uddannelse til klokkenist
Andre uddannelser

Klokkenist

Klokkenister bliver uddannet til at spille på klokkespil i kirker i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger som bryllupper og begravelser.

Fakta

Navn:
Klokkenist
Varighed:
Klokkenisteksamen opnås efter 2 år, diplomklokkenisteksamen efter yderligere 3 år
Adgangskrav:
Optagelsesprøve
Økonomi:
Årligt studiegebyr på 3.400 kr.

Du lærer at arrangere og komponere klokkespil, ligesom du får undervisning i bl.a. ritornelkodning, campanologi og klokkespilskundskab.

Der vil typisk være jobmuligheder ved kirker og kirkemusikskoler.

Du kan videreuddanne dig til diplomklokkenist efter klokkenistuddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til klokkenist er en deltidsuddannelse, der består af to moduler, som hver varer 1 år.

1. Modul

På det første modul får du undervisning i fagene:

  • Klokkespilspraktik
  • Ritornelkomposition
  • Ritornelkodning
  • Campanologi
  • Klokkespilskundskab

2. Modul

På det andet modeul bliver du undervist i fagene:

  • Klokkespilspraktik
  • Arrangement og komposition 
  • Campanologi og klokkespilskundskab

Undervisning

Undervisningen foregår både som soloundervisning og som undervisning på mindre hold. 

Eksamen

Første modul afsluttes med eksamen i klokkespilspraktik, ritornelkomposition og ritornelkodning. Andet modul afsluttes med eksamen i alle fagene.

Adgangskrav

For at blive optaget på klokkenistuddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve, som både er skriftlig og mundtlig. Den indeholder følgende discipliner: klokkespilspraktik, teori, klaver og hørelære.

Prøverne i teori, klaver og hørelære falder bort, hvis du har uddannelsen Kirkemusiker med orgel og korledelse eller kirkemusikalsk diplomeksamen.

Læs mere

Læs mere på skolernes fælles hjemmeside:

Gå til kirkemusikskole.dk

Optagelse

Tilmeldingsfristen er 1. marts. Tjek altid skolens hjemmeside.

Ansøgning

Du ansøger via kirkemusikskolernes fælles hjemmeside.

Gå til kirkemusikskole.dk

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Løgumkloster. Der er undervisning i klokkespilspraktik forskellige steder i landet.

Løgumkloster Kirkemusikskole samarbejder med kollegaskoler i Holland, Belgien og Frankrig om uddannelse og kurser.

Økonomi

Undervisningen er gratis, men du skal betale et årligt studiegebyr, som er på 3.400 kr., og et optagelsesgebyr på 500 kr.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til klokkenist kan føre til job som klokkenist ved kirker og kirkemusikskoler.

I kirker spiller klokkenisten i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Nogle kirker holder også koncerter, hvor klokkenisten spiller.

Mere uddannelse

Du kan efter klokkenistuddannelsen gå videre med diplomklokkenistuddannelsen, som er normeret til 3 år.

Her får du yderligere undervisning i klokkespilspraktik, komposition og arrangement samt campanologi. Du får endvidere undervisning i programlægning og repertoirekundskab.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information