uddannelsen elektronisk musik og lydkunst
Kunstnerisk uddannelse

Elektronisk musik og lyd

Uddannelsen giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde som elektronisk musiker, komponist og lydkunstner.

Fakta

Navn:
Elektronisk musik og lyd
Andre betegnelser:
Elektronisk musik og lydkunst, elektronisk lyd og musik
Andre betegnelser:
Elektronisk lyd og musik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. at sætte musikken i relation til kultur, kunst og medier, og du bliver i stand til at formidle budskaber gennem musikken. Du får også undervisning i projektledelse og entreprenørskab.

Efter afsluttet bacheloruddannelse kan du fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse til elektronisk musik og lydkunst.

Som færdiguddannet vil du typisk finde arbejde inden for forskellige former for formidling af musik. Det kan fx være som underviser eller koncertarrangør.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i elektronisk musik og lyd henvender sig til folk, som arbejder med musik på et højt niveau, men som ikke nødvendigvis kan læse noder eller spille klaver. 

Du lærer om kompositionsteknik og musikteknologi og får støtte til udvikling af dit eget kunstneriske talent.

Indhold

Uddannelsen kombinerer elektronisk musik og projektrealisering og indeholder følgende områder:

  • Hovedområde: Fag, hvor du er udøvende og fag, der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag, hvor du formidler og underviser og fag, der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor i musik (BMus) Elektronisk musik og lydkunst / Elektronisk musik og lyd. Den engelske titel er Bachelor of Music (BMus) Electronic Music and Sound Art.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og soloundervisning.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve.

Der er ingen formelle adgangskrav; alle kan søge om optagelse uanset alder.

Optagelse

Du ansøger om optagelse digitalt på kum.studieoptag.dk.

Du skal betale et gebyr for at ansøge om optagelse.

Ansøgning

Der er koordineret ansøgning på musikkonservatorierne. Det betyder, at hvis du søger på mere end et konservatorium, skal du kun til optagelsesprøve på det musikkonservatorium, du har som din første prioritet.

Læs om ansøgning og optagelse på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. december kl. 12.00.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg og Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge optagelse på kandidatuddannelsen i elektronisk musik og lydkunst.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige former for musikformidling.

Du kan fx arbejde med musikarrangementer som korarrangementer, koncerter og festivaler. Du kan også komme til at undervise.

Love og regler

Bekendtgørelse om musikkonservatorierne og Operaakademiet. Nr. 1476 af 1. oktober 2020.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information