uddannelse i lydteknik
Kunstnerisk uddannelse

Musikproduktion

På bacheloruddannelsen lærer du i samarbejde med artister eller bands at sikre en god lyd under studieindspilning af musik eller ved livekoncerter på en scene.

Fakta

Navn:
Musikproduktion
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

På uddannelsen studerer du både den tekniske side af fagområdet, fx om brugen af computere og andet teknisk udstyr, og den musikalske side, hvor du bl.a. får undervisning i hørelære og musikforståelse.

Efter bacheloruddannelsen har du mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde med lydstudieindspilning, koncertafvikling eller inden for radio og tv-branchen. Arbejdet vil ofte på freelancebasis.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsens kerne er musikproduktion inden for rytmisk musik, og formålet er at styrke dine lydtekniske, musikalske, logistiske (planlægningsmæssige og organisatoriske) samt kommunikative evner.

Fagområder

Du får undervisning i fagområderne:

  • Lydstudieproduktion
  • Liveproduktion
  • Lydstudieproduktion
  • Elektroakustik
  • Musiklære
  • Kultur- og branchestudier

Derudover vil du skulle lave forskellige indidividuelle projekter.

Uddannelsen kræver sans for både musik og teknik og kvalificerer dig til at arbejde som musikproducer og lydtekniker ved musikproduktioner inden for såvel lydstudieindspilning som koncertafvikling.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor i musik (BMus) (musikproduktion). Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Music (BMus) (Music Production).

Undervisning

Undervisningen foregår som skemalagt undervisning, praktik og projektperioder.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve.

Der stilles ikke krav om nogen forudgående uddannelse, men du skal have gode musikalske og lydtekniske færdigheder.

Optagelse

Du ansøger om optagelse digitalt på kum.studieoptag.dk.

Du skal betale et gebyr for at ansøge om optagelse.

Ansøgning

I ansøgningen skal du bl.a. gøre rede for din motivation for at søge ind på uddannelsen og for dine erfaringer som producer og/eller lydtekniker.

  • Læs om ansøgning og optagelsesprøve på www.rmc.dk.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. december kl. 12.00..

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig ved at tage en 2-årig kandidatuddannelse, som er etableret i samarbejde med tonemesteruddannelsen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder ved lydstudieindspilning, koncertafvikling og arbejde inden for radio/tv. Du kan finde arbejde ved lydstudier, produktionsselskaber eller radio- og tv-stationer samt teatre, eller som underviser.

Mange musikproducere og lydteknikere arbejder freelance og bliver typisk kontaktet i forbindelse med et bestemt projekt som fx en koncert eller en pladeindspilning.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om musikkonservatorierne og Operaakademiet. Nr. 1476 af 1. oktober 2020.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information