Film- og tv-fotograf arbejder
Job

Film- og tv-fotograf (job)

En film- og tv-fotograf omsætter en historie til levende billeder. Det kan fx være film, serier, nyhedsudsendelser eller reportager.

Fakta

Arbejdssteder:
Freelance, Filmselskaber, Tv-selskaber
Stillingsbetegnelser:
Filmfotograf, Tv-fotograf

Som film- og tv-fotograf har du ansvaret for den visuelle del af en film eller et tv-program. Du planlægger, gennemfører og bearbejder selve optagelserne.

Du har kunstnerisk viden, så du kan vurdere, hvilken visuel stil der skal benyttes. Du har også teknisk viden om at betjene kameraudstyr og redigere billeder. 

De typiske arbejdssteder for en film- og tv-fotograf er filmselskaber, tv-stationer eller som selvstændig freelancer, hvor man er ansat fra opgave til opgave. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Du er filmholdets tekniske leder, og du producerer billeder, som fortæller historien i film, serier, nyheder eller tv-programmer. Undervejs arbejder du tæt sammen med fx instruktører, tilrettelæggere, journalister og klippere.  

Planlægning

Før produktionen går i gang, planlægger du filmens eller programmets stil sammen med instruktøren. Det kan fx være hvilke billeder, farver, locations og lys, som bedst understøtter historien og instruktørens visioner. 

Optagelser

Du deltager også i selve optagelserne, som foregår i et studie eller ude på en location. Du kan lede kameraholdet, så de rigtige optagelser kommer i hus eller selv stå bag kameraet. Hvis du arbejder med nyhedsudsendelser, bliver optagelserne nogle gange vist direkte til tv-seerne.

Bearbejdning

Når optagelserne er afsluttet, er det dit job at bearbejde optagelserne, så de kan bruges til den færdige film, serie eller tv-program. Det gør du fx ved at justere farver og lys.

Arbejdsopgaver

De typiske opgaver for en film- og tv-fotograf er: 

  • Planlægge, optage og efterbehandle billeder til film, serier, tv-programmer og nyheder
  • Samarbejde med instruktører, producere og klippere om den visuelle stil
  • Betjene teknisk udstyr, fx kameraer
  • Lede kameraholdet under optagelserne

Karriereveje

Som film- og tv-fotograf kan du vælge at fokusere enten på film eller tv.

  • Filmfotograf: Din opgave er at omsætte filminstruktørens ideer og tanker til et filmisk forløb. Du arbejder med spillefilm, serier, dokumentarfilm og lignende. Du deltager i planlægning, indspilning og efterbehandlingen
  • Tv-fotograf: I samarbejde med journalister og tilrettelæggere optager du billeder til tv-udsendelser. Du arbejder med nyheder, underholdningsprogrammer, reportager, sportsudsendelser og lignende. Nogle af programmerne sendes direkte til tv-seerne

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for en film- og tv-fotograf er: 

  • Film- og tv-produktionsselskaber
  • Tv-stationer
  • Reklamebranchen
  • Freelance, dvs. som selvstændig

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Film- og tv-fotograf33.231 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede film- og tv-fotografer, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Der er forskellige veje til jobbet som film- og tv-fotograf.

Den Danske Filmskole

Du kan tage uddannelsen til filmfotograf på Den Danske Filmskole, hvor fokus er på film og serier. Uddannelsen varer fire år. 

Læs om uddannelsen til filmfotograf.

Andre veje

Der er også andre veje til jobbet. Det kan fx være en af disse uddannelser: 

Mere uddannelse

Når du er uddannet film- og tv-fotograf, har du mulighed for at tage efteruddannelse. Det kan fx være kurser på Den Danske Filmskole eller gennem fagforeninger.

Diplom- og masteruddannelser

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.