Professionsbacheloruddannelse

Lyddesign

På uddannelsen i lyddesign lærer du at producere lyd til forskellige medier og platforme som fx computerspil og film.

Fakta

Navn:
Lyddesign
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen, erhvervsuddannelse eller musikalsk grundkursus + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Ud over lyddesign og kommunikation får du også indsigt i innovativ projektledelse, marketing og konceptudvikling.

Som lyddesigner kan du søge ansættelse i medievirksomheder, produktionsselskaber, i kommunikationsbureauer og reklamevirksomheder, eller du kan starte egen virksomhed.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer til at producere og koordinere kommunikations- og markedsføringsprojekter, hvor man anvender lyd- og it-baserede medier.

Du får en bred indsigt i brugen af disse medier med særligt vægt på soniske (lydlige) og akustiske forhold.

Opbygning

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af tre fagområder, specialiseringskurser, et praktikophold på ½ år samt et bachelorprojekt. 

Fagområder

De tre fagområder er:

 1. Lyd i digitale produktioner: Her lærer du bl.a. om lyddannelse og -optagelse og om håndtering og formidling af lyd.
 2. Lyddesign i kommunikation og markedsføring: Her beskæftiger du dig bl.a. med branding og sonisk identitet (lydbranding) og har også medieteori, hørelære og auditiv analyse.
 3. Tværfaglige fag: Projektledelse og økonomi, innovation, erhvervsøkonomi samt virksomhedskommunikation og -ledelse.

Valgfag

Specialiseringskurserne er valgfag, der omhandler fx lyddesign til computerspil, innovativ projektudvikling, musikproduktion og medieproduktion.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i lyddesign. Den engelske titel er Bachelor in Media and Sonic Communication.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og præsentationer.

Praktik

Praktikperioden ligger på sjette semester og afsluttes med en praktikrapport.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Bestået adgangsprøve
 • Relevant erhvervsuddannelse: Engelsk C og bestået adgangsprøve
 • Musikalsk grundkursus (MGK): Engelsk C og bestået adgangsprøve

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Optagelsesprøve

Alle ansøgere skal til optagelsesprøve. Det anbefales, at du har en gymnasial uddannelse, men det er ikke et krav. 

Optagelsesprøven kan ses som en realkompetencevurdering af den enkelte ansøger.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2.

Du bliver optaget på baggrund af en motiveret ansøgning samt eksempler på din viden, færdigheder og kompetencer inden for lyd og kommunikation.

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Professionsbacheloruddannelsen i lyddesign foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Kolding (Sommerstart)Kun kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde inden for følgende brancher:

 • Mediebranchen: Lyddesigner, programlægger, lydklipper, komponist, projektleder, redigeringstekniker
 • Film- og computerspilsbranchen: Lyddesigner, foley artist, tonemester, production sound mixer, sound post production, komponist, programmør, producer, tekniker
 • Bureauer: Lyddesigner, brandingkonsulent, koordinator, product manager, markedsanalytiker, projektleder, medie- og kampagneansvarlig
 • Kulturinstitutioner: Programplanlægger, event-koordinator, lyd- og multimedietekniker, kommunikationsmedarbejder
 • Brancheorganisationer: Netværksfacilitator, forretningsudvikler
 • Uddannelsesinstitutioner: Lærer/underviser (på højskole, musikskole, MGK), TAP’er (teknisk administrativt personale), it- og kommunikationsmedarbejder
 • Iværksætter: Inden for fx APP-udvikling, lyddesign til velfærdsteknologi, postproduktion, industriel lyddesign mv.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information