musicaluddannelsen
Kunstnerisk uddannelse

Musical

Musicaluddannelsen er en 3-årig uddannelse, der kombinerer sang, dans og drama.

Fakta

Navn:
Musicaluddannelsen (Musicalperfomer)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Ingen specielle uddannelseskrav. Optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer at udfolde dig kreativt og beherske kombinationen af sang, dans og drama på et professionelt niveau.

Som færdiguddannet kan du arbejde ved musicalopsætninger og på musikteatre, enten som fastansat eller freelance. Du kan også vælge at søge en international karriere og arbejde på udenlandske musicalproduktioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en tre-årig kunstnerisk bacheloruddannelse.

På musicaluddannelsen træner du i sang, dans og drama. I undervisningen er der lagt vægt på det solistiske og ensemblebetonede arbejde, og det kræver kreativitet, selvstændighed og udholdenhed at komme gennem uddannelsen. Du får undervisning i sang, dans og drama og en række støttende og supplerende fag.

Hvert år består af fire moduler og har hver en hovedoverskrift:

Første år: Fundament

Du begynder at opbygge dit faglige fundament igennem undervisning i de tre hovedfag: Sang, Dans og Drama som tilsammen er basis for dit senere scenekunstneriske arbejde inden for musicalgenren. Du opbygger dine færdigheder og din grundlæggende faglige forståelse af hovedfagene. Du får samtidig støtte- og bifag, som tilsammen bidrager til din udvikling som musicalperformer. Du får tekniske og kontekstuelle færdigheder, der støtter dine hovedfag. Året afsluttes med projekt og en afgangsforestilling med fokus på teknik.

Andet år: Refleksion

Du arbejder videre med hovedfagene Sang, Dans og Drama. Undervisningen sigter på bevidstgørelse og refleksion i fagene og du begynder at kunne implementere dem scenisk og praktisk. Du skal også lave en tværgående kunstnerisk undersøgelse, hvor du skal arbejde tværfagligt med et aktuelt omverdensfænomen. Du skal analysere og belyse emnet med dit faglige udgangspunkt for at kunne sætte denne nye indsigt i spil med andre fagligheder i en fælles undersøgelse. Du har også på andet år støtte- og bifag og der vil være en studietur. Året afsluttes med projekt og en afgangsforestilling i et emsemble.

Tredje år: Fordybelse

Du fordyber dig i de tre hovedfag Sang, Dans og Drama ved blandt andet i stigende grad at implementere dem i det sceniske arbejde. Du får også øget viden og færdigheder igennem støtte- og bifag. I  valgfri periode får  du enten  mulighed for at sætte din viden, dine færdigheder og dine kompetencer i spil i enten en professionel produktion på fx et teater, et scenekunstnerisk projekt på skolen eller en international udveksling. Du skal desuden lave et kunstneriks udviklingsprojekt, hvor du skal udvikle, reflektere over og dokumentere et selvstændigt kunstnerisk projekt. Året og uddannelsen afsluttes med en afgangsforestilling, hvor du skal arbejde med en eller flere karakterer for at vise din udvikling.

Der er mødepligt til undervisningen.

Uddannelsen foregår i Fredericia.

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en prøve, en eksamen, eller en bedømmelse af arbejdet i modulet. Hvert år afsluttes med en afgangsforestilling.

Uddannelsen giver ret til betegnelsen Bachelor i musical,, DDSKS Fredericia. Den engelske betegnelse er Performing Arts Professional, specialised in Musical Theatre.

Optagelse og adgang

Der er ingen særlige uddannelseskrav, men du skal bestå en optagelsesprøve, der er opdelt i to prøver. Efter at du har indsendt ansøgningsskema, inviteres du til Førsteprøven, der er delt i tre områder: Dans,sang og drama. Efter denne prøve bliver et antal ansøgere udvalgt til at deltage i Andenprøven, der består af prøver inden for dans, sang og drama, samt prøver i hørelære og teori.

Ansøgningsskema med krav og vejledning kan du finde på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside.  Ansøgningsfristen bliver annonceret i god tid forinden.

Der optages 8 elever pr. år.

Økonomi

Du kan søge SU.

Fremtidsmuligheder

Musicaluddannelsen uddanner til arbejde ved musicalopsætninger og musikteatre, hvor du optræder som solist eller i ensembler med kombinationer af sang, dans og drama.

Mere uddannelse

Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge relevante kandidatuddannelser, især kandidatuddannelser, der vil blive udviklet på Den Danske Scenekunstskole.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Den Danske Scenekunstskole
www.ddsks.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information