uddannelse til kirkesanger
Andre uddannelser

Kirkesanger

På uddannelsen til kirkemusiker i sang bliver du undervist i sang, klaver og hørelære. Du får desuden kendskab til salmerne og kirkelige forhold.

Fakta

Navn:
Kirkesanger
Andre betegnelser:
Kirkemusiker - sang
Varighed:
Deltid 2 år, heltid 1 år
Adgangskrav:
Optagelsesprøve
Økonomi:
Årligt studiegebyr på 3.400 kr. Mulighed for SU ved heltidsuddannelse

Det er en uddannelse, der enten kan tages som heltidsuddannelse eller deltidsuddannelse. Undervisningen veksler mellem enetimer og holdundervisning.

Som kirkesanger vil du typisk finde arbejde i den danske folkekirke. Du kan også vælge at videreuddanne dig ved en kirkemusikskole eller søge optagelse på et musikkonservatorie.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen får du undervisning i sang, taleteknik, klaver, hørelære med almen musiklære, korsang og ensemblesang, liturgik og salmekundskab samt kirke- og bibelkendskab.

For at få lov til at gennemføre uddannelsen over ét år kræves et højt niveau ved optagelsesprøven.

Undervisningen foregår dels som soloundervisning, dels som holdundervisning.

Uddannelsen foregår på Løgumkloster Kirkemusikskole (med afdelinger i Horsens, Odense, Tarm og Flensborg), Vestervig Kirkemusikskole (med afdelinger i Aalborg og Aarhus) og Sjællands Kirkemusikskole (beliggende i Roskilde og med afdeling i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm).

Det er muligt at tage en kirkesangeruddannelse på Instituttet for Blinde og Svagsynede. Uddannelsen foregår i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole. Du kan få flere oplysninger på instituttet.

Eksamen

Der er eksamen i de fleste fag, og hvert fag skal bestås.

Du afslutter uddannelsen med eksamen til kirkemusiker med sang.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du til en optagelsesprøve i hovedfaget sang samt i klaver og hørelære.

Som forberedelse til uddannelsen kan man have gennemgået kirkemusikskolernes 2-årige basisuddannelse, men det er ikke et krav.

Tilmeldingsfristen er 1. marts. Tjek altid skolernes fælles hjemmeside.

Økonomi

Undervisningen er gratis, men du skal betale et årligt studiegebyr, som er på 3.400 kr., og et optagelsesgebyr på 500 kr.

Ved heltidsstudium kan du søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til kirkemusiker i sang kan føre til arbejde som kirkesanger eller kirkekorsanger. Din væsentligste opgave er at støtte menighedssangen under gudstjenesten.

En kirkesanger kan have andre mindre opgaver som at hænge salmenumre op og deltage ved andre kirkelige handlinger.

Du kan videreuddanne dig ved en kirkemusikskole eller ved at søge optagelse på et af musikkonservatorierne.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information