uddannelse til kirkekorleder
Andre uddannelser

Kirkekorleder

På uddannelsen til kirkekorleder lærer du at lede og dirigere såvel børnekor som voksenkor. Du øver dig også i at spille og synge.

Fakta

Navn:
Kirkekorleder
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Optagelsesprøve
Økonomi:
Årligt studiegebyr på 3.400 kr.

Der er undervisning i praktisk-musikalske fag, især sang og korledelse, og i redskabsfag og musikforståelse samt flere kirkelige fag.

Uddannelsen retter sig mod arbejdet som korleder, kirkesanger og kirkemusiker i øvrigt i den danske folkekirke. Der findes primært deltidsstillinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du undervisning i de praktisk-musikalske fag som sang, brugssang, ensemblesang, taleteknik, klaver, voksenkorledelse og børnekorledelse.

Der er også undervisning i redskabsfag som hørelære, satslære, orgelkundskab, musikforståelse og formidling. Desuden undervises der i liturgik, salmekundskab samt kirke- og bibelkendskab.

Det er hensigten, at man kan kunne undervise og dirigere et kor, så det kan indgå i samarbejdet omkring gudstjenesten.

Undervisningen foregår både som soloundervisning og på mindre hold.

Uddannelsen foregår på Løgumkloster Kirkemusikskole (med afdelinger i Horsens, Odense, Tarm og Flensborg), Vestervig Kirkemusikskole (med afdelinger i Aalborg og Aarhus) og Sjællands Kirkemusikskole (beliggende i Roskilde og med afdeling i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm).

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen. I enkelte fag er der undervejs en årsprøve. Hvert fag skal være bestået for sig, og den afsluttende eksamen hedder: Kirkemusiker med Sang og Korledelse (KM SK).

Du kan indstille dig til eksamen som privatist.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve i fagene sang, direktion, klaver, hørelære med korrektion og teori.

Som forberedelse til uddannelsen kan kirkemusikskolen i visse tilfælde tilbyde 1-2 års basisuddannelse.

Ved forudgående dansk eller udenlandsk uddannelse i musik, fx fra et musikkonservatorium eller et universitet, kan du søge om merit for visse fag.

Ved forudgående egentlig sangeruddannelse kan der opnås merit for det meste af sangfagene.

Tilmeldingsfristen er 1. marts. Tjek altid skolernes fælles hjemmeside.

Økonomi

Undervisningen er gratis, men du skal betale et årligt studiegebyr, som er på 3.400 kr., og et optagelsesgebyr på 500 kr.

Der er ikke mulighed for SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen som kirkemusiker med sang og korledelse kan du søge stilling som kirkemusiker inden for et bredt spektrum af arbejdsområder. Det kan være som kirkesanger, korleder og leder af musikaktiviteter med børn.

Der er et vist overlap med stillinger som kirke-og kulturmedarbejder. Der er primært deltidsstillinger.

Kirkemusikskolerne tilbyder efteruddannelse i form af kurser.

Du kan videreuddanne dig ved at tage en diplomuddannelse i kirkemusik eller ved at søge optagelse på et af musikkonservatoriernes andre uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information