Film- og tv-producer
Job

Film- og tv-producer (job)

En film- og tv-producer leder og tilrettelægger den praktiske del af en film- eller tv-produktion.

Fakta

Arbejdssteder:
I film- og tv- produktionsselskaber
Stillingsbetegnelser:
Filmproducent, Tv-producent, Produktionsleder, Indspilningsleder

Som film- og tv-producer er du administrativ ansvarlig for produktion af film og tv. Det kan være alt fra film og serier til underholdningsprogrammer og nyhedsudsendelser. 

Du har overblikket lige fra ideudvikling til indspilning og markedsføring. Du sørger fx for, at økonomi, teknik og jura er på plads.

De typiske arbejdssteder for en film- og tv-producer er filmselskaber, tv-stationer eller som selvstændig freelancer, hvor man er ansat fra opgave til opgave. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som film- og tv-producer er du leder af den administrative og praktiske tilrettelæggelse af en film- eller tv-produktion. 

Ide- og konceptudvikling

Du er en del af ide- og konceptudviklingen. Sammen med fx instruktør og manuskriptforfatter udvikler du manuskripter til film, eller sammen med journalister og tilrettelæggere udvikler du ideer og koncepter til tv-programmer. Du har hele tiden øje for den administrative del af processerne. 

Økonomi, jura og teknik

Inden produktionen af en film eller et tv-program starter, sørger du for, at der styr på økonomi, jura og teknik. Du er ansvarlig for at ansætte og indgå kontrakter med skuespillere og filmhold, styre budgetter, søge økonomisk støtte og booke filmteknisk udstyr. 

Produktion og markedsføring

Du er også med på settet eller i tv-studiet for at lede produktionen. Når produktionen er slut, er det fx din opgave at sørge for, at filmen, serien eller tv-programmet bliver markedsført og distribueret til det danske og måske udenlandske marked. 

Arbejdsopgaver

De typiske opgaver for en film- og tv-producer er: 

 • Idé- og konceptudvikling af film- og tv-produktioner
 • Lede den praktiske og administrative del af en film- og tv-produktion
 • Udarbejde produktionsplaner og budgetter
 • Søge om økonomisk støtte, booke teknisk udstyr og indgå kontrakter med ansatte
 • Markedsføre og distribuere den færdige film eller tv-program

Karriereveje

Som film- og tv-producer kan du vælge at fokusere på enten film eller tv.

 • Filmproducer: Du er ansvarlig for filmens udvikling, finansiering, produktion og markedsføring. Du arbejder tæt sammen med fx instruktør og forfatter, og du har overblikket over filmens produktion fra start til slut
 • Tv-producer: Du har den ledende rolle og det redaktionelle ansvar i produktionen af tv-programmer og –udsendelser. Du kan også være med til at udvikle, researche og tilrettelægge nye koncepter i samarbejde med fx journalister

Arbejdssteder

De typiske arbejdssteder for en film- og tv-producer er: 

 • Film- og tv-produktionsselskaber
 • Tv-stationer
 • Reklame- og mediebranchen
 • Freelance, dvs. som selvstændig

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Produktionsleder - film/TV32.637 kr.-37.967 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede film- og tv-producere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Der er forskellige veje til jobbet som film- og tv-producer.

Den Danske Filmskole

Du kan tage uddannelsen til filmproducer på Den Danske Filmskole, hvor fokus er på film og serier. Uddannelsen varer fire år. 

Læs om uddannelsen til filmproducer

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Du kan tage uddannelsen i tv- og medietilrettelæggelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse og varer 3,5 år.

Læs om uddannelsen tv- og medietilrettelæggelse

Andre veje

Der er også andre veje til jobbet. Det kan fx være en af disse uddannelser: 

Mere uddannelse

Når du er uddannet film- og tv-producer, har du mulighed for at tage efteruddannelse. Det kan fx være kurser på Den Danske Filmskole eller gennem fagforeninger.

Diplom- og masteruddannelser

Når du har opnået erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.