filmfotografuddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Filmfotograf

Filmuddannelsen kvalificerer sine elever til at producere spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm og tv-fiktion på et professionelt niveau.

Fakta

Navn:
Filmuddannelsen, faglinje filmfotograf
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
God fotografisk viden og erfaring fra fotografering, film/video eller andet billedskabende arbejde. God til skandinaviske sprog og engelsk
Økonomi:
SU

På faglinjen filmfotograf lægges der stor vægt på evner inden for både det tekniske og det visuelle område, og der kræves præcision og disciplin i arbejdet. Som filmfotograf betragtes du som filmholdets tekniske leder.

Som færdiguddannet filmfotograf kan du være med til at lave filmproduktioner, fx fiktionsfilm, dokumentarfilm eller reklamefilm i Danmark. Du har også mulighed for at finde beskæftigelse i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til filmfotograf er en af fem faglinjer på filmuddannelsen, hvor du arbejder kunstnerisk, teoretisk og praktisk med professionel produktion af spillefilm, novellefilm, tv-serier, dokumentarisme og animation.

De fire andre faglinjer er: instruktion, klip, lyd og produktion.

Faglinjerne fungerer i et tæt fagligt og kunstnerisk samarbejde. Du får en del af tiden parallel undervisning i bl.a. filmhistorie, -analyse og dramaturgi og arbejder sammen om øvelser og produktioner.

På filmfotograflinjen arbejder du med tekniske dimensioner af fotograffaget som fx kamera- og laboratorieteknologi samt digital billedbehandling, men du lærer også metodisk at samarbejde og fungere som instruktørens tætte samarbejdspartner, og du forberedes på, at jobbet som filmfotograf er både mentalt og fysisk krævende.

Uddannelsen er med til at udvikle og forfine dit eget tekniske og kunstnerisk fotografiske udtryk.

Faglige kernepunkter:

  • Teknologi
  • Lyssætning
  • Dramaturgi
  • Produktioner
  • Kroppen
  • Samarbejde

Filmproduktionsforløbene varierer fra få dage til flere måneder. Du skal både arbejde som fotograf på dine egne produktioner og som fotografassistent, belyser eller grip på dine kollegers produktioner. I produktionsperioderne er der omfattende ekstraarbejde om aftenen og i weekender, helligdage og ferier.

Undervisningen

Undervisningen består af forelæsninger og klasseundervisning, øvelser i filmproduktion og eventuelt praktik.

Eksamen

Der er ikke en egentlig eksamen, men din studieindsats bliver løbende vurderet. Du afslutter uddannelsen med produktion af en afgangsfilm, der vises offentligt.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Fotograf DDF. Den engelske betegnelse er Cinematographer.

Adgangskrav

Der er ikke krav om, at du har en særlig uddannelsesbaggrund. For at blive optaget skal du igennem en optagelsesproces, der vil kræve personlig modenhed og en bred viden og erfaring, som du kan have fået gennem arbejde og studier Desuden god fotografisk basisviden, opnået gennem fx uddannelsen til fotograf, og erfaring i udtryksmæssigt arbejde med fotografering, film/video eller andet billedskabende arbejde.

Der kræves også evne til at fungere som arbejdsleder. Og du skal beherske de skandinaviske sprog samt engelsk.

Se nærmere om adgangskravene på http://www.filmskolen.dk/.

Optagelse

Der er optagelse hvert andet år. Du kan kun ansøge online. Hold øje med skolens hjemmeside.

Der skal betales et ansøgningsgebyr. Optagelsesproceduren er forskellig på hver faglinje, men består typisk af 3-5 trin med samtaler, interviews og faglige prøver af forskellig praktisk karakter. Forløbet varer ca. 3 måneder.

Der optages typisk seks ansøgere. Se mere om den særlige ansøgningsprocedure på Filmskolens hjemmeside.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Der uddannes kun ganske få filmfotografer. Afhængig af dygtighed og evner vil du kunne finde beskæftigelse som freelancer inden for dansk og international filmproduktion, i danske film- og tv-produktionsselskaber samt på tv-stationer.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information