forfatteruddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Forfatter

Udgangspunktet for undervisningen på Forfatterskolen er den enkelte studerendes kreative evner for at skrive.

Fakta

Navn:
Forfatter
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Ingen formelle krav
Økonomi:
SU

Der arbejdes med litterær skriveteknik og generelt med litteratur og kultur. I løbet af undervisningen deltager du i en lang række undervisningsforløb, workshops, seminarer og studieture.

Som færdiguddannet fra Forfatterskolen kan du blive professionel forfatter, men der er ingen garanti. Mange vælger også at arbejde med kulturformidling eller bliver ansat på forlag og tidsskrifter eller som journalister og radiomedarbejdere.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen på Forfatterskolen varer i alt 2 år. Hvert skoleår indledes med et 5-dages introduktionskursus for lærere samt nye og gamle elever. De to årgange undervises sammen gennem hele forløbet.

Hovedemner

Undervisningen indeholder fire hovedemner:

  • Læsning og arbejde med elevernes egne tekster
  • En bred indføring i både dansk og international litteraturhistorie
  • Indføring i andre kunstneriske områder som billedkunst, dramatik, film og musik
  • En bred indføring i og erfaring med formidling af kunst og kultur

Workshops

Skolen arrangerer også workshops i samarbejde med andre kunstneriske uddannelsesinstitutioner, fx Filmskolen, konservatorierne og Det Kongelige Akademi. Formålet er at give berøring med andre kunstarter og mulighed for at udvikle noget sammen på tværs.

Undervisning

Undervisningen foregår oftest mandag og tirsdag og nogle uger også onsdag i dagtimerne kl. 9-16, hvor der er mødepligt. Der kan desuden være fx læsegruppemøder på andre dage, aftenarrangementer og måske seminarer i weekenderne

Udlandsophold

Hvert skoleår indeholder desuden mindst én studietur til udlandet, Det kan være til udkanter i Norden som Færøerne og Grønland, men også til metropoler som New York, Berlin eller Sankt Pedersborg. Der er desuden samarbejde med skriveskolerne i Norge og Sverige.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en evaluering af dit forløb. Du får lejlighed til at tale med censorer og lærere om de væsentligste tekster, du har skrevet. Desuden markeres afslutningen af forløbet med en afgangsantologi og et arrangement med oplæsning.

Adgangskrav

Der er ikke nogen egentlige adgangskrav.

Optagelse sker på grundlag af indsendt materiale og eventuelt en personlig samtale.

Optagelse

For at blive optaget skal du indsende en begrundet ansøgning til Forfatterskolen med personlige oplysninger samt en liste over eventuelle publikationer sammen med selvskreven poesi og/eller prosa.

Ansøgningen sendes på mail som en samlet pdf-fil på maks. 14 sider.

Du betaler et gebyr for behandlingen af ansøgningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er i februar.

Uddannelsen starter i september.

Eventuel samtale

I slutningen af maj bliver du eventuelt indbudt til samtale. På grund af antallet af ansøgere gives ingen begrundelse for afslag. Der bliver indkaldt cirka 12 ansøgere til samtale.

Skolen optager 6-8 elever om året.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

En uddannelse på Forfatterskolen giver ingen garanti for en karriere som forfatter, men mange nyere forfattere, der er debuteret, har gået på skolen. Andre finder arbejde som kulturskribenter, som redaktører ved tidsskrifter og forlag, som radiomedarbejdere eller som undervisere på fx højskoler.

Du kan eventuelt videreuddanne dig ved at tage litterære fag under humanistiske uddannelser på universiteterne.

Center for Børnelitteratur ved Aarhus Universitet i Emdrup udbyder en 2-årig uddannelse på deltid for børne- og ungdomsforfattere.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information