preliminær organistuddannelse
Andre uddannelser

Kirkemusiker i orgel og korledelse

Uddannelsen til kirkemusiker i orgel og korledelse foregår ved landets tre kirkemusikskoler.

Fakta

Navn:
Kirkemusiker i orgel og korledelse
Varighed:
2 år på heltid og 3-4 år på deltid
Adgangskrav:
Optagelsesprøve
Økonomi:
Årligt studiegebyr på 3.400 kr. Mulighed for SU ved 2-årig heltidsuddannelse

Uddannelsen retter sig mod arbejdet som organist i den danske folkekirke. Der findes både fuldtids- og deltidsstillinger.

Der er undervisning i praktisk-musikalske fag, især i orgelspil og korledelse, i redskabsfag og musikforståelse samt i flere kirkelige fag.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du undervisning i praktisk-musikalske fag og redskabsfag.

Praktisk-musikalske fag

 • Orgel (både kirkespil og kunstspil)
 • Klaver
 • Sang
 • Voksenkorledelse
 • Børnekorledelse

Redskabsfag

 • Hørelære
 • Satslære
 • Orgelkundskab
 • Musikforståelse og formidling

Desuden undervises der i liturgik, salmekundskab samt kirke- og bibelkendskab.

Undervisning

Undervisningen foregår dels som soloundervisning, dels på mindre hold.

Varighed

Uddannelsen varer 2 år på fuldtid eller 3-4 år på deltid.

For at blive indstillet til at gennemføre uddannelsen som 2-årigt heltidsstudium kræves et højt niveau ved optagelsesprøven.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen. I enkelte fag er der undervejs en årsprøve.

Hvert fag skal være bestået for sig, og den afsluttende eksamen hedder: Kirkemusiker med Orgel og Korledelse (KM OK).

Adgangskrav

For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve i fagene:

 • orgel (med pedalspil)
 • klaver
 • hørelære og teori

Som forberedelse til uddannelsen kan du have gennemført kirkemusikskolernes 2-årige basisuddannelse, men det er ikke et krav.

Merit

Ved forudgående dansk eller udenlandsk uddannelse i musik, fx fra et musikkonservatorium eller et universitet, kan du søge om merit for visse fag.

Læs mere

Læs mere på skolernes fælles hjemmeside:

Gå til kirkemusikskole.dk

Optagelse

Tilmeldingsfristen er 1. marts. 

Ansøgning

Du ansøger via kirkemusikskolernes fælles hjemmeside.

Gå til kirkemusikskole.dk

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på følgende skoler:

 • Løgumkloster Kirkemusikskole (med afdelinger i Horsens, Odense, Tarm og Flensborg)
 • Vestervig Kirkemusikskole (med afdelinger i Aalborg og Aarhus)
 • Sjællands Kirkemusikskole (beliggende i Roskilde og med afdeling i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm).

Blinde og Svagsynede

Det er muligt at tage uddannelsen på Instituttet for Blinde og Svagsynede. Uddannelsen foregår i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole. Du kan få flere oplysninger på instituttet.

Økonomi

Undervisningen er gratis, men du skal betale et årligt studiegebyr, som er på 3.400 kr., og et optagelsesgebyr på 500 kr.

Ved fuldtidsstudium kan du søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse som kirkemusiker i orgel og korledelse kan du søge stilling som organist i en kirke. Der er mulighed for såvel fuldtidsstillinger som deltidsstillinger.

Mere uddannelse

Kirkemusikskolerne tilbyder efteruddannelse i form af kurser.

Du kan videreuddanne dig ved at tage en diplomuddannelse i kirkemusik:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information