Foto af fotojournaliststuderende © Danmarks Medie & Journalisthøjskole
Professionsbacheloruddannelse

Fotojournalist

Som fotojournalist lærer du at fortælle historier fra virkeligheden med journalistiske billeder og video. Du lærer desuden at skrive tekster til dine billeder og at sætte tekst og billede sammen.

Fakta

Navn:
Fotojournalist
Varighed:
3,5 år
Adgangskrav:
Engelsk B + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU. Løn under praktik

Uddannelsen omfatter undervisning på skolen i fagets teori og metoder samt 12 måneder i praktik, der typisk foregår på en avis, et ugeblad eller et billedbureau.

Som færdiguddannet kan du arbejde som fotojournalist eller billedredaktør på dagblade eller som fotojournalist på magasiner eller lignende.

Mange fotojournalister starter selvstændig virksomhed.

Foto: Danmarks Medie & Journalisthøjskole

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til fotojournalist varer 3,5 år og er en parallel til journalistuddannelsen. Den består af 2 år på skolen, derefter 1 års praktik og til sidst ½ år på skolen.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Aarhus. 

Opbygning

På uddannelsens første del bliver du introduceret til grundlæggende journalistiske færdigheder. Du lærer det journalistiske håndværk og har fag som journalistens rolle i samfundet, sprog og mediejura.

På de efterfølgende semestre fokuseres på fotojournalistiske fag, eksempelvis fotoreportage, portrætfotografering, og billedanalyse. Der er også teknisk undervisning i workflow, layout, flashteknik og videoredigering. Endvidere arbejder du med realistiske produktionsforløb samt med videoproduktion.

Du skal et år i praktik, fx på dagblade, ugeblade eller billedbureauer. Det er muligt at dele praktikperioden mellem to praktiksteder - og du kan vælge at tage 6 måneder af perioden i udlandet. 

Efter praktikperioden er du på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i et halvt år, hvor du blandt andet skal lave bachelorprojekt.

Fag

Uddannelsens obligatoriske fag består af:

  • Fotojournalistisk teori og metode til indsamling, bearbejdning og formidling af såvel stilbilleder som video
  • Teori om fotojournalistiske genrer, billedanalyse og visuel formidling
  • Fotoets, fotojournalistikkens og mediernes rolle i demokratiske processer
  • Samfundsfaglige, mediejuridiske og etiske forhold i relation til billedets formidlingsmæssige kraft
  • Analyse af og refleksion over egen fotojournalistisk praksis
  • Udvikling af fotojournalistikken og medierne

Undervisningsform

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Den viden, du får i den teoretiske undervisning, afprøver du ved at løse en række praktiske opgaver.

En del af undervisningen er fælles med de studerende på journalistuddannelsen.

Praktik

I praktikperioden skal du være aktiv medarbejder på et dagblad, billedbureau eller magasin, fortrinsvis som fotograf, men også som skrivende medarbejder. Desuden skal du i en periode arbejde med tekst- og billedredigering.

Du har mulighed for at gennemføre 6 måneder af praktiktiden i udlandet på en godkendt praktikplads. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole formidler praktikpladser, men du får ikke tildelt en praktikplads. Du skal selv søge pladsen.

Praktikken er lønnet, men kan i udlandet være ulønnet, hvis der ikke er tradition for lønnet praktik. Se mere om praktik på www.dmjx.dk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, der er en større selvstændig produktion, som skal indeholde research og en fotojournalistisk beskrivelse af et bestemt emne.

Titel

Professionsbachelor i fotojournalistik. Den engelske betegnelse er Bachelor of Photo Journalism.

Adgangskrav

Der er ingen krav om, at du skal have en bestemt uddannelse for at blive optaget. Du skal derimod bestå en optagelsesprøve, som tester, at du kan fortælle historier ved hjælp af det fotografiske sprog. 

Krav om engelsk

Du skal have bestået Engelsk B. Opfylder du ikke kravet, kan du tage faget som supplering.

Optagelsesprøve

For at bestå prøven skal du have kendskab til billedbeskæring og komposition og et grundlæggende kendskab til fotografiske teknikker. Desuden skal du kunne betjene et småbilledkamera eller digitalt kamera.

Prøver forudsætter også, at du har et grundigt kendskab til samfundsforhold og viden om de vigtigste udviklingstendenser kulturelt, socialt, økonomisk og politisk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve og et interview.

Kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.

Du kan finde ansøgningsmateriale på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelse generelt.

Optagelsesprøve

Alle ansøgere skal gennem en forprøve, der består af en praktisk del og en teoretisk det. I den praktiske del får du tilsendt en fotoopgave, som du har en uge til at løse. Den teoretiske del består af en sprogtest og en videnstest.

Består du forprøven bliver du inviteret til at deltage i optagelsesprøven, der varer en hel dag. Den består af en praktisk fotoopgave, en tekstdel til fotoopgaven og en samtale.

Til prøven skal du medbringe computer, kabler, forlængerledning, samt fotoudstyr.

Se mere på www.dmjx.dk.

Uddannelsesstart

Uddannelsen har studiestart én gang årligt i september .

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  
Aarhus N (Sommerstart)Kun kvote 2

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. I praktikperioden får du løn, som er på ca. 13.700 kr. om måneden. Du skal benytte dit eget fotoudstyr i undervisningen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mange fotojournalister starter selvstændig virksomhed, hvor de løser fotojournalistiske opgaver for en bred vifte af kunder, underviser eller fungerer som billedredaktører.

Nogle færdiguddannede bliver ansat som fotojournalister, billedredaktører, kommunikationsmedarbejdere, journalister eller lignende på avisredaktioner, ugeblade, magasiner eller på andre medievirksomheder.

Mere uddannelse

Som færdiguddannet fotojournalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan du søge optagelse på kandidatuddannelsen i journalistik på Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet.

Der findes også mulighed for en international kandidatoverbygning. Læs mere på www.dmjx.dk.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole  tilbyder en række efteruddannelsesmuligheder under Åben Uddannelse.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information