Foto af Filminstruktør
Job

Filminstruktør

Filminstruktøren er kunstnerisk ansvarlig leder ved planlægning, indspilning og efterbearbejdning af filmen.

Fakta

Arbejdssteder:
Filmselskaber, Freelance
Stillingsbetegnelser:
Filminstruktør, Instruktørassistent, Caster, Location scout

Filminstruktøren fortæller historier både som spillefilm, kortfilm, tegnefilm og tv-film. Instruktøren omsætter det skrevne manuskript til scener og bevægelser, og giver figurerne liv i samarbejde med skuespillerne under indspilningen af filmen.

Ofte skriver filminstruktøren selv manuskriptet og drejebog til filmen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af filminstruktør
On location - Filinstruktøren på settet, som er opbygget i et studie.

Som filminstruktør arbejder du med alle genrer og filmteknikker, både den traditionelle celluloidfilm og de elektroniske tv- og video- samt multimedieproduktioner.

Forproduktion kaldes den indledende planlægningsfase før tilblivelsen af en film. Det er ofte filminstruktøren, som udvikler idéen til filmen og skriver filmens manuskript. Eller manuskriptet kan være udarbejdet af en manuskriptforfatter. Manuskriptet fortæller i detaljer filmens handling. Historien kan også være baseret på en eksisterende novelle eller roman.

Ofte udarbejdes en drejebog, der omsætter handlingen til et filmisk forløb og gennemgår de enkelte scener systematisk, beskriver lokaliteter, lys- og lydforhold, kameravinkler og de medvirkendes replikker.

Drejebogen laves som regel i samarbejde med filmfotografen, klipperen og scenografen. Der laves også storyboard, som er tegninger af filmens scener og billedudsnit med personernes placering og bevægelser i billedet.

Instruktøren medvirker ved planlægningen af selve indspilningen af filmen. Produktionsplanen tager højde for de tekniske og økonomiske rammer, der er for projektet.

Planen fortæller bl.a., i hvilken rækkefølge filmens scener indspilles. Scener med samme skuespillere eller på samme location optages som regel efter hinanden uafhængigt af filmens tidslinje.

Indspilning eller optagelse af filmen sker enten på eksisterende lokaliteter udendørs, i eksisterende interiører eller i et filmstudie. Instruktørens væsentligste opgave i denne fase er at omsætte sin personlige tolkning af manuskriptet gennem instruktion af skuespillerne og produktionsholdet.

Efterarbejde eller postproduktion sker i tæt samarbejde mellem instruktør, filmklipper, komponist og lydafdeling. I denne fase lægges der effektlyde og underlægningsmusik på, og rulletekster skrives og redigeres ind i den færdige film.

Filminstruktøren er ansvarlig for den kunstneriske udformning og realisering af filmen. Instruktøren arbejder på filmholdet tæt sammen med en række personer og deres assistenter, der er specialister på hver deres felt. Holdet kan variere i størrelse, men der er som regel en række nøglepersoner som filmfotograf, filmklipper, producer, scenograf eller filmarkitekt, makeup-artist, samt lyd- og lysfolk.

Filmholdet ledes af produktionslederen, som desuden er ansvarlig for, at budgettet overholdes. Det er også produktionslederen, der engagerer de enkelte medarbejdere til filmholdet og booker det filmtekniske udstyr.

Indspilningslederen er ansvarlig for, at filmholdet hver optagedag producerer de sekvenser, der er beskrevet i drejebogen og i skudlisterne og inden for de tidsrammer, der er aftalt i produktionsplanen.

Instruktørassistenten assisterer instruktøren i både forproduktion, under optagelse og i efterarbejdet. Fx er det ofte instruktørassistenten, der instruerer under prøverne.

Casteren arbejder med at udvælge og prøvefilme skuespillere og statister, inden de engageres til optagelserne. En caster har solid erfaring fra forskellige typer opgaver inden for filmarbejde.

Scripteren er instruktørens hukommelse og registrerer alle detaljer i forbindelse med optagelserne, fx vejrforholdene, skuespillernes påklædning og frisurer. Scripteren holder også styr på, om alle planlagte optagelser er lavet, hvilke optagelser der er på de enkelte filmruller, noterer kameraindstillinger osv.

Location scout er én, der finder lokaliteter og omgivelser til optagelser af film, reklamefilm eller modereportager. Location scouten er typisk en fotograf, produktionsassistent eller anden person med erfaring fra filmarbejde, der har specialiseret sig i at finde lokaliteter, som kan anvendes til filmoptagelser. Denne funktion kaldes også location manager.

Desuden vil der ofte være en lang række hjælpere, produktionsassistenter og runnere samt hele teamet af håndværkere til opbygning af kulisser.

Arbejdsplads

Filminstruktører engageres som regel af et filmselskab til et konkret filmprojekt i den periode, det varer at gennemføre forproduktion, indspilning og postproduktion. Se Produktion af film, tv og musik mv.

Filminstruktører kan også være ansat af tv-stationer, tv-selskaber og arbejde for reklamebureauer. Se branchen Radio- og tv-stationer.

Imellem projekterne kan instruktøren være beskæftiget med andet arbejde for et filmselskab eller en tv-station eller være i gang med at udvikle idéer og manuskripter til nye film.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Filminstruktør33.231 kr.--
Caster26.276 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

En filminstruktør skal på den teoretiske side have indgående kendskab til filmens historie, litteratur- og kunsthistorie samt filmproduktionens æstetiske og tekniske virkemidler. På den kreative side kræves sans for billeder, musikalitet og indlevelsesevne. Desuden kræves udprægede samarbejdsevner og overblik.

Den direkte uddannelsesvej til filminstruktør er Filmskolens uddannelse. Men flere instruktører er uddannet som filmfotograf, filmklipper, skuespiller, manuskriptforfatter eller billedkunstner.

Der kan ofte gå lang tid fra udarbejdelsen af et manuskript, til der er skaffet økonomisk grundlag for indspilningen af filmen. Mange instruktører af spillefilm har lange perioder mellem projekterne, hvor de er beskæftiget med andet arbejde, fx instruktion af kort- og reklamefilm.

Foreningen Danske Filminstruktører har ca. 400 medlemmer.

Efteruddannelse

Efteruddannelse for filminstruktører tilbydes bl.a. gennem Danske Filminstruktører, Den Danske Filmskole og Film- og tv-arbejderforeningen (FAF). Instruktører kan også efteruddanne sig gennem studierejser til udlandet.

Få mere at vide

Danske Filminstruktører
www.filmdir.dk

Film- og tv-arbejderforeningen (FAF)
www.filmtv.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.