filmproducer-uddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Filmproducer

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med og tage ansvar for filmens udvikling, finansiering, produktion og markedsføring.

Fakta

Navn:
Filmuddannelsen, faglinje filmproducer
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Personlig modenhed og baggrund inden for medieområdet. Gerne uddannelse/erfaring i økonomi og regnskab. God til skandinaviske sprog og engelsk
Økonomi:
SU

Som filmproducer skal du have overblikket over en filmproduktion fra idé til indspilning og markedsføring. På uddannelsen lærer du bl.a. at vurdere et manuskript, tage højde for økonomiske og juridiske forhold samt at lede et filmhold.

Den danske filmbranche er ikke stor. Få har mulighed for at arbejde som leder af den samlede produktion. Du kan derfor forvente at arbejde med en del af filmproduktionen, fx som økonomisk eller kreativ producer, som indspilningsleder eller som agent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til filmproducer er en af fem faglinjer på filmuddannelsen, hvor du arbejder kunstnerisk, teoretisk og praktisk med professionel produktion af spillefilm, novellefilm, tv-serier, dokumentarisme og animation.

De fire andre faglinjer er: instruktion, foto, klip og lyd.

Faglinjerne fungerer i et tæt fagligt og kunstnerisk samarbejde. Du får en del af tiden parallel undervisning i bl.a. filmhistorie, -analyse og dramaturgi og arbejder sammen om øvelser og produktioner.

På filmproducerlinjen får du særlig undervisning i produktionsmetodik, økonomi, markedsføring, jura, finansiering, forhandling, ledelse og teknik. Du lærer at lave produktionsplan og budget, aftaler om locations og aftaler med skuespillere. Du bliver også trænet i at samarbejde med manuskriptforfatter og instruktør.

Som producer skal du både være organisator, leder og forhandlingspartner for filmholdet og filmens øvrige samarbejdspartnere.

Faglige kernepunkter:

  • Manuskriptudvikling
  • Filmøkonomi
  • Filmjura
  • Produktionsmetode

Filmproduktionsforløbene varierer fra få dage til flere måneder. Du skal både arbejde som producer på dine egne film og som produktions- og indspilningsleder/lineproducer på dine kollegers produktioner. I produktionsperioderne er der omfattende ekstraarbejde om aftenen og i weekender, helligdage og ferier.

Undervisningen

Undervisningen består af forelæsninger og klasseundervisning, øvelser i filmproduktion og eventuelt praktik.

Eksamen

Der er ikke en egentlig eksamen, men din studieindsats bliver løbende vurderet. Du afslutter uddannelsen med produktion af en afgangsfilm, der vises offentligt.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Producer, DDF. Den engelske betegnelse er Producer.

Adgangskrav

Der er ikke krav om, at du har en særlig uddannelsesbaggrund. For at blive optaget skal du igennem en optagelsesproces, der vil kræve personlig modenhed og en bred viden og erfaring, som du kan have fået gennem arbejde og studier. Desuden kræves baggrund i kunstnerisk og kreativt arbejde med vægt på kunstneriske, publicistiske og organisatoriske erfaringer på medieområdet (dvs. film, tv, video, radio, teater).

Du må også gerne have uddannelse i eller erfaring med økonomi og regnskab samt evne til at fungere som arbejdsleder. Du skal beherske de skandinaviske sprog samt engelsk.

Se nærmere om adgangskravene på http://www.filmskolen.dk/.

Optagelse

Der er optagelse hvert andet år. Du kan kun ansøge online. Hold øje med skolens hjemmeside.

Der skal betales et ansøgningsgebyr. Optagelsesproceduren er forskellig på hver faglinje, men består typisk af 3-5 trin med samtaler, interviews og faglige prøver af forskellig praktisk karakter. Forløbet varer ca. 3 måneder.

Der optages typisk seks ansøgere. Se mere om den særlige ansøgningsprocedure på Filmskolens hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Dine karrieremuligheder er helt afhængige af dit kendskab til filmbranchen og dens vilkår samt dine personlige evner til at skabe kontakter og interesse for de konkrete filmprojekter. Det danske produktionsmiljø er ret småt, og antallet af lederjob er meget begrænset.

Produceruddannede ses i flere forskellige ledelsesfunktioner i forbindelse med produktion og afsætning/distribution af færdige film. De arbejder både som økonomiske og kreative producere, som produktionsledere eller indspilningsledere, som agenter og som økonomiske administratorer.

Nogle videreuddanner sig i udlandet, og andre finder arbejde der.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information