manuskriptuddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Manuskriptforfatter

Du lærer om det professionelle arbejde som manuskriptforfatter, medforfatter og episodeforfatter. Du arbejder med alle filmiske typer af tekst.

Fakta

Navn:
Manuskriptforfatter (Manuskriptuddannelsen)
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Ingen formelle krav, men solid skriveerfaring samt kendskab til producerende miljøer. Desuden erhvervserfaring inden for medieområdet, herunder egenproduktion af tekster
Økonomi:
SU

Teksttyper omfatter bl.a. manus, pitch, synopsis og treatment. Du lærer, hvordan man skriver fængende inden for forskellige genrer, og du udvikler dig kunstnerisk og håndværksmæssigt.

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde med manuskripter til teaterscenen og til film og tv. Du kan også arbejde med tekstproduktion i forbindelse med udarbejdelse af fx undervisningsmateriale.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen fokuserer især på fiktionsfilmen og først og fremmest spillefilmen i fuld længde, dernæst den korte film - novellefilmen - og endelig tv-serien.

Emner

Du bliver undervist i grundlæggende emner om filmens væsen, form og struktur. Sideløbende er du involveret i skrivning, ligesom du deltager i fællesundervisning i fx dramaturgi, cinematurgi, filmhistorie og framing.

Du vil i løbet af uddannelsen skrive adskillige manuskripter til penneprøver, midtvejsfilm og afgangsfilm, dels i samarbejde med andre elever og dels med professionelle filmfolk som konsulenter. 

Gennemgående emner fra semester til semester er:

  • Scenens struktur
  • Indholdet
  • Replikkens form
  • Karakterens form
  • Fortællingens dynamik og struktur
  • Dramaturgiens systematik
  • Fortællemæssige enkeltproblemer
  • Genrer, former og formater

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen Manuskriptforfatter, DDF. Den engelske titel er Screenwriter.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som klasseundervisning enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Der er en betydelig mængde skriveøvelser undervejs, og uddannelsen kræver meget hjemmearbejde.

Øvelser

Hvert semester afsluttes med en mundtlig og skriftlig øvelse, der har til formål at vise din faglige og personlige udvikling mht. de dramaturgiske redskaber, fortælleteknik og indsigt i filmens fortællestruktur.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes ikke med en egentlig eksamen. Manuskriptet er dit slutprodukt.

Adgangskrav

Det forventes, at du har skrevet før, og at du har været i kontakt med producerende miljøer.

Skolen lægger vægt på, at du kan dokumentere evne og energi til at skabe dig en tydelig profil i de produktionsmiljøer, som du forventes at have arbejdet i.

Der lægges særlig vægt på dine selvstændige forsøg som fortæller på film, tv, i tegneserier, romaner, noveller, journalistike genrer mv. 

Optagelse

Du ansøger om optagelse digitalt på kum.studieoptag.dk.

Du skal betale et gebyr for at ansøge om optagelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12.00.

Optagelsesprøve

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som for andre professioner inden for filmmediet er fremtidsmulighederne afhængige af dit talent og din egen indsats. Der går ofte lang tid mellem de egentlige filmmanuskripter.

Derfor arbejder manuskriptforfattere også med andre former for tekstproduktion og manuskripter til andre medier, fx tv. Arbejdet kan også bestå i at skrive artikler om film, udarbejde undervisningsmateriale eller undervise.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information