Foto af Sceneinstruktør
Job

Sceneinstruktør

En sceneinstruktør har det overordnede kunstneriske ansvar for opsætningen af skuespil, musicals eller opera.

Fakta

Arbejdssteder:
Teatre
Stillingsbetegnelser:
Sceneinstruktør, Balletinstruktør, Danseinstruktør

Sceneinstruktøren fortolker stykket, vælger egnede skuespillere og instruerer dem i deres roller.

Sceneinstruktører arbejder også med opsætning af stykker i radioen og på tv.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af sceneinstruktør
Prøve - Instruktøren instruerer skuespillerne fra tilskuernes point-of-view.

Dine vigtigste arbejdsopgaver som sceneinstruktør er at fortolke en given tekst og instruere de medvirkende skuespillere i deres roller. Du har kort sagt det overordnede, kunstneriske ansvar for forestillingen.

Arbejdet kræver, at du kan analysere og fortolke tekster, skabe eller udtrykke tekster efter dine egne idéer og formidle din egen opfattelse af værket til skuespillerne og de øvrige kunstneriske medarbejdere. Du skal have en god evne til at inspirere og motivere alle medvirkende.

Er du er blevet engageret til at iscenesætte fx et teaterstykke, sætter du dig grundigt ind i det og gør dig nogle tanker om, hvordan stykket kan sættes op. Ved nyere dramatik kan du være i kontakt med stykkets manuskriptforfatter.

Hvis det drejer sig om et gammelt stykke, skal du tage stilling til, om det skal følge datidens sprog, kostumer og dekorationer, eller om der eventuelt skal ske en nyfortolkning og måske en ændring til nutidssprog og nutidsscenografi.

Du udvælger egnede skuespillere samt en scenograf til at lave dekorationer og kostumer. Der bliver holdt et indledende møde, som man kalder en læseprøve. Her forklarer du din opfattelse af stykket, og hvordan opsætningen skal være, og du diskuterer det igennem med skuespillerne.

De egentlige prøver foregår på scenen eller i en prøvesal. Sceneinstruktøren instruerer skuespillerne i deres roller og prøver i fællesskab med dem at finde rollens bedst mulige udtryk i de forskellige scener. Den enkelte scene skal arbejdes igennem mange gange, så det helt rigtige udtryk kan komme frem.

Før og under prøverne er teatrets værksteder i gang med at fremstille dekorationer og kostumer efter scenografens tegninger og modeller.

Regissøren fremskaffer de nødvendige rekvisitter, fx møbler, lamper og bøger, og leder det daglige planlægningsarbejde. Ved prøver og forestillinger tager han eller hun sig af stykkets ydre forløb ude fra kulissen i samarbejde med teaterteknikere.

Sceneinstruktøren tager stilling til, hvornår alle disse ting fungerer tilfredsstillende sammen. Indstuderingen af et stykke varer i reglen 6-8 uger. Inden premieren holdes generalprøve, hvor stykket bliver spillet igennem i de endelige dekorationer og kostumer og med den lyssætning og andre tekniske effekter, man ønsker ved den færdige forestilling.

Arbejdsplads

Mange sceneinstruktører arbejder freelance ved forskellige teatre. Det kan være små teatre, børneteatre og landsdelsscener. Se mere om branchen Teater, musik, kunst.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Dramainstruktør, Sceneinstruktør, Teaterinstruktør33.231 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

De fleste sceneinstruktører er freelance og bliver ansat fra opgave til opgave. Antallet af opgaver afhænger af, hvor efterspurgt man er.

Nogle sceneinstruktører bliver ansat som teaterdirektør.

Mere uddannelse

Foreningen af Danske Sceneinstruktører arrangerer efteruddannelseskurser, foredragsrækker m.v. for sine medlemmer. Instruktører kan også efteruddanne sig ved at foretage studierejser, fx til udlandet. Man kan søge om at få udgifterne hertil dækket gennem fonde og legater.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.