Iscenesættelse
Kunstnerisk uddannelse

Iscenesættelse

Bacheloruddannelsen er for dig, der vil være med til at skabe teater og andre former for scenekunst uden selv at stå på scenen.

Fakta

Navn:
Iscenesættelse
Andre betegnelser:
Sceneinstruktør, dramatiker, lysdesigner, lyddesigner, scenograf
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Bestået optagelsesprøve
Økonomi:
SU

På uddannelsen udvikler du din evne til at bruge forskellige kunstneriske metoder og skabe værker med håndværksmæssig og teknisk kvalitet.

Du kan specialisere dig på en af flg. linjer: dramatisk skrivekunst, lyd, lys, sceneinstruktion og scenografi.

Efter endt bacheloruddannelse kan du søge optagelse på den tværfaglige kandidatuddannelse i scenekunst.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en treårig, kunstnerisk bacheloruddannelse, der omfatter nedenstående linjer.

Dramatisk skrivekunst

 • Du arbejder med udvikling af dramatik. Du bliver introduceret til både det individuelle skrivearbejde i traditionelt litterært format og kollektive praksisformer, hvor tekster skabes gennem improvisationer.
 • Læs mere om linjen dramatisk skrivekunst

Lyd

 • Du arbejder med både den tekniske del af lydarbejdet og med udvikling af kunstneriske koncepter. Du lærer at tænke i lydlige fortællinger og lyd som dramatisk virkemiddel.
 • Læs mere om linjen lyd

Lys

 • Du lærer at designe og udtænke koncepter for lys. Du arbejder både i et såkaldt visuelt lab – en 1:10 model af et scenerum – og med lyssætning i fuld skala.
 • Læs mere om linjen lys

Sceneinstruktion

 • Du lærer at fortolke dramatik og planlægge og iscenesætte en forestilling.
 • Læs mere om linjen sceneinstruktion

Scenografi

 • Du arbejder kunstnerisk med scenens rumlige og visuelle udtryk. Der er fokus på udvikling og kvalificering af dine ideer og kunstneriske koncepter.
 • Læs mere om linjen scenografi

Titel

Uddannelsen giver ret til én af følgende betegnelser:

 • Bachelor i iscenesættelse (dramatisk skrivekunst). Engelsk titel: Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Playwriting).
 • Bachelor i iscenesættelse (lyd). Engelsk titel: Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Sound).
 • Bachelor i iscenesættelse (lys). Engelsk titel: Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Lighting).
 • Bachelor i iscenesættelse (sceneinstruktion). Engelsk titel: Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Stage Directing).
 • Bachelor i iscenesættelse (scenografi). Engelsk titel: Bachelor of Fine Arts in Theatre and Performance Making (Scenography).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser og projektarbejde.

Samarbejde på tværs

Under uddannelsen arbejder du tæt sammen med studerende på de øvrige linjer på iscenesættelser og med studerende fra dans og koreografi, skuespil samt scenekunstnerisk produktion.

Undervisningstimer

Du har i gennemsnit 40 undervisningstimer om ugen, og der er mødepligt. I perioder vil du skulle være på skolen om aftenen og/eller i weekenden.

Praktik

Der er mulighed for at komme i praktik i forbindelse med uddannelsen.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve.

Der er ingen formelle adgangskrav; alle kan søge om optagelse uanset alder.

Optagelse

Du ansøger om optagelse digitalt på kum.studieoptag.dk.

Du skal betale et gebyr for at ansøge om optagelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12.00.

Optagelsesprøve

Prøven ligger typisk først på året.

Uddannelsessteder

Undervisningen på linjerne lyd, lys, sceneinstruktion og scenografi foregår i København.

Undervisningen på linjen dramatisk skrivekunst foregår i Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Skolen kan give oplysninger om eventuelle legater.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet i iscenesættelse kan du finde arbejde i tilknytning til et større eller mindre teater, en danse- eller operascene, eller du kan arbejde freelance.

Afhængigt af din linje kan du arbejde som lyddesigner, lysdesigner, instruktør, scenograf eller dramatiker.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at fortsætte din uddannelse på Den Danske Scenekunstskole ved at søge ind på den tværfaglige kandidatuddannelse i scenekunst.

Love og regler

Bekendtgørelse om Den Danske Scenekunstskole. Nr. 1475 af 1. oktober 2020.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information