Artikel

Økonomi under erhvervsuddannelsen

På en erhvervsuddannelse får du normalt løn under uddannelsen - både mens du er i praktik, og mens du er på skole. Uddannelsen er gratis.

For at få elevløn skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed (praktikplads). Din elevløn starter fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Du får løn både når du er i praktik, og når du er på skole.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Hvis du ikke har det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år.

Hvis du er i skolepraktik, får du skolepraktikydelse.

Fold alle afsnit ud

Elevløn

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du elevløn fra den dag, du begynder uddannelsen, hvad enten du begynder på skole eller i praktik.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området. Beløbet afhænger af, om du er under eller over 25 år.

Under 25 år

Din startløn som elev/lærling er typisk ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år. Lønnen stiger hvert år. Mod slutningen af din uddannelse får du næsten samme løn som en nyuddannet faglært.

Se SU for udeboende over 20 år. 

25 år eller derover

Din startløn som elev/lærling er typisk højere, end hvis du var under 25 år. Den vil ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området.

Læs også Økonomi under euv (erhvervsuddannelse for voksne)

Økonomi på grundforløbet

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du elevløn.

Hvis du er fyldt 18 år og begynder på et grundforløb på en erhvervsuddannelse uden at have en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du søge om SU, mens du går på skolen.

Læs om SU.

Skolepraktikydelse

På en række uddannelser kan du komme i skolepraktik, hvis det er umuligt for dig at finde en praktikplads i en virksomhed. Så får du skolepraktikydelse, men den er mindre end elevlønnen.

Er du under 18 år, får du 3.345 kr. om måneden, og er du 18 år eller derover, får du 8.007 kr. om måneden.

Læs om skolepraktik.

Tilskud til transport

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.