forfatteruddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Forfatter

Udgangspunktet for undervisningen på Forfatterskolen er den enkelte studerendes kreative evner for at skrive.

Fakta

Navn:
Forfatter
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Ingen formelle krav
Økonomi:
SU

Der arbejdes med litterær skriveteknik og generelt med litteratur og kultur. I løbet af undervisningen deltager du i en lang række undervisningsforløb, workshops, seminarer og studieture.

Som færdiguddannet fra Forfatterskolen kan du blive professionel forfatter, men der er ingen garanti. Mange vælger også at arbejde med kulturformidling eller bliver ansat på forlag og tidsskrifter eller som journalister og radiomedarbejdere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen på Forfatterskolen varer i alt 2 år. Hvert skoleår indledes med et 5-dages introduktionskursus for lærere samt nye og gamle elever. De to årgange undervises sammen gennem hele forløbet.

Undervisningen indeholder fire hovedemner:

  • Læsning og arbejde med elevernes egne tekster
  • En bred indføring i både dansk og international litteraturhistorie
  • Indføring i andre kunstneriske områder som billedkunst, dramatik, film og musik
  • En bred indføring i og erfaring med formidling af kunst og kultur

Fra begyndelsen af september til midt i juni er der undervisning 2 dage om ugen. Om formiddagen er der nærlæsning og diskussion af egne og andre elevers tekster.

Om eftermiddagen er undervisningen tilrettelagt som frie forløb af 3-4 ugers varighed med emner som fx dramatik, filosofi, litteraturhistorie, litterær oversættelse, skriveøvelser, værkgennemgang, oplæsningsteknik og præsentation af bestemte forfatterskaber. I disse forløb kan der deltage litterater, forfattere, kritikere eller oversættere udefra.

Skolen arrangerer også workshops i samarbejde med andre kunstneriske uddannelsesinstitutioner, fx Filmskolen, konservatorierne og kunstakademierne. Formålet er at give berøring med andre kunstarter og mulighed for at udvikle noget sammen på tværs.

Hvert skoleår indeholder desuden mindst én studietur til udlandet, Det kan være til udkanter i Norden som Færøerne og Grønland, men også til metropoler som New York, Berlin eller Sankt Pedersborg. Der er desuden samarbejde med skriveskolerne i Norge og Sverige.

Uddannelsen foregår i København.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en evaluering af dit forløb. Du får lejlighed til at tale med censorer og lærere om de væsentligste tekster, du har skrevet. Desuden markeres afslutningen af forløbet med en afgangsantologi og et oplæsningsarrangement.

Uddannelsen foregår i København.

Optagelse

Optagelse sker på grundlag af indsendt materiale og eventuelt en personlig samtale. Du skal indsende en begrundet ansøgning med personlige oplysninger samt en liste over eventuelle publikationer sammen med højst 15 sider poesi og/eller prosa. Du betaler et gebyr for behandlingen af ansøgningen.

I slutningen af maj bliver du eventuelt indbudt til samtale. På grund af antallet af ansøgere gives ingen begrundelse for afslag. Der bliver indkaldt cirka 12 ansøgere til samtale.

Skolen optager 6-8 elever om året. Ansøgningsfrist er i februar for start på uddannelsen i september.

Læs mere om ansøgningsfrist og optagelsesprocedure på Forfatterskolens hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

En uddannelse på Forfatterskolen giver ingen garanti for en karriere som forfatter, men mange nyere forfattere, der er debuteret, har gået på skolen. Andre finder arbejde som kulturskribenter, som redaktører ved tidsskrifter og forlag, som radiomedarbejdere eller som undervisere på fx højskoler.

Du kan eventuelt videreuddanne dig ved at tage litterære fag under humanistiske uddannelser på universiteterne.

Center for Børnelitteratur http://www.cfb.dk/ ved Aarhus Universitet i Emdrup udbyder en 2-årig uddannelse på deltid for børne- og ungdomsforfattere.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedets hjemmeside.

Forfatterskolen http://www.forfatterskolen.dk/

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information