Studerende på teaterscenen
Kunstnerisk uddannelse

Musical

Musicaluddannelsen er en 3-årig kunstnerisk bacheloruddannelse, hvor du dygtiggør dig inden for sang, dans og drama.

Fakta

Navn:
Musical
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Ingen specielle uddannelseskrav. Optagelsesprøve
Økonomi:
SU

Du lærer at udfolde dig kreativt og beherske kombinationen af sang, dans og drama på et professionelt niveau.

Som færdiguddannet kan du arbejde ved musicalopsætninger og på musikteatre enten som fastansat eller freelance. Du kan også vælge at søge en international karriere og arbejde på udenlandske musicalproduktioner.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På musicaluddannelsen lærer du at beherske teknikker inden for sang, dans og drama samt formidle kunstneriske udtryk.

Hver af de 3 år på uddannelsen har sit eget fokus:

Første år: Fundament

Du opbygger dit faglige fundament igennem undervisning i de tre hovedfag sang, dans og drama, som tilsammen er basis for dit senere scenekunstneriske arbejde inden for musicalgenren.

Andet år: Refleksion

Du arbejder videre med hovedfagene sang, dans og drama. Undervisningen sigter på bevidstgørelse og refleksion i fagene og du begynder at kunne implementere dem scenisk og praktisk.

Tredje år: Fordybelse

Du fordyber dig i hovedfagene sang, dans og drama ved bl.a. at implementere fagene i det sceniske arbejde.

Du får mulighed for at afprøve din viden, dine færdigheder og dine kompetencer i enten en professionel produktion på fx et teater, et scenekunstnerisk projekt på skolen eller en international udveksling.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen bachelor i musical. Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Fine Arts in Musical Theatre.

Undervisning

Du får undervisning i sang, dans og drama og en række supplerende fag. Der lægges i undervisningen vægt på det solistiske og ensemblebetonede arbejde.

Der er mødepligt til undervisningen.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en afgangsforestilling, hvor du arbejder med en eller flere karakterer for at vise din udvikling.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve.

Der er ingen formelle adgangskrav; alle kan søge om optagelse uanset alder.

Optagelse

Du ansøger om optagelse digitalt på kum.studieoptag.dk.

Se kum.studieoptag.dk

Du skal betale et gebyr for at ansøge om optagelse.

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven er delt i to. Den første prøve er delt i områderne dans, sang og drama. Hvis du består denne, bliver du inviteret til at deltage i den anden prøve, der består af prøver inden for dans, sang og drama samt prøver i hørelære og teori.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12.00.

Læs om ansøgning på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside (ddsks.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Efter bacheloruddannelsen har du mulighed for at fortsætte din uddannelse på Den Danske Scenekunstskole ved at søge optagelse på følgende tværfaglige kandidatuddannelse:

Scenekunst

Jobmuligheder

Musicaluddannelsen kvalificerer dig til at arbejde ved musicalopsætninger og musikteatre, hvor du som musicalperformer optræder som solist eller i ensembler med kombinationer af sang, dans og drama.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om Den Danske Scenekunstskole. Nr. 1325 af 23. november 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information