Foto af Sanger
Job

Sanger

En sanger specialiserer sig normalt inden for et musikalsk område eller genre. Det kan være rock, pop, opera eller jazz.

Fakta

Arbejdssteder:
Faste kor, Bands, Pladeselskaber
Stillingsbetegnelser:
Operasanger, Musicalsanger, Korsanger, Kirkesanger, Kirkekorsanger, Bandsanger, Solist, Rapper

En sanger kan synge kor på plader eller være solist i et band. Det meste af tiden bruges på at øve og instudere numre.

De fleste sangere er selvstændige kunstnere, der engageres til enkeltstående job. Andre sangere, fx kirkesangere eller operasangere kan være ansat til jobbet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af sanger
Solist - at blive solist er de fleste sangeres drøm.

Som sanger er dine arbejdsforhold præget af den type musik, du arbejder med. De forskellige musikgenrer og musikmiljøer har forskellige traditioner for arbejdsformer og sceneoptræden. Arbejdsbetingelserne afhænger også af, om du er korsanger eller solist. Ofte har musikerne specialiseret sig i enten klassisk eller rytmisk musik, fx rock, pop eller jazz.

Uanset hvilken musikgenre det drejer sig om, består arbejdet i et kor eller band af prøvearbejde og af koncerter eller forestillinger, studiearbejde, tv-arbejde osv.

Prøverne tager betydelig længere tid end selve koncerten eller forestillingen. Den største del af prøvearbejdet foregår for mange sangeres vedkommende i enrum eller evt. sammen med en akkompagnatør. De øver og indarbejder de stykker, der skal synges eller spilles.

Hvor meget tid du skal bruge på prøvearbejdet, afhænger både af numrets eller stykkets sværhedsgrad og af dit musikalske overblik og hukommelse.

Hvis du er dygtig, kan du arbejde som solist, hvor du synger alene eller er alene på scenen. Det er typisk operasangere eller pop-, rock- og jazzsangere, der er solister. Det kan dog være svært at leve af at være solist.

Kirkesangere og kirkekorsangere synger i kirkerne, hvor de støtter menighedens sang under gudstjenesten. Kirkesangere kan også have en række mindre serviceopgaver i kirken. Det kan være at hænge salmenumrene op i kirken og deltage ved andre kirkelige handlinger. Mange har jobbet som bierhverv.

Det kan give høreskader, at høre høj musik i lang tid af gangen. Derfor er det meget almindeligt, at sangere bruger ørepropper, ligesom mange musikere gør.

Mange sangere ernærer sig ved enkeltstående engagementer, som aftales gennem en impresario eller agent, som også aftaler sangerens honorar. De er, som mange andre kunstnere, freelancere eller selvstændige.

Arbejdsplads

Sangere kan tilknyttes de store faste kor som fx Det Kongelige Operakor, Den Jyske Operas Kor og Danmarks Radios kor. Nogle arbejder i kirkernes kor som kirkesangere eller kirkekorsangere. Kun få sangere bliver ansat eller engageret som solooperasangere eller koncertsangere. En del operasangere finder job ved udenlandske operahuse.

Sangere kan også få engagementer i bands og små orkestre. De optræder fx i koncertsale, på restauranter, i vise- og jazzhuse og ved musikfestivaler. De er ofte på turnéer i både ind- og udland, hvor de giver koncerter.

Et andet større arbejdsområde er musicals, og det gælder både de fulde forestillinger og de mindre koncertudgaver af dem. Nogle sangere er nogenlunde fast knyttet til virksomheder, der fremstiller bl.a. plader, cd'er og musikvideoer.

Se mere om branchen Teater, musik og kunst samt Produktion af film, tv og musik mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Sanger--38.698 kr.
Operasanger37.218 kr.34.456 kr.36.557 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Sangeres indtægter afhænger bl.a. af, om man er fast ansat eller arbejder freelance, samt af, hvor efterspurgt man er. Det er usikkert at satse på en fuld indtægt som sanger, for branchen har en meget skæv indkomstfordeling. Ganske få tjener meget, og mange tjener for lidt til at leve af jobbet som sanger.

Den månedlige begyndelsesløn i de større faste kor er væsentligt lavere.

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne afhænger i meget høj grad af dine kvalifikationer. Konkurrencen om job kan være hård.

Selv om det moderne samfund er storforbruger af sang og musik, oplever mange sangere, at det er vanskeligt at få en fast indtjening.

Sangere kan få fast ansættelse i de faste kor. De sangere, der ikke er ansat, arbejder freelance. Det kan være helt kortvarige engagementer, fx for en aften, eller for længere perioder, fx som orkestermusiker for en sæson. En del sangere får engagementer gennem en manager.

En del sangere har et andet hovederhverv. Mange har bijob som musikpædagog.

Mere uddannelse

Dansk Musiker Forbund tilbyder efteruddannelse og kurser til sine medlemmer. En del musikere tager undervisning hos dygtige musikere/sangere eller musikpædagoger i ind- og udland for at udvikle sig musikalsk. Musikkonservatorierne tilbyder efteruddannelse for sangere.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.