Film- og tv-medarbejder med kamera
Job

Film- og tv-medarbejder (job)

En film- og tv-medarbejder kan arbejde med alt lige fra planlægning og gennemførelse til færdiggørelse af film- og tv-produktioner.

Fakta

Arbejdssteder:
Filmstudier, tv-stationer, produktionsselskaber, freelance
Stillingsbetegnelser:
Film- og tv-medarbejder, film- og tv-produktionstekniker, lys- og lyd-tekniker, redigeringstekniker, tv-tekniker

Som film- og tv-medarbejder kan du arbejde med flere forskellige ting inden for film- og tv-produktion. 

Du kan arbejde med det tekniske udstyr til fx lys og lyd, du kan redigere de færdige optagelser til det endelige produkt, eller du kan være med til den kreative tilrettelæggelse af produktionen. 

De fleste film- og tv-medarbejdere arbejdere i produktionsselskaber, hos tv-stationer eller som freelancere, hvor man arbejder for forskellige virksomheder. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Du arbejder enten med de tekniske dele af en film- eller tv-produktion, eller du er med til at planlægge, tilrettelægge og researche. 

Lys og lyd

Som film- og tv-medarbejder kan du arbejde med lys og lyd på en produktion. Du er med til at understøtte stemningen i fx en film eller tv-serie ved at sørge for det rette lys og den rette lyd. Det gør du ved enten at opsætte og betjene det tekniske udstyr, eller du optager og bearbejder fx musik og lydeffekter i et studie. 

Kamera

Det kan også være din opgave at betjente de kameraer, som bruges til at optage produktionen. Du ved, hvordan man laver optagelser og bevægelser med kameraet, som passer bedst til produktionens genre. 

Redigering

Du kan også arbejde med redigering. Det betyder, at du er med til at lave det endelige produkt ved at klippe lyd og billeder sammen til en færdig film, tv-serie eller tv-program. Du skaber orden i alt lyd- og billedmaterialet, så der bliver fortalt en historie, som følger manuskriptet.  

Planlægning og tilrettelæggelse

Film og tv-medarbejdere kan også arbejde med at planlægge selve produktionen. Du deltager i den redaktionelle tilrettelæggelse, og du koordinerer, ideudvikler og researcher på forskellige koncepter og produktioner. 

Dine arbejdstider som film- og tv-medarbejder varierer meget, da optagelserne kan finde sted om aftenen eller i weekender. 

Arbejdsopgaver

De typiske opgaver for en film- og tv-medarbejder er:

 • Vedligehold og betjening af kamera, lys- og lydudstyr
 • Optage og bearbejde lyd og musik til film og tv
 • Redigering af lyd og billede til et færdigt produkt
 • Planlægning og koordinering af produktioner
 • Research og ideudvikling

Karriereveje

Som film- og tv-medarbejder kan du specialisere dig inden for et bestemt område af film- og tv-produktionen: 

 • Film- og tv-produktionstekniker: Du arbejder bredt med film- og tv-produktion, lige fra håndtering og vedligehold af teknik og kameraer til tilrettelægning og bearbejdning af det endelige produkt
 • Lys- og lydtekniker: Ved hjælp af lyd og lys skaber du den rette stemning i en film- eller tv-produktion. Du klargør og styrer det tekniske udstyr, eller laver musik og lydeffekter i et studie
 • Tv-tekniker: Du sørger for, at det tekniske udstyr er sat op og virker, så der ikke opstår fejl under optagelserne
 • Redigeringstekniker: Du redigerer de lyd- og videooptagelser, som tv-holdet har lavet, så det bliver til et færdigt produkt

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for en film- og tv-medarbejder er: 

 • Film- og tv-produktionsselskaber
 • Tv-stationer
 • Reklamebranchen
 • Freelance, dvs. som selvstændig for forskellige virksomheder

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Arbejde med instruktion og produktion af film,
teater mv.
25.594 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede film- og tv-medarbejdere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Der er forskellige veje til jobbet som film- og tv-medarbejder. 

Erhvervsuddannelse

Du kan fx tage en erhvervsuddannelse som film- og tv-assistent. Uddannelsen varer 3 år. På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig som film- og tv-produktionstekniker. Det tager 5 år og 6 måneder i alt. 

Læs om film- og tv-produktionsuddannelsen.

Andre veje

Der er også andre veje til jobbet. Det kan fx være en af disse uddannelser:

Mere uddannelse

Som film- og tv-medarbejder har du mulighed for at videreuddanne dig.  

Videregående uddannelse

Hvis du tager film- og tv-produktionsuddannelsen har du adgang til mange videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Deltid

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse afhængig af din uddannelsesbaggrund. 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.