Foto af erhvervsuddannelse
Artikel

Skolepraktik

Hvis du ikke har fundet en praktikplads, når du har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb, tilbydes du skolepraktik i et praktikcenter, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik. Du skal opfylde nogle betingelser for at få tilbuddet.

Opfylder du betingelserne, kan du gennemføre en erhvervsuddannelse med brug af skolepraktik.

Fold alle afsnit ud

Hvad er skolepraktik?

En række forskellige erhvervsuddannelser udbydes med skolepraktik. Skolepraktikken organiseres af praktikcentre, der er etableret på en række erhvervsskoler.

Når du optages til skolepraktik, indgår du en skoleaftale med et praktikcenter. Du begynder undervisningen en måned efter grundforløbets afslutning.

En skolepraktik vil kunne kombineres med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed. Du skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis du får tilbudt en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed.

Hvornår tilbydes skolepraktik?

Før du får tilbud om skolepraktik, skal du have gjort en stor indsats for at finde praktikplads i en virksomhed. Der er en række krav, du skal opfylde:

  • Du skal have gennemført grundforløbet
  • Du skal være egnet til uddannelsen
  • Du skal være aktivt søgende
  • Du skal være parat til at tage praktikplads også et helt andet sted i landet
  • Du skal være registreret i og have søgt ledige pladser på www.praktikpladsen.dk


Hvis du har gjort det, og stadig ikke har fået praktikplads, skal du tilbydes skolepraktik.

Mens du er i skolepraktik, har du pligt til aktivt søge praktikplads i virksomheder også uden for lokalområdet. Du skal også være indstillet på at tage en praktikplads i en anden uddannelse end den ønskede. Hvis en beslægtet uddannelse udbydes uden praktik i en virksomhed, vil du også kunne blive tilbudt en plads på denne uddannelse.

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af disse muligheder, kan du vælge et andet grundforløb, som kan give dig adgang til en uddannelse med bedre mulighed for at få en praktikplads i en virksomhed. Du kan ikke tage grundforløbets 1. del igen men skal starte i grundforløbets 2. del.