Elev med av-udstyr til udstillingsbrug
Erhvervsuddannelse (EUD)

Teater-, event- og av-tekniker

På uddannelsen arbejder du med de elementer, der skal bruges til udstillinger og teaterforestillinger. Du lærer fx at opsætte og nedtage udstyr.

Fakta

Navn:
Teater-, event- og av-tekniker
Varighed:
2 år 6 mdr. - 4 år 6 mdr.
Specialer:
Produktionsassistent, teatertekniker, av-tekniker, eventtekniker (illuminationsteknik), eventtekniker (audioteknik)
Adgangskrav til grundforløb:
Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Dimensionering:
Uddannelsesaftale eller kvoteplads
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Økonomi:
SU og elevløn

På skolen lærer du om sceneteknik og forberedelse af en event eller en forestilling. Du skal være god til at samarbejde med de øvrige medarbejdergrupper.

Teater-, event- og av-teknikere kan arbejde som lys- og lydteknikere på udstillingsmesser, teatre, events, koncerter, tv eller film enten som fastansatte eller projektansatte.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til Teater-, event- og av-tekniker giver en grundlæggende viden om tilrettelæggelsen af den praktiske del af en produktion. Opgaverne omfatter alt fra værkstedsarbejde til avanceret lys-, lyd- og sceneteknik.

Du lærer at lave dekorationer og at arbejde med lyd og lys og anden av-teknik samt at bruge de forskellige faste installationer. I værkstederne er du med at fremstille, hvad der skal bruges på en scene eller i forbindelse med en udstilling eller event.

På trin 2 lærer du også om projektstyring.

Du kan afslutte som produktionsassistent (trin 1) eller som teatertekniker, av-tekniker, eventtekniker med speciale i illuminationsteknik eller eventtekniker med speciale i audioteknik (trin 2).

 • Produktionsassistent: Du lærer at opsætte og nedtage lyd-, lys- og andet teknisk udstyr. Du lærer også at arbejde med optagelse og redigering af av-produktioner. Desuden lærer du at håndtere udstyr under transport og afvikling af forestillinger og events.
 • Teatertekniker: Du lærer at arbejde professionelt med lyd og lys samt anden sceneteknik. Du lærer også at fremstille rekvisitter og dekorationer samt at anvende 3D-systemer til animation. Du lærer også om forskellige stilarter og stilperioder.
 • Av-tekniker: Du lærer at installere lyd-, lys- og videoteknisk udstyr, herunder at programmere it-netværk for av-installationerne. Du lærer også om teknisk dokumentation.
 • Eventtekniker: Du lærer at arbejde som tekniker på store events. Du kan enten specialisere dig i opsætning og brug af avanceret lysudstyr (illuminationsteknik) eller avanceret lydudstyr (audioteknik). Du får også viden om, hvordan publikum oplever lyd og lys.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Lyd-, lys- og produktionsteknik
 • AV-teknik
 • Fremstilling af kulisser og rekvisitter

Du skal også have fag som engelsk, kommunikation og samarbejde, gaffeltruck og lagerstyring samt el og elektronik.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse. Se Fagretningsnøglen

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet til øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Dimensionering

Du skal have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver for at være sikker på at blive optaget på grundforløbets 2. del.

Hvis du ikke har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, har skolen et mindre antal kvotepladser, som elever uden uddannelsesaftale kan søge. Læs mere om Dimensionerede erhvervsuddannelser.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til at arbejde med it og teknik
 • Har lyst til at arbejde med traditionelt håndværk
 • Har god fysik og kan arbejde i højder
 • Har god hørelse
 • Ikke er farveblind
 • Er indstillet på at have skiftende arbejdspladser
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
 • Er god til fremmedsprog
 • Overholder tidsplaner
 • Er serviceminded - også når der er travlt

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Bemærk: Du skal have en uddannelsesaftale eller en kvoteplads for at blive optaget på grundforløbets 2. del - se afsnittet Dimensionering.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Dansk på E-niveau
 • Matematik på E-niveau

Endvidere skal du i grundforløbet have taget følgende certifikater:

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale aftale om skolepraktik.

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar i slutningen af juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Se skolernes udbud af fagretninger i Fagretningsnøglen.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, starter du din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Du ansøger om en kvoteplads gennem www.optagelse.dk. Hvis du har en uddannelsesaftale, skal du sende den til erhvervsskolen. Uddannelsesaftalen er din tilmelding til uddannelsen.

Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, der dækker både grundforløb og hovedforløb, kan du aftale at begynde din uddannelse direkte i praktik. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen.  Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

Praktikpladsen.dk

www.praktikpladsen.dk kan du finde ledige praktikpladser. Du kan også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever.

Når du er startet på erhvervsskolen, kan du oprette din egen profil på Min side og få besked om ledige praktikpladser, der matcher dine praktikønsker.

Skolepraktik

Uddannelsen giver mulighed for skolepraktik, men bemærk at uddannelsen er dimensioneret. Det betyder, at du skal have en uddannelsesaftale eller en kvoteplads, før du kan starte på grundforløbets 2. del. Skolepraktik vil altså kun være relevant i særlige tilfælde, fx hvis du har indgået en kort uddannelsesaftale, hvis du uforskyldt mister din praktikplads eller hvis du optages til kvoteplads. 

Skolepraktik foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 63 uddannelsesaftaler på uddannelsen, heraf 17 på audioteknik, 23 på illuminationsteknik, 16 på teatertekniker og 6 på produktionsassistent.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18. år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 3.200 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 7.665 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Med uddannelsen kan du få meget forskelligartede job. Du kan arbejde på museer eller teatre, men du kan også få job i forbindelse med festivaler eller udstillingsmesser. Der er en vis ledighed i faget.

En del ansættelser er tidsbegrænsede.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nnedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Specialet Av-tekniker er nyt, og der findes derfor endnu ikke tal.

Specialet Produktionsassistent

Der er meget få nyuddannede på specialet (under 20). De vigtigste brancher er Teater, musik og kunst, Radio- og tv-stationer samt Produktion af film, tv og musik mv.

Desuden findes enkeltansættelser i fem brancher uden relation til faget.

Specialet Teatertekniker

Hovedparten af de ret få (under 100) nyuddannede er beskæftiget på teatre og musikspillesteder. Nogle få er beskæftiget med udlejning af udstyr eller på Radio- og tv-stationer.

Specialet Udstillingstekniker

De fleste af de meget få nyuddannede (under 30) er beskæftiget på teatre, musikspillesteder og udstillinger. Andre brancher er omfatter organisering af kongresser og udstillinger, udljning af tekniusk udstyr, Radio- og tv-stationer samt Produktion af film, tv og musik.

Specialet Eventtekniker i illuminationsteknik

Den største gruppe af de meget få nyuddannede (under 50) er beskæftiget i firmaer, der udlejer lys og andet udstyr. Andre er beskæftiget inden for Teater, musik og kunst samt Engroshandel med it-udstyr.

Specialet Eventtekniker i audioteknik

Den største gruppe af de ret få nyuddannede (under 100) er beskæftiget med udleljning af lydudstyr mv. Nogle få er beskæftiget med Produktion af film, tv og musik, inden for Teater, musik og kunst eller på Radio- og tv-stationer.

Mere uddannelse

Når du er færdig som Teater-, event- og av-tekniker (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Eller på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Teater-, event- og av-teknisk produktionsassistent: niveau 3
 • Teater-, event- og av-tekniker: niveau 4

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Få mere at vide

Fagligt udvalg:
Industriens Uddannelser www.iu.dk

Faglært.dk kan du få mere at vide om uddannelsen. Faglært.dk er en hjemmeside under det faglige udvalg.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

alle erhvervsuddannelser
alle erhvervsuddannelser

Se en oversigt over alle erhvervsuddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.