Foto af Skuespiller
Job

Skuespiller

Meget af skuespilleres arbejdstid går med at læse og indstudere roller.

Fakta

Arbejdssteder:
Teatre, Tv-stationer, Radio, Filmoptagelser
Stillingsbetegnelser:
Skuespiller

En skuespiller skal være god til at iagttage andre mennesker, kunne indleve sig i deres følelser og tankegang og være i stand til at fremstille og udtrykke disse iagttagelser på scenen eller foran et kamera.

På et teater er der mange prøver og meget at lære udenad. Ved en filmindspilning skal man hele tiden kunne springe ind og ud ad rollen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af skuespiler i sminken
Før forestillingen - Skuespillerne lægger som regel selv sminken.

Skuespilleres største arbejdsområde er teater, film, radio og tv. Mange skuespillere optræder desuden som solister og entertainere i kabareter og revyer.

Skuespillere på teatre har ofte arbejde både om dagen og om aftenen. Om dagen har de prøver på kommende stykker, og om aftenen spiller de med i forestillinger. På større teatre er der 6 dage om ugen prøver fra kl. 12 til kl. 16 samt forestilling kl. 19-23. I perioder er der også forestillinger om eftermiddagen.

Det tager som regel 6-10 uger at indstudere et stykke. Normalt begynder skuespillernes arbejde med at sætte sig ind i og indlære den rolle, de har fået.

Derefter holder sceneinstruktøren en indledende prøve, en såkaldt læseprøve, hvor han eller hun forklarer og diskuterer sin opfattelse af stykket med skuespillerne.

De følgende prøver foregår på scenen eller i en prøvesal. Instruktøren og skuespillerne analyserer og diskuterer, hvad der ligger i teksten, og de aftaler, hvor og hvordan skuespillerne skal placere sig på scenen.

På de større teatre hjælper en sufflør skuespillerne med indlæringen af rollen, så de ikke behøver rollehæftet, når de næsten kan deres rolle.

Dekorationer og kostumer bliver fremstillet på teatrets værksteder på grundlag af de tegninger og modeller, scenografen har udarbejdet. Teaterteknikere arbejder som regissører, belysningsmestre og lydmænd, og de skaffer de nødvendige rekvisitter og sørger for lys og lyd.

Ved store forestillinger med mange medvirkende bruger teatrene som regel også statister til at illudere fx en menneskemængde.

Indstuderingen afsluttes med en generalprøve, hvor stykket bliver spillet i de endelige dekorationer og kostumer og med det lys og andre tekniske effekter, som skal være en del af den færdige forestilling.

De større teatre har som regel en frisør samt påklædere, der hjælper skuespillerne før og under forestillingen. Skuespillerne sminker ofte sig selv, men de kan få hjælp af en sminkør.

Film- og tv-arbejde stiller helt andre krav til skuespillerens mimik og stemmeføring end teaterarbejdet. Det mimiske udtryk i selv en stærk scene kan være meget mere afdæmpet, hvis optagelsen foregår i nærbillede, hvor man kan registrere ansigtets mindste bevægelser. På den anden side kan man blive erstattet af en stuntman i særligt farlige eller akrobatisk krævende scener, som fx biljagter eller udspring fra større højder.

Ved radioarbejde har skuespillerne som regel mindre forarbejde, da de kan have rollehæftet foran sig under optagelsen. Radioarbejde kan være at spille en rolle i et hørespil og læse romaner, noveller og digte op for lytterne.

Skuespillere lægger også stemme til figurerne i animationsfilm. Det kaldes dubbing.

Nogle skuespillere deltager i reklamefilm eller lægger stemme til tv-reklamer.

Et godt helbred er en fordel, da arbejdstiden ofte er lang og uregelmæssig og en del roller kan være meget anstrengende både psykisk og fysisk.

Arbejdsplads

Skuespillere arbejder på teatre og tv- og radiostationer. De er med ved filmoptagelser, og de kan også lave reklamefilm. Se mere i Produktion af film, tv og musik mv., Radio- og tv-stationer samt i branchen Teater, musik og kunst.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Skuespiller30.818 kr.-34.938 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Jobbet giver mulighed for at udfolde sig på mange områder, også inden for undervisning, selvstændig virksomhed som entertainer m.v. Det er dog de færreste skuespillere, der er beskæftiget hele året.

Mere uddannelse

Dansk Skuespillerforbund arrangerer hvert år et antal efteruddannelseskurser for skuespillere: DSF Studio - efteruddannelse og netværk

Skuespillere kan også efteruddanne sig ved studieophold, fx i udlandet. Som regel skal man selv betale. Man kan søge om tilskud fra legater, blandt andet gennem Dansk Skuespillerforbunds fonde.

Diplom- og masteruddannelse

Desuden kan efteruddannelse på diplom- eller masterniveau evt. være relevant for skuespillere, der varetager bestemte jobfunktioner, se fx:

På diplom- og masteruddannelser kan du tage en hel uddannelse eller følge et enkelt modul.

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om din uddannelsesbaggrund og joberfaring er relevante.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.