preliminær organistuddannelse
Andre uddannelser

Kirkemusiker i orgel og korledelse

Uddannelsen til kirkemusiker i orgel og korledelse foregår ved landets tre kirkemusikskoler.

Fakta

Navn:
Kirkemusiker i orgel og korledelse
Varighed:
2 år på heltid og 3-4 år på deltid
Adgangskrav:
Optagelsesprøve
Økonomi:
Årligt studiegebyr på 3.400 kr. Mulighed for SU ved 2-årig heltidsuddannelse

Der er undervisning i praktisk-musikalske fag, især i orgelspil og korledelse, i redskabsfag og musikforståelse samt i flere kirkelige fag.

Uddannelsen retter sig mod arbejdet som organist i den danske folkekirke. Der findes både fuldtids- og deltidsstillinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du undervisning i de praktisk-musikalske fag som orgel (både kirkespil og kunstspil), klaver, sang, voksenkorledelse og børnekorledelse.

Hertil er der undervisning i redskabsfag som hørelære, satslære, orgelkundskab, musikforståelse og formidling.

Desuden undervises der i liturgik, salmekundskab samt kirke- og bibelkendskab.

For at blive indstillet til at gennemføre uddannelsen som 2-årigt heltidsstudium forventes der et højt niveau ved optagelsesprøven.

Undervisningen foregår dels som soloundervisning, dels på mindre hold.

Uddannelsen foregår på Løgumkloster Kirkemusikskole (med afdelinger i Horsens, Odense, Tarm og Flensborg), Vestervig Kirkemusikskole (med afdelinger i Aalborg og Aarhus) og Sjællands Kirkemusikskole (beliggende i Roskilde og med afdeling i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm).

Det er muligt at tage PO-uddannelsen på Instituttet for Blinde og Svagsynede. Uddannelsen foregår i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole. Du kan få flere oplysninger på instituttet.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen. I enkelte fag er der undervejs en årsprøve. Hvert fag skal være bestået for sig, og den afsluttende eksamen hedder: Kirkemusiker med Orgel og Korledelse (KM OK).

Du kan indstille dig til eksamen som privatist.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve i fagene orgel (med pedalspil), klaver, hørelære og teori.

Som forberedelse til uddannelsen kan man have gennemført kirkemusikskolernes 2-årige basisuddannelse, men det er ikke et krav.

Ved forudgående dansk eller udenlandsk uddannelse i musik, fx fra et musikkonservatorium eller et universitet, kan du søge om merit for visse fag.

For at blive optaget skal du bestå en optagelsesprøve i hovedfaget orgel og i klaver, hørelære og teori.

Tilmeldingsfristen er 1. marts. Tjek altid skolernes fælles hjemmeside.

Økonomi

Undervisningen er gratis, men du skal betale et årligt studiegebyr, som er på 3.400 kr., og et optagelsesgebyr på 500 kr.

Ved heltidsstudium kan du søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Med en uddannelse som kirkemusiker i orgel og korledelse kan du søge stilling som organist ved de fleste af landets kirker. Der er mulighed for såvel fuldtidsstillinger som deltidsstillinger.

Du kan videreuddanne dig ved at tage en diplomuddannelse i kirkemusik eller ved at søge optagelse på et af musikkonservatoriernes andre uddannelser.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information