manuskriptuddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Manuskriptforfatter

På uddannelsen lærer du om det professionelle arbejde som manuskriptforfatter, medforfatter og episodeforfatter. Du arbejder med alle filmiske typer af tekst.

Fakta

Navn:
Manuskriptforfatter (Manuskriptuddannelsen)
Varighed:
4 år på forsøgsbasis fra 2015
Adgangskrav:
Ingen formelle krav, men solid skriveerfaring samt kendskab til producerende miljøer. Desuden erhvervserfaring inden for medieområdet, herunder egenproduktion af tekster
Økonomi:
SU

Teksttyper omfatter bl.a. manus, pitch, synopsis og treatment. Du lærer, hvordan man skriver fængende inden for forskellige genrer, og du udvikler dig kunstnerisk og håndværksmæssigt i tæt samarbejde med de studerende på bl.a. instruktør- og producerlinjen.

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde med manuskripter til teaterscenen og til film og tv. Du kan også arbejde med tekstproduktion i forbindelse med udarbejdelse af fx undervisningsmateriale.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bemærk: Manuskriftuddannelsen har været en 2-årig uddannelse, men fra 2015 er varigheden blevet forlænget til 4 år på forsøgsbasis. Indtil der foreligger nyt materiale fra Filmskolen, beskriver UddannelsesGuiden fortsat den gamle uddannelse. 

Uddannelsen fokuserer især på fiktionsfilmen og først og fremmest spillefilmen i fuld længde, dernæst den korte film - novellefilmen - og endelig tv-serien.

Du bliver undervist i grundlæggende emner om filmens væsen, form og struktur. Sideløbende er du involveret i skrivning, ligesom du deltager i fællesundervisning i dramaturgi, cinematurgi, filmhistorie, framing mv.

Du vil i løbet af uddannelsen skrive adskillige manuskripter til penneprøver, midtvejsfilm og afgangsfilm, dels i samarbejde med andre elever og dels med professionelle filmfolk som konsulenter. På den måde vil du få erfaring med selve skriveprocessen samt en fornemmelse for filmiske fortælleformer, som er realistiske i forhold til et faktisk filmproduktionsmiljø

Gennemgående emner fra semester til semester er:

  • Scenens struktur
  • Indholdet
  • Replikkens form
  • Karakterens form
  • Fortællingens dynamik og struktur
  • Dramaturgiens systematik
  • Fortællemæssige enkeltproblemer
  • Genrer, former og formater

Undervisningen er tilrettelagt som klasseundervisning enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Der er en betydelig mængde skriveøvelser undervejs, og uddannelsen kræver meget hjemmearbejde.

Hvert semester afsluttes med en mundtlig og skriftlig øvelse, der har til formål at vise din faglige og personlige udvikling mht. de dramaturgiske redskaber, fortælleteknik og indsigt i filmens fortællestruktur.

Du er ikke garanteret nogen filmproduktion. Manuskriptet er dit slutprodukt.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Manuskriptforfatter, DDF. Den engelske betegnelse er Screenwriter.

Uddannelsen foregår i København.

Adgangskrav

Der er ikke nogen uddannelse eller beskæftigelse, der i sig selv er adgangsgivende. Det forventes, at du har skrevet før, og at du har været i kontakt med producerende miljøer.

Skolen lægger vægt på, at du kan dokumentere evne og energi til at skabe dig en tydelig profil i de produktionsmiljøer, som du forventes at have arbejdet i.

Der lægges særlig vægt på dine selvstændige forsøg som fortæller på film, tv, i tegneserier, romaner, noveller, journalistike genrer mv. Gode engelskkundskaber er en fordel, da du undervejs skal lave en mindre opgave på engelsk.

Se nærmere om adgangskravene på http://www.filmskolen.dk/.

Optagelse

Der er optagelse hvert andet år. Optagelse næste gang er i foråret 2019. Du kan kun ansøge online. Hold øje med skolens hjemmeside.

Der skal betales et ansøgningsgebyr. Optagelsen forløber over en periode på ca. tre måneder.

Der optages typisk seks ansøgere. Se mere om den særlige ansøgningsprocedure på Filmskolens hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som for andre professioner inden for filmmediet er fremtidsmulighederne afhængige af dit talent og din egen indsats. Der går ofte lang tid mellem de egentlige filmmanuskripter.

Derfor arbejder manuskriptforfattere også med andre former for tekstproduktion og manuskripter til andre medier, fx tv. Arbejdet kan også bestå i at skrive artikler om film, udarbejde undervisningsmateriale eller undervise.

Den store afhængighed af det danske sprog gør det mindre sandsynligt at arbejde i udlandet.

 

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Øverst oppe under taget med de skrå vægge og frilagte tagspær ligger Den Danske Filmskoles...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Uddannelserne handler om at skabe, formidle og udtrykke sig visuelt.

Det er ved at være sidste chance i år for at søge videregående uddannelse i kvote 1.