uddannelsen elektronisk musik og lydkunst
Kunstnerisk uddannelse

Elektronisk musik og lyd

På uddannelsen får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som elektronisk musiker, komponist, lydkunstner og entreprenør i musiklivet.

Fakta

Navn:
Elektronisk musik og lyd
Andre betegnelser:
Elektronisk musik og lydkunst, elektronisk lyd og musik
Andre betegnelser:
Elektronisk lyd og musik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer bl.a. at sætte musikken i relation til kultur, kunst og medier, og du bliver i stand til at formidle budskaber gennem musikken. Du får også undervisning i projektledelse og entreprenørskab.

Som færdiguddannet kandidat i elektronisk musik og lydkunst kan du arbejde med mange forskellige former for formidling af musik. Det kan fx være som underviser eller koncertarrangør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i elektronisk musik og lyd henvender sig til folk, som arbejder med musik på et højt niveau, men som ikke nødvendigvis kan læse noder eller spille klaver. Du arbejder dels med at skabe din egen musik, dels med musikformidling.

Du lærer om kompositionsteknik og musikteknologi og får støtte til udvikling af dit eget kunstneriske talent.

Uddannelsen kombinerer elektronisk musik og projektrealisering og indeholder følgende:

  • Hovedfag, bl.a. 3D-lyd, musikteknologi, elektronik, programmering og interaktiv lyd
  • Pædagogiske fag, der omfatter undervisningspraktik, community projekt samt performance og formidling
  • Støttefag som fx den elektroniske musiks historie, almen musikteori, auditiv analyse, entreprenørskab, projektdesign og digital kultur

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og soloundervisning.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor i musik (BMus) Elektronisk musik og lydkunst / Elektronisk musik og lyd. Den engelske titel er Bachelor of Music (BMus) Electronic Music and Sound Art.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve. Den tilmelder du dig via ansøgningsskema på hjemmesiden for det konservatorium, du ønsker at søge optagelse på. Det koster 500 kr. at ansøge.

Der er koordineret ansøgning på Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Det vil sige, at søger du på mere end et konservatorium, skal du kun til èn optagelsesprøve, på det musikkonservatorium, du har som din første prioritet. Vær opmærksom på, at Rytmisk Musikkonservatorium ikke er med i den koordination, så her skal du søge separat.

Ansøgningsfristen er den 1. december.

Om det enkelte musikkonservatorium

Uddannelsen foregår i Esbjerg og Aalborg.

Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) Aalborg

På DJM i Aalborg hedder uddannelsen elektronisk lyd og musik og udbydes som en 3-årig bacheloruddannelse.

Den foregår i et samarbejde med Art and Technology på Aalborg Universitet.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) Esbjerg

På SMKS i Esbjerg hedder uddannelsen elektronisk musik og lydkunst og udbydes som en 3-årig bacheloruddannelse.

SMKS i Esbjerg udbyder også en kandidatuddannelse i elektronisk musik og lydkunst.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge optagelse på kandidatuddannelsen i elektronisk musik og lydkunst.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskellige former for musikformidling.

Du kan fx arbejde med musikarrangementer som korarrangementer, koncerter og festivaler. Du kan også komme til at undervise.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for sang og musik.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information