole tilbyder også en række diplomkurser inden for det journalistiske område. Se mere i artiklen Journalistik og kommunikation.

Få mere at vide

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
www.dmjx.dk

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Anders Jerking arbejder som journalist på en avis. Det er et spændende og travlt job, der...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.