uddannelse i lydteknik
Kunstnerisk uddannelse

Musikproduktion

Uddannede inden for bacheloruddannelsen i musikproduktion arbejder sammen med artister eller bands om at sikre en god lyd under indspilning af musik i et studie eller ved livekoncerter på en scene.

Fakta

Navn:
Musikproduktion
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

På uddannelsen studerer du både den tekniske side af fagområdet, fx om brugen af computere og andet teknisk udstyr, og den musikalske side, hvor du bl.a. får undervisning i hørelære og musikforståelse.

Som færdiguddannet kan du arbejde med lydstudieindspilning, koncertafvikling eller inden for radio og tv-branchen. Arbejdet vil ofte på freelancebasis. Efter bacheloruddannelsen er der mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsens kerne er musikproduktion inden for rytmisk musik, og formålet er at styrke dine lydtekniske, musikalske, logistiske (planlægningsmæssige og organisatoriske) samt kommunikative evner.

Du får undervisning i fagområderne:

  • Lydstudieproduktion
  • Liveproduktion
  • Lydstudieproduktion
  • Elektroakustik
  • Musiklære
  • Kultur- og branchestudier

Derudover vil du skulle lave forskellige indidividuelle projekter.

Uddannelsen kræver sans for både musik og teknik og kvalificerer dig til at arbejde som musikproducer og lydtekniker ved musikproduktioner inden for såvel lydstudieindspilning som koncertafvikling.

Undervisningen foregår som skemalagt undervisning, kurser, stævner og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor i musik (BMus) (musikproduktion). Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor of Music (BMus) (music production).

Uddannelsen foregår i København

Adgangskrav

Der er ikke noget krav om en bestemt uddannelsesbaggrund for at søge optagelse på uddannelsen. Men du skal have gode musikalske og lydtekniske færdigheder, og have gennemført så mange produktioner og derved opnået så stor erfaring og indsigt, at man ved optagelsesprøven tydeligt kan fornemme dit personlige udtryk og en innovativ tilgang hos dig. Alle genrer og udtryk er velkomne.

Du søger uddannelsen på Rytmisk Konservatoriums hjemmeside. I ansøgningen skal du bl.a. gøre rede for din motivation for at søge ind på uddannelsen og for dine erfaringer som producer og/eller lydtekniker.

Derefter er der en optagelsesprøve. Læs mere om ansøgning og optagelsesprøve på www.rmc.dk.

Ansøgningsfristen er den 1. december.

Du skal betale et ansøgningsgebyr på 500 kr.

Om det enkelte musikkonservatorium

Uddannelsen foregår i København.

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC)

RCM udbyder musikproduktion som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder ved lydstudieindspilning, koncertafvikling og arbejde inden for radio/tv. Du kan finde arbejde ved lydstudier, produktionsselskaber eller radio- og tv-stationer samt teatre, eller som underviser.

Mange musikproducere og lydteknikere arbejder freelance og bliver typisk kontaktet i forbindelse med et bestemt projekt som fx en koncert eller en pladeindspilning.

Du kan videreuddanne dig ved at tage en 2-årig kandidatuddannelse, som er etableret i samarbejde med tonemesteruddannelsen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for film-, tv- og teaterteknik.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information