uddannelse til kirkesanger
Andre uddannelser

Kirkesanger

På uddannelsen til kirkemusiker i sang bliver du undervist i sang, klaver og hørelære. Du får desuden kendskab til salmer og kirkelige forhold.

Fakta

Navn:
Kirkesanger
Andre betegnelser:
Kirkemusiker - sang
Varighed:
Deltid 2 år, heltid 1 år
Adgangskrav:
Optagelsesprøve
Økonomi:
Årligt studiegebyr på 3.400 kr. Mulighed for SU ved heltidsuddannelse

Det er en uddannelse, der enten kan tages som heltidsuddannelse eller deltidsuddannelse. Undervisningen veksler mellem enetimer og holdundervisning.

Som kirkesanger vil du typisk finde arbejde i den danske folkekirke. Du kan også vælge at videreuddanne dig ved en kirkemusikskole.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Under uddannelsen får du undervisning i bla. følgende fag:

  • Sang
  • Taleteknik
  • Klaver
  • Hørelære med almen musiklære
  • Korsang og ensemblesang
  • Liturgik og salmekundskab
  • Kirke- og bibelkendskab

Undervisning

Undervisningen foregår dels som soloundervisning, dels som holdundervisning.

Varighed

Uddannelsen varer 2 år på deltid eller et år på fuldtid.

For at tage uddannelsen over ét år kræves et højt niveau ved optagelsesprøven.

Eksamen

Der er eksamen i de fleste fag, og hvert fag skal bestås.

Du afslutter uddannelsen med eksamen til kirkemusiker med sang.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du til en optagelsesprøve i hovedfaget sang samt i klaver og hørelære.

Som forberedelse til uddannelsen kan man have gennemgået kirkemusikskolernes 2-årige basisuddannelse, men det er ikke et krav.

Læs mere

Læs mere på skolernes fælles hjemmeside:

Gå til kirkemusikskole.dk

Optagelse

Tilmeldingsfristen er 1. marts. Tjek altid skolernes fælles hjemmeside.

Ansøgning

Du ansøger via kirkemusikskolernes fælles hjemmeside.

Gå til kirkemusikskole.dk

Økonomi

Undervisningen er gratis, men du skal betale et årligt studiegebyr, som er på 3.400 kr., og et optagelsesgebyr på 500 kr.

Ved heltidsstudium kan du søge SU under uddannelsen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på følgende skoler:

  • Løgumkloster Kirkemusikskole (med afdelinger i Horsens, Odense, Tarm og Flensborg)
  • Vestervig Kirkemusikskole (med afdelinger i Aalborg og Aarhus)
  • Sjællands Kirkemusikskole (beliggende i Roskilde og med afdeling i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm).

Blinde og Svagsynede

Det er muligt at tage en kirkesangeruddannelse på Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Uddannelsen foregår i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole. Du kan få flere oplysninger hos instituttet:

Instituttet for Blinde og Svagsynede

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til kirkemusiker i sang kan føre til arbejde som kirkesanger eller kirkekorsanger. Din væsentligste opgave er at støtte menighedssangen under gudstjenesten.

En kirkesanger kan have andre mindre opgaver som at hænge salmenumre op og deltage ved andre kirkelige handlinger.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig ved en kirkemusikskole eller ved at søge optagelse på et af musikkonservatorierne.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information