Iscenesættelse
Kunstnerisk uddannelse

Iscenesættelse

Uddannelsen i iscenesættelse er for dig, der vil være med til at skabe teater og andre former for scenekunst uden selv at stå på scenen. Du kan specialisere dig på en af de fem linjer: lyd, lys, sceneinstruktion, scenografi eller dramatisk skrivekunst.

Fakta

Navn:
Iscenesættelse
Andre betegnelser:
Sceneinstruktør,
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Ingen specielle uddannelseskrav. Bestå en optagelsesprøve
Økonomi:
SU

På uddannelsen udvikler du din evne til at bruge forskellige kunstneriske metoder og skabe værker med håndværksmæssig og teknisk kvalitet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en treårig kunstnerisk bacheloruddannelse. Undervisningen på linjerne lyd, lys, sceneinstruktion og scenografi foregår i København, mens undervisningen på linjen i dramatisk skrivekunst foregår i Aarhus.

Dramatisk skrivekunst

På linjen i dramatisk skrivekunst arbejder du med udvikling af dramatik. Du bliver introduceret til forskellige metoder til tekstarbejdet – både det individuelle skrivearbejde med dramatik i et traditionelt litterært format og kollektive praksisformer, hvor tekster bliver skabt gennem improvisationer. Du får mulighed for at arbejde med projekter både til skolens egne teaterrum, Aarhus Teater og til forskellige kunst- og kulturinstitutioner, så du får praktisk erfaring med at skrive dramatik. Størstedelen af undervisningen foregår i Aarhus, hvor du vil arbejde tæt sammen med de studerende på uddannelsen for skuespil Aarhus. 

Lyd

Linjen i lyd fokuserer både på den tekniske del af lydarbejdet og på at udvikle kunstneriske koncepter. Gennem undervisningsforløb og mindre og større projekter bliver du fortrolig med arbejdet med rum og højtalere, du bliver introduceret til så forskellige områder som elektroakustik, konceptuelt lyddesign, lyddramaturgi, syntese, akusmatisk musik, interaktivt lyddesign og studieproduktion - og du lærer at tænke i lydlige fortællinger og lyd som dramatisk virkemiddel.

Som færdiguddannet lydkunstner og lyddesigner har du mange muligheder. Du kan f.eks. bruge de værktøjer og tilgange, du får på uddannelsen som musiker, lyddesigner eller komponist i forbindelse med større eller mindre forestillinger og performances. De fleste arbejder freelance og laver egne projekter ved siden af jobs på teatre og lignende.

Lys

Linjen i lys er en kreativ, kunstnerisk uddannelse med fokus på at designe og udtænke koncepter for lys. Undervisningen er delt op i en teoretisk del med fokus på lysteknik og planlægning af lyssætning og en praktisk del, hvor du kommer til at arbejde både i et såkaldt visuelt lab – en 1:10 model af et scenerum – og med lyssætning i fuld skala. Gennem hele uddannelsen er du med til at lave større og mindre produktioner. Gennem projekterne og undervisningsforløbene lærer du om forskellige lyskilder og deres muligheder, om video- og projektionsteknik, og at programmere forskellige lystekniske softwareløsninger.

Når du er færdiguddannet kan du arbejde med lys og lysdesign som belysningsmester eller lysdesigner på store og små scener eller i forbindelse med events nationalt og internationalt.

Sceneinstruktion

Instruktøren har det overordnede kunstneriske ansvar for en teaterforestilling. På linjen i sceneinstruktion lærer du at fortolke dramatik og planlægge og iscenesætte en forestilling. Der er fokus på at udvikle dit unikke personlige udtryk, og du får stor indflydelse på indholdet i din egen uddannelse. Du vælger blandt andet emner eller materiale, som du vil undersøge i små laboratorieforløb, og du har selvprogrammerede perioder, hvor du fx kan søge ophold på andre uddannelsesinstitutioner. Undervejs i uddannelsen udvikler du en metodisk fordybelse og analytisk evne inden for forskellige dramatiske og performative tilgange. I et tæt samarbejde med skuespiluddannelsen udvikler du evnen til inspirere og udvikle scenisk materiale.

Scenografi

På linjen i scenografi lærer du at arbejde kunstnerisk med scenens rumlige og visuelle udtryk. Du vil komme til at arbejde med scenografi på skuespil af forskellig art og karakter, men også med scenografiske udtryk i blandt andet dans, performance, installationskunst, udstilling og film. Der bliver lagt stor vægt på udviklingen og kvalificeringen af dine  ideer og kunstneriske koncepter og sammenhængen til det, forestillingen generelt skal udtrykke.

Uddannelsen giver ret til én af følgende betegnelser:

  • Bachelor i iscenesættelse (dramatisk skrivekunst). Den engelske betegnelse er Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Playwriting).
  • Bachelor i iscenesættelse (lyd). Den engelske betegnelse er Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Sound).
  • Bachelor i iscenesættelse (lys). Den engelske betegnelse er Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Lighting).
  • Bachelor i iscenesættelse (sceneinstruktion). Den engelske betegnelse er Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Stage Directing).
  • Bachelor i iscenesættelse (scenografi). Den engelske betegnelse er Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Scenography).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og projektarbejde. Med kun to studerende på hver linje får du en tæt faglig relation til underviserne og vejlederne på uddannelsen, der alle er specialister inden for deres område, ligesom størstedelen selv er aktive inden for scenekunstmiljøet.

I løbet af de tre år på uddannelsen kommer du til at arbejde tæt sammen med studerende på de øvrige linjer på iscenesættelser og med studerende fra Dans og koreografi, Skuespil og Scenekunstnerisk produktion. Sammen kommer I til at lave både mindre og større produktioner, hvor du med udgangspunkt i din egen linjefaglighed indgår alle dele af processen fra den tidligste udvikling af værket til den endelige realisering og fremvisning for et publikum.

Du har i gennemsnit 40 undervisningstimer om ugen, og der er mødepligt. I perioder vil du skulle være på skolen om aftenen og/eller i weekenden, hvilket gør det vanskeligt at have arbejde ved siden af. Der er mulighed for at komme i praktik i forbindelse med uddannelsen.

Optagelse og adgang

Der er ingen særlige uddannelseskrav, men du skal bestå en optagelsesprøve. Optagelsesprøverne ligger typisk i begyndelsen af året (januar - marts).

Ansøgningsskema med krav og vejledning kan du finde på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside.  Ansøgningsfristen, som er i det sene efterår, bliver annonceret i god tid forinden.

Der bliver hvert år optaget to studerende på hver af de fem linjer.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Skolen kan give oplysninger om eventuelle legater.

Fremtidsmuligheder

Som bachelor i iscenesættelse har du rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Nogle bliver fast tilknyttet et større eller mindre teater, en danse- eller operascene, mens andre arbejder freelance med deres faglighed. Afhængigt af din linje kan du arbejde som lyddesigner, lysdesigner, instruktør, scenograf eller dramatiker.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at fortsætte din uddannelse på Den Danske Scenekunstskole ved at søge ind på den tværfaglige kandidatuddannelse i Scenekunst.

Få mere at vide

Den Danske Scenekunstskole
www.ddsks.dk/

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information