filmtonemester-uddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Filmtonemester

Som filmtonemester er du ansvarlig for produktion af lydsiden til film, tv- eller videoprogrammer. Du lærer at designe lydsporet, planlægge og lede optagelse og efterbearbejde lyd.

Fakta

Navn:
Filmuddannelsen: faglinjen filmtonemester
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Musikalitet og lydteknisk basisviden opnået gennem beslægtede uddannelser eller tilsvarende
Økonomi:
SU

Ud over den tekniske kunnen får du også viden om filmens historie, dens dramaturgi og æstetik, lige som du lærer om filmmusik og forskellige stilarter.

Færdiguddannede filmtonemestre har mulighed for at arbejde bredt inden for film- og tv-branchen. De fleste er ansat på freelance-basis.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til filmtonemester er en af fem faglinjer på filmuddannelsen, hvor du arbejder kunstnerisk, teoretisk og praktisk med professionel produktion af spillefilm, novellefilm, tv-serier, dokumentarfilm og animation.

De fire andre faglinjer er: instruktion, foto, klip og produktion.

Faglinjerne fungerer i et tæt fagligt og kunstnerisk samarbejde. Du får en del af tiden parallel undervisning i bl.a. filmhistorie, -analyse og dramaturgi og arbejder sammen om øvelser og produktioner.

På filmtonemesterlinjen får du en fagspecifik viden om lydteknologi, lydoptagelse, redigering og miksning og lærer at arbejde med professionelt lydudstyr. Du får en generel viden om filmmusik og får indsigt i alle væsentlige lydstilarter.

Faglige kernepunkter:

  • Det fælles sprog - grundlæggende dramaturgi, filmlyd og optage/efterbearbejde teknik
  • Lydarbejdets overbygning og udvikling af en filmisk fortælling
  • Det personlige semester, hvor du arbejder med dit eget udtryk gennem øvelser, undersøgelser og lydforskning
  • Udvikling af midtvejsfilm og avancerede teknikker og metoder for lydoptagelser og -design
  • Den personlige stemme i lydefterarbejdet
  • Seriel fiktion
  • Afgangsfilm og eget projekt

Hvert semester indeholder filmproduktionsforløb, der varer fra få dage til flere måneder. Du skal både arbejde som tonemester på dine egne produktioner og som assistent på dine kollegers produktioner. I produktionsperioderne er der omfattende ekstraarbejde om aftenen og i weekender, helligdage og ferier.

Undervisningen

Undervisningen består af forelæsninger og klasseundervisning, øvelser i filmproduktion og eventuelt praktik.

Eksamen

Der er ikke en egentlig eksamen, men din studieindsats bliver løbende vurderet. Du afslutter uddannelsen med produktion af en afgangsfilm, der vises offentligt.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen tonemester DDF. Den engelske betegnelse er Film Sound Designer.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du igennem en optagelsesproces, der vil kræve personlig modenhed og en bred viden og erfaring, som du kan have fået gennem arbejde og studier. Du skal være musikalsk og have en lydteknisk basisviden opnået gennem beslægtede uddannelser eller tilsvarende.

Det forventes, at du har erfaring med kreativt lydarbejde fra lydstudier, film, tv, videoproduktion, radio eller andet medielydarbejde. Du skal gennemgå en høreprøve med tilfredsstillende resultat, og du skal beherske de skandinaviske sprog samt engelsk.

Se nærmere om adgangskravene på www.filmskolen.dk.

Optagelse

Der er optagelse hvert andet år. Du kan kun ansøge online. Hold øje med skolens hjemmeside.

Du skal betale et ansøgningsgebyr. Optagelsesproceduren er forskellig på hver faglinje, men består typisk af 3-5 trin med samtaler, interviews og faglige prøver af forskellig praktisk karakter. Forløbet varer ca. 3 måneder.

Der optages typisk seks ansøgere. Se mere om den særlige ansøgningsprocedure på Filmskolens hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Filmtonemestre arbejder fortrinsvis i film- og videoproducerende selskaber og på tv-stationer. Mange er ansat fra opgave til opgave.

Andre arbejder inden for designvirksomhed, fotografisk virksomhed og produktdesign.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information