uddannelse til klokkenist
Andre uddannelser

Klokkenist

Klokkenister bliver uddannet til at spille på klokkespil i kirker i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger som bryllupper og begravelser.

Fakta

Navn:
Klokkenist
Varighed:
Klokkenisteksamen opnås efter 2 år, diplomklokkenisteksamen efter yderligere 3 år
Adgangskrav:
Optagelsesprøve
Økonomi:
Årligt studiegebyr på 3.400 kr.

Du lærer at arrangere og komponere klokkespil, ligesom du får undervisning i bl.a. ritornelkodning, campanologi og klokkespilskundskab.

Der vil typisk være jobmuligheder ved kirker og kirkemusikskoler. Du kan videreuddanne dig til diplomklokkenist efter klokkenistuddannelsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til klokkenist er en deltidsuddannelse, der består af to moduler, som hver varer 1 år.

På det første modul får du undervisning i fagene klokkespilspraktik, ritornelkomposition, ritornelkodning, campanologi og klokkespilskundskab.

På det andet modeul bliver du undervist i klokkespilspraktik, arrangement og komposition samt campanologi og klokkespilskundskab.

Du kan efter klokkenistuddannelsen gå videre med diplomklokkenistuddannelsen, som er normeret til 3 år. Her får du yderligere undervisning i klokkespilspraktik, komposition og arrangement samt campanologi. Du får endvidere undervisning i programlægning og repertoirekundskab.

Undervisningen foregår både som soloundervisning og som undervisning på mindre hold. Der er undervisning i klokkespilspraktik forskellige steder i landet.

Uddannelsen foregår i Løgumkloster.

Eksamen

Første modul afsluttes med eksamen i klokkespilspraktik, ritornelkomposition og ritornelkodning. Andet modul afsluttes med eksamen i fagene.

På diplomklokkenistuddannelsen er der også eksamen i alle fag.

Du har mulighed for at aflægge eksamen som privatist, både til modulprøven og den afsluttende eksamen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på klokkenistuddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve, som både er skriftlig og mundtlig. Den indeholder følgende discipliner: klokkespilspraktik, teori, klaver og hørelære.

Prøverne i teori, klaver og hørelære falder bort, hvis du har præliminær organisteksamen eller kirkemusikalsk diplomeksamen.

Der er ingen krav om forudgående skolegang for uddannelsen til klokkenist.

Tilmeldingsfristen er 1. marts. Tjek altid skolens hjemmeside.

Økonomi

Undervisningen er gratis, men du skal betale et årligt studiegebyr, som er på 3.400 kr., og et optagelsesgebyr på 500 kr.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til klokkenist kan føre til job som klokkenist ved kirker og kirkemusikskoler. I kirker spiller klokkenisten i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Nogle kirker holder også koncerter, hvor klokkenisten spiller.

Som klokkenist kan du videreuddanne dig til diplomklokkenist. Du kan også videreuddanne dig i solistklasse.

Løgumkloster Kirkemusikskole samarbejder med kollegaskoler i Holland, Belgien og Frankrig om uddannelse og kurser.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information