Scenekunstnerisk produktion
Kunstnerisk uddannelse

Scenekunstnerisk produktion

Scenekunstnerisk produktion er en uddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med teater og scenekunst bag kulisserne.

Fakta

Navn:
Scenekunstnerisk produktion
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Ingen specielle uddannelseskrav. Bestå en optagelsesprøve
Økonomi:
SU

På uddannelsens kan du enten beskæftige dig med scenekonstruktion, teknik, sikkerhed og rekvisitter eller med planlægning, koordinering, økonomi og ledelse af processer i forbindelse med forestillinger og andre scenekunstneriske produktioner.

Du specialiserer dig enten inden for scene- og rekvisitkonstruktion (linjen realisering), der fører til arbejde som scenemester eller rekvisitør, eller inden for forestillings- og produktionsledelse (linjen ledelse).

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en treårig kunstnerisk bacheloruddannelse. Uddannelsen foregår i København. 

Produktions og forestillingsledelse

Linjen i ledelse er en alsidig uddannelse. Som produktions- og forestillingsleder er du involveret i alle faser af produktionsprocessen – fra et projekt formuleres til den sidste forestilling er spillet. Funktionen indebærer både administrative opgaver som budgetlægning og procesplanlægning og praktisk arbejde på gulvet med resten af holdet, der kræver indblik i sceneteknik og sikkerhed. På uddannelsen beskæftiger du dig bla. med emner som økonomi og ressourcer, personaleledelse, konflikthåndtering, mødefacilitering, formidling, teknisk forestillingsafvikling, sikkerhed, sceneteknologi, arbejdsmiljø, materialekendskab og konstruktionsberegning.

Scene- og rekvisitkonstruktion

Linjen i realisering handler om at realisere de idéer og visuelle visioner, scenografen har for en forestilling – det vil sige at gå fra idéer, modeller og skitser til noget virkeligt i fuld skala. På linjen lærer du at bruge din tekniske og håndværksmæssige kunnen til alt fra at formgive detaljerede rekvisitter til at bygge store rumlige scenekonstruktioner.

Du kommer til at beskæftige dig med emner som konstruktionsprincipper, materialelære, formgivning, beregning og statik, teknisk tegning, budgettering og projektering, sceneteknologi, teknisk afvikling, sikkerhed, design- og stilhistorie samt kommunikation og formidling.

Uddannelsen giver ret til en af følgende betegnelser

  • Bachelor i scenekunstnerisk produktion (ledelse). Den engelske betegnelse er Bachelor of Fine Arts in Performing Arts Production (Management)
  • Bachelor i scenekunstnerisk produktion (realisering). Den engelske betegnelse er Bachelor of Fine Arts in Performing Arts Production (Stagecraft)

Undervisning

Nogle forløb er fælles for de to linjer på uddannelsen, mens andre er opdelte. Du kommer også til at arbejde tæt sammen med studerende på Scenekunstskolens øvrige uddannelser (Iscenesættelse, Skuespil, Dans og Koreografi).

Undervisningen veksler mellem praksisorienteret undervisning, håndværkstilegnelse, teoretisk metodeundervisning og projektarbejde.  Gennem alle tre år på uddannelsen vil der være større projekter, hvor du sætter det hele i spil i kollektive forestillings- og produktionsprocesser sammen med studerende fra de øvrige linjer på skolen og med et professionelt produktionsteam (byggere, skræddere m.m.).

Du har i gennemsnit 40 undervisningstimer om ugen, og der er mødepligt. I perioder vil du skulle være på skolen om aftenen og/eller i weekenden, hvilket gør det vanskeligt at have arbejde ved siden af. Der er mulighed for at komme i praktik i forbindelse med uddannelsen.

Optagelse og adgang

Der er ingen særlige uddannelseskrav, men du skal bestå en optagelsesprøve. Optagelsesprøverne ligger typisk i begyndelsen af året (januar - marts).

Ansøgningsskema med krav og vejledning kan du finde på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside.  Ansøgningsfristen bliver annonceret i god tid forinden.

Der bliver hvert år optaget 2-4 studerende på hver linje.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Skolen kan give oplysninger om eventuelle legater.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse inden for scenekunstnerisk produktion kan du arbejde på teatre, dansescener og operascener, med andre former for sceneoptræden, samt på film og tv.

Du kan både være fastansat og arbejde freelance.

Mere uddannelse

Du kan søge optag på Scenekunstskolens tværfaglige kandidatuddannelse på baggrund af bacheloruddannelsen i scenekunstnerisk produktion.

Få mere at vide

Den Danske Scenekunstskole
www.ddsks.dk/

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information