Kandidatuddannelsen i scenekunst
Kandidatuddannelse

Scenekunst

På kandidatuddannelsen i scenekunst kan du fordybe og specialisere dig inden for scenekunstens praksis- og teorifelter.

Fakta

Navn:
Scenekunst
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
uddannelse på bachelorniveau i scenekunst + adgangsprøve
Økonomi:
SU

Under uddannelsen får du mulighed for at fordybe dig inden for et kunstnerisk felt og indgå i et flerfagligt læringsmiljø. Uddannelsens formål er at uddanne nyskabende scenekunstnere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i scenekunst giver dig mulighed for at bygge videre på den faglighed, du har med fra din bacheloruddannelse og samtidig arbejde tværfagligt.

Uddannelsen fokuserer på samarbejde og udvikling af scenekunsten, og du får viden om nyere strømninger inden for kunstteori og international samtidskunst og udvikler dine færdigheder og kompetencer til at anvende denne viden i det skabende arbejde. Du bliver uddannet til at kunne drøfte og reflektere over kunstens rolle i samfundet, samt til at kunne navigere i spændingsfeltet mellem kunstnerisk udvikling og produktionsmæssige rammebetingelser.

På uddannelsen skal du vælge et program, dvs. en specialisering inden for det scenekunstneriske felt. Der bliver udbudt fire programmer:

  • Artistic Research and Performative Practices
  • Concepturalizing, Creating, Collaborating
  • Global InterActions
  • The Topograhy of Story 

På første semester arbejder du inden for det valgte program. Du skal på opdagelse i din kunstneriske profil og samtidig udvikle den ved bl.a. at inddrage viden om de nyeste tendenser inden for kunstteori og moderne scenekunst. Der vil både være undervisning og vejledning. Du trænes også i at navigere i spændingsfeltet mellem kunstnerisk udvikling og rammerne for den sceniske produktion.

På andet semester fortsætter du med at udvikle din individuelle kunstneriske profil. Derudover får du mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag inden for de kunstneriske områder, som skolen dækker: skuespil, musical. iscenesættelse, scenekunstnerisk produktion og dans og koreografi.

Tredje semester er det internationale semester. Du kan fx blive udvekslingsstudent på én af skolens partnerinstitutioner i udlandet, eller vælge at gennemføre et projektorienteret forløb i en international scenekunstnerisk organisation i Danmark eller udlandet.

På fjerde semester skal du udvikle og udføre et kunstnerisk projekt, der udgør dit speciale I specialet demonstrerer du din evne til selvstændigt at tage initiativ til, organisere og lede kunstneriske projekter.

Dit uddannelsessted afhænger at det program og de valgfag, du vælger. Der vil være undervisning på alle Scenekunstskolens afdelinger i København, Aarhus, Odense og Fredericia.

Der vil blive optaget cirka 25 studerende pr. år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant scenekunstnerisk uddannelse på bachelorniveau. Derudover skal du bestå en optagelsesprøve.

Se adgangskravene under Om det enkelte uddannelsessted.

Om det enkelte uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i København, Aarhus, Odense og Fredericia.

Den Danske Scenekunstskole

Skolen udbyder scenekunst som en 2-årig kandidatuddannelse.

Skolen udbyder også bacheloruddannelser i skuespil, musical, scenekunstnerisk produktioniscenesættelse og dans og koreografi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på www.ddsks.dk.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i scenekunst, skal du have en relevant scenekunstnerisk uddannelse på bachelorniveau. En bacheloruddannelse fra Den Danske Scenekunstskole er adgangsgivende, ligesom en lignende udenlandsk uddannelse kan give adgang.

Derudover skal du igennem et optagelsesinterview.

Optagelse sker på uddannelsesstedet. Læs mere på skolens hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Efter endt uddannelse vil du både kunne iværksætte, tilrettelægge og gennemføre scenekunstneriske værker og projekter på egen hånd og i samarbejde med andre.

 

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside:

Den Danske Scenekunstskole http://www.ddsks.dk/