filminstruktøruddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Fiktionsinstruktør

Du får indsigt i filmens tradition, historie og billedsprog. Du bliver trænet i samarbejdet mellem fotograf, manuskriptforfatter og producer.

Fakta

Navn:
Filmuddannelsen, faglinje fiktionsinstruktør
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Personlig modenhed, bred viden og erfaring fra kunstnerisk arbejde, arbejdslederevner og beherskelse af de skandinaviske sprog samt engelsk
Økonomi:
SU

På uddannelsen til fiktionsinstruktør får du undervisning i at udvikle en historie, skrive et manuskript og iscenesætte en fortælling. Du lærer bl.a. om billedsprog, æstetik og produktionsmetodik.

Som færdiguddannet fiktionsinstruktør kan du blive instruktør af forskellige typer film. Det kan fx være spillefilm eller dokumentarfilm. Du kan også finde beskæftigelse som instruktørassistent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en af fem faglinjer på filmuddannelsen, hvor du arbejder kunstnerisk, teoretisk og praktisk med professionel produktion af spillefilm, novellefilm, tv-serier, dokumentarisme og animation.

De fire andre faglinjer er foto, klip, lyd og produktion.

Emner

På fiktionsinstruktørlinjen arbejder du med centrale emner som din personlige fortællerstemme, ledelse, filmiske virkemidler og kommunikation med skuespillerne. Du gennemfører en række prøver, hvor du bl.a. træner protoscener og har fokus på at udforske dit eget unikke filmsprog.

Faglige kernepunkter:

  • Den personlige fortæller
  • Manuskriptudvikling
  • Filmsprog
  • Skuespilinstruktion
  • Mise-en scène
  • Lederskab
  • Penneprøver

Filmproduktionsforløbene varierer fra få dage til flere måneder. Du skal både arbejde som instruktør på dine egne produktioner og som instruktørassistent og indspilningsleder på dine kollegers produktioner.

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen Instruktør, DDF. Den engelske titel er Film Director.

Undervisning

Undervisningen består af forelæsninger og klasseundervisning, øvelser i filmproduktion og eventuelt praktik.

Eksamen

Der er ikke en egentlig eksamen, men din studieindsats bliver løbende vurderet.

Du afslutter uddannelsen med produktion af en afgangsfilm, der vises offentligt.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du igennem en optagelsesproces, der vil kræve personlig modenhed og en bred viden og erfaring, som du kan have fået gennem arbejde og studier.

Desuden kræves erfaringer fra kunstnerisk arbejde, erfaringer med formidling og organisatorisk arbejde inden for medieområdet (dvs. film, tv, video, radio, teater).

Optagelse

Der er optagelse hvert andet år. Optagelsesproceduren er forskellig på hver faglinje, men består typisk af 3-5 trin med samtaler, interviews og faglige prøver.

Der skal betales et ansøgningsgebyr. 

Ansøgning

Du ansøger via Filmskolens hjemmeside.

Der optages typisk seks ansøgere.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du blive instruktør af film- og tv-produktioner på professionelt niveau, både kunstnerisk og praktisk.

Karrieremulighederne bygger på den enkelte instruktørs forudsætninger.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information