computerspilsuddannelser
Andre uddannelser

Computerspiluddannelser

På Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning, DADIU, lærer du i praksis at samarbejde om spilproduktionen med andre specialister.

Fakta

Navn:
Computerspiluddannelser under DADIU
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
2 - 3 år. Heraf udgør DADIU-forløbet et semester
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
Økonomi:
SU

DADIU-forløbet foregår som overbygning og specialisering på en række videregående uddannelser i et samarbejde mellem disse uddannelser. Du skal med andre ord søge optagelse på en af de uddannelser, der er en del af DADIU-samarbejdet, og i løbet af studiet vælge specialisering inden for computerspil.

Den uddannelse, du kommer med, er afgørende for, hvilke dele af spilproduktionen du kan specialisere dig i og dermed som færdiguddannet arbejde med. Men du kan fx også fungere som projektleder eller art director.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

DADIU-samarbejdet om uddannelsesforløb under Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning foregår mellem:

 • Den Danske Filmskole
 • The Animation Workshop, VIA University College i Viborg
 • Danmarks Tekniske Universitet, DTU
 • Aarhus Universitet
 • Aalborg Universitet
 • Københavns Universitet
 • IT-Universitetet i København
 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
 • TRUEMAX academy i København

Efter fuldført forløb får du et bevis fra DADIU, som certificerer over for spilindustrien, at du har gennemgået uddannelsen.

Fælles pensum

De studerende på DADIU-forløbet kommer fra forskellige uddannelsessteder, men undervises alle i et fælles pensum, som er fastlagt af institutionerne i fællesskab. Et DADIU-forløb varer et semester.

Hver studerende udfylder en specifik rolle på et spiludviklingshold og vil deltage i workshops, forelæsninger og ugeprojekter. Derudover mødes de studerende til en mindre spilproduktion samt en computerspilsproduktion på 6 uger. Produktionerne og dele af fællesundervisningen finder sted i København og Ålborg.

Det fælles pensum er grundlaget for at etablere et fælles fundament og sprog. Udformningen af det fælles pensum varierer fra institution til institution, hvor nogle har valgt at indarbejde det i den øvrige undervisning, mens andre afholder intensive kurser af fx to ugers varighed, hvor man gennemgår hele pensum.

På fællesproduktionerne arbejdes med udvikling af spil. Du indgår med den kompetence, du med din faglige baggrund ville have på en rigtig spilproduktion.

Specialerne

Spilproduktion foregår som et tæt samarbejde mellem kreative, organisatoriske, grafiske og tekniske kræfter. DADIU-forløbets mål er derfor at give de studerende en række specialiserede kompetencer inden for computerspilsproduktion og ikke mindst i samarbejdet omkring spilproduktionen.

Specialer

Du indgår i projektforløbet med kompetencer fra den kreative eller tekniske uddannelse, du kommer med:

 • Art directoren producerer spillets visuelle koncept og har ansvar for den stilistiske konsekvens i spiluniverset. Art directoren samarbejder med projektleder, spilinstruktør, spildesigner og lead-spilprogrammør. Art directorer kommer fra designeruddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
 • Animatoren bringer karaktererne til live ved hjælp af tegnet 2D-animation og digital 3D-animation og er med til at udvikle karaktererne. Det sker i samarbejde med spilinstruktør, art director, CG artist og spilprogrammør. Spilanimator er en del af professionsbacheloruddannelsen i animation ved Animationsværkstedet i Viborg.
 • Audiodesigneren står for al lyden på spilproduktionen og skal understøtte spillerens oplevelse ud fra spilinstruktørens og spildesignerens retningslinjer. Andre samarbejdspartnere er projektlederen og spilprogrammøren. Audiodesignere kommer fra linjen audiodesign på digital design ved Aarhus Universitet.
 • CG artisten udvikler og producerer den 3D-verden, spillet foregår i. CG artisten vejer det kunstneriske udtryk op mod produktionens tekniske krav og sørger for, at alt følger det overordnede spilkoncept. Det involverer samarbejde med art director, animator, spildesigner, leveldesigner, programmør, instruktør, visuel designer og projektleder. CG artister kommer fra TRUEMAX academy i København.
 • Leveldesigneren designer og implementerer spillets levels, så det bl.a. understøtter flow og gameplay, ud fra instruktørens, art directorens og designeres retningslinjer. Leveldesignere kommer fra interaktive digitale medier eller Medialogy ved Aalborg Universitet, digital design ved Aarhus Universitet og IT-Universitetet i København.
 • QA- og UR-lederen har ansvar for testdelen af spiludvikling og arbejder med kvalitetssikring og brugerundersøgelser. Det involverer samarbejde med projektledere og spilprogrammører. QA- og UR-lederen kommer fra  interaktive digitale medier eller Medialogy ved Aalborg Universitet, digital design ved Aarhus Universitet og IT-Universitetet i København.
 • Projektlederen sørger for, at spilproduktionen fungerer, og skaber nogle optimale rammer for realiseringen af computerspillet. Projektlederen har ledelsesansvar og samarbejder med alle specialister på spilproduktionen. Spilprojektledere kommer fra kandidatuddannelserne på IT-Universitetet, fra digital design ved Aarhus Universitet og fra interaktive digitale medier ved Aalborg Universitet.
 • Spildesigneren har sammen med projektleder, instruktør, art director og programmør ansvar for udvikling af det overordnede spilkoncept og for, at det kan realiseres inden for projektets rammer. Spildesignere kommer fra kandidatuddannelserne ved IT-Universitetet, interaktive digitale medier og Medialogy ved Aalborg Universitet, og digital design ved Aarhus Universitet.
 • Spilinstruktøren bevarer overblikket og har det overordnede ansvar for, at det fortællemæssige og grafiske udtryk forenes i spillets ide. Instruktøren samarbejder med projektleder, designer, art director og programmør. Spilinstruktører kommer fra uddannelsen til animationsinstruktør på Den Danske Filmskole.
 • Spilprogrammøren har det tekniske ansvar for, at spildesignet bliver realiseret. Det indebærer samarbejde med projektleder, designer, art director og instruktør. 
 • Visuel designeren producerer bl.a. interfaces, grafiske elementer, omslag, plakater, hjemmeside mv. og assisterer art directoren med research til spillets visuelle udtryk . Visuelle designere kommer fra specialerne Production Design og Spil- og Interaktionsdesign under designuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Adgang og optagelse

For at blive optaget på Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning skal du allerede gå på en af akademiets medlemsinstitutioner. Se listen under Om Uddannelsen.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Uddannelserne giver kompetencer og mulighed for beskæftigelse inden for design og produktion af interaktive film og spil i en stadigt voksende spilbranche.

 

Få mere at vide

Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning:
www.dadiu.dk

Læs mere om it-uddannelser på universiteterne:

Future People