uddannelse til kirkekorleder
Andre uddannelser

Kirkekorleder

På uddannelsen til kirkekorleder lærer du at lede og dirigere børnekor og voksenkor. Du øver dig også i at spille og synge.

Fakta

Navn:
Kirkekorleder
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Optagelsesprøve
Økonomi:
Årligt studiegebyr på 3.400 kr.

Der er undervisning i praktisk-musikalske fag, især sang og korledelse. Du har også redskabsfag og musikforståelse samt flere kirkelige fag.

Uddannelsen retter sig mod arbejdet som korleder, kirkesanger og kirkemusiker i den danske folkekirke. Der findes primært deltidsstillinger.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du undervisning i praktisk-musikalske fag og redskabsfag. Du lærer at undervise og dirigere et kor, så det kan indgå i samarbejdet omkring gudstjenesten.

Praktisk-musikalske fag

 • Sang
 • Brugssang
 • Ensemblesang
 • Taleteknik
 • Klaver
 • Voksenkorledelse
 • Børnekorledelse

Redskabsfag

 • Hørelære
 • Satslære
 • Orgelkundskab
 • Musikforståelse og formidling.

Desuden undervises der i liturgik, salmekundskab samt kirke- og bibelkendskab.

Undervisning

Undervisningen foregår både som soloundervisning og på mindre hold.

Du kan tage uddannelse på 2 år som fuldtid eller 3-4 år på deltid.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen. I enkelte fag er der undervejs en årsprøve. Hvert fag skal være bestået for sig. Den afsluttende eksamen hedder: Kirkemusiker med Sang og Korledelse (KM SK).

Adgangskrav

For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve i fagene sang, direktion, klaver, hørelære med korrektion og teori.

Som forberedelse til uddannelsen kan kirkemusikskolen i visse tilfælde tilbyde 1-2 års basisuddannelse.

Merit

Ved forudgående dansk eller udenlandsk uddannelse i musik, fx fra et musikkonservatorium eller et universitet, kan du søge om merit for visse fag.

Ved forudgående egentlig sangeruddannelse kan der opnås merit for de fleste af sangfagene.

Læs mere

Læs mere på skolernes fælles hjemmeside:

Gå til kirkemusikskole.dk

Optagelse

Der er optagelse hvert år. 

Tilmeldingsfristen er 1. marts. Der skal betales et ansøgningsgebyr. 

Ansøgning

Du ansøger via kirkemusikskolernes fælles hjemmeside.

Gå til kirkemusikskole.dk

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på følgende skoler:

 • Løgumkloster Kirkemusikskole (med afdelinger i Horsens, Odense, Tarm og Flensborg)
 • Vestervig Kirkemusikskole (med afdelinger i Aalborg og Aarhus)
 • Sjællands Kirkemusikskole (beliggende i Roskilde og med afdeling i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm).

Økonomi

Undervisningen er gratis, men du skal betale et årligt studiegebyr, som er på 3.400 kr., og et optagelsesgebyr på 500 kr.

Der er ikke mulighed for SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen som kirkemusiker med sang og korledelse kan du søge stilling som kirkemusiker. Det er primært deltidsstillinger.

Det kan være som:

 • Kirkesanger
 • Korleder
 • Leder af musikaktiviteter med børn

Mere uddannelse

Kirkemusikskolerne tilbyder efteruddannelse i form af kurser.

Du kan videreuddanne dig ved at tage en diplomuddannelse i kirkemusik:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information