Hånd på mixer
Kunstnerisk uddannelse

Tonemester

Bacheloruddannelsen til tonemester handler om produktion af musik og har fokus på enten klassisk musik eller rytmisk musik.

Fakta

Navn:
Tonemester
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Uddannelsen kombinerer teknisk og teoretisk viden om produktion og indspilning af musik med en indføring i musiske fag som hørelære, klaver og auditiv analyse. Du får således en grundlæggende forståelse for alle led i en musikudgivelse.

Som færdiguddannet tonemester inden for musik kan du arbejde med musikproduktion til fx film, multimedier, radio og tv.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen fokuseres der på udviklingen af tekniske og musikalske evner samt på evnen til at producere musik inden for forskellige områder som fx film, musical og multimedie.

Klassisk og rytmisk musik

Klassisk musik er den musikstil, der arbejdes mest med på uddannelsen, men du får også kvalifikationer inden for rytmisk musik.

Fag

Uddannelsens hovedfag er musikproduktion og indspilningsteknik, hvor du får kendskab til det tekniske apparatur og til selve produktionsarbejdet.

Du undervises desuden i almene fag som fx hørelære, satslære (analyse og formidling), musikhistorie og kulturfag samt entreprenørskab.

Samarbejde med Danmarks Radio (DR)

Din hovedfagsundervisning  tilrettelægges i tæt samarbejde med DR, hvor en del af uddannelsen foregår i DRs studier.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel bachelor i musik (BMus) (tonemester).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem individuel undervisning, holdundervisning og selvstændigt produktionsarbejde.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve.

Der er ingen formelle adgangskrav; alle kan søge om optagelse uanset alder.

Optagelse

Du ansøger om optagelse digitalt på kum.studieoptag.dk.

Se kum.studieoptag.dk

Du skal betale et gebyr for at ansøge om optagelse.

Ansøgning

I ansøgningen skal du bl.a. gøre rede for din motivation for at søge ind på uddannelsen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12.00.

Læs om ansøgning på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (dkdm.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bacheloruddannelsen til tonemester foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på følgende kandidatuddannelse:

Tonemester

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for musikproduktion, hvor du kan arbejde som bl.a. tonemester.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om musikkonservatorierne og Operaakademiet. Nr. 1324 af 23. november 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information