Diplomuddannelse i kirkemusik
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i kirkemusik

Uddannelsen styrker dine kunstneriske, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer, så du kan deltage i udviklingen af kirkemusiklivet i Danmark.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i kirkemusik
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Præliminær organisteksamen + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 44.000 kr.

Du får undervisning i kunstspil, kirkespil, teori og korledelse, der er de centrale hovedfag, og i klaver og hørelære. Derudover beskæftiger du dig med emner som liturgi, salmekundskab, orgelkundskab og musikhistorie.

Uddannelsen henvender sig til personer med en præliminær organisteksamen fra en dansk musikskole eller tilsvarende uddannelse fra udlandet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen indeholder bl.a. de to fagområder kunstspil, der giver en struktureret gennemgang af centrale værker fra orgellitteraturens hovedperioder, og kirkespil, der giver en indføring i dansk salme- og gudstjenestespilstradition.

Derudover kommer du til at beskæftige dig med musikteori og korledelse, samt stemmeteori og forskellige brugsklaverdiscipliner, der kan bruges både i forbindelse med nyere salmer og korarbejde.

I løbet af uddannelsen få du indsigt i så forskellige ting som den teoretiske og anatomiske baggrund for beskæftigelse med stemmedannelse og liturgik, salmekundskab, orgelkundskab og musikhistorie.

Uddannelsen består af en blanding af hovedfag, bifag og selvstuderede fag. Den udbydes af Det Jyske Musikkonservatorium og foregår i Aarhus.

Eksamen

Hovedfaget orgel afsluttes med et kunstspilsprojekt og en eksamen i fire dele i kirkespil.

Hovedfaget musikteori har en harmoniseringsopgave efter 2. semester og afsluttes efter 4. semester med en praktisk eksamen.

Hovedfaget korledelse afsluttes med en praktisk eksamen.

I bifaget brugsklaver gives et bevis på tilfredsstillende arbejdsindsats og efter det stemmeteoretiske kursus gives også et bevis på deltagelse.

Fagoversigt

Uddannelsens hovedfag er:

  • Orgel: Undervisningen omfatter kunstspil og kirkespil. Kunstspil giver en struktureret gennemgang af centrale værker fra orgellitteraturens hovedperioder, og kirkespil giver en indføring i dansk salme- og gudstjenestespilstradition. Undervisningsformen er soloundervisning. Faget vægter 30 ECTS.
  • Musikteori: Faget giver en dybtgående teoretisk forståelse og beherskelse af den musikalske satsteknik samt redskaber til at udarbejde satser, både efter veldefineret stilistisk forbillede og med hensyn til at skabe egne satser på historisk eller selvdefineret stilgrundlag. Faget vægter 8 ECTS.
  • Korledelse: Faget giver tekniske og musikalske forudsætninger for at lede indstudering og fremførelse af især kirkelig, men også verdslig kormusik. Du rustes til at opbygge og vedligeholde et korliv og til at engagere amatører i det lokale musikliv. Faget vægter 8 ECTS.

Uddannelsens bifag er:

  • Brugsklaver: Faget giver indsigt i og en vis færdighed i forskellige brugsklaverdiscipliner, dels til ledsagelse af nyere salmer og dels til anvendelse i forbindelse med korarbejdet i menigheden. Faget vægter 6 ECTS.
  • Stemmeteoretisk kursus: Kurset giver den teoretiske og anatomiske baggrund for beskæftigelse med stemmedannelse, så du får viden om skelet, nerver, muskulatur og væv med relation til holdning, åndedræt, strube og resonans- og artikulationsorganet. Faget vægter 1 ECTS.

Selvstuderede fag:

  • Selvstuderede fag kan fx være liturgik, salmekundskab, orgelkundskab og musikhistorie. Liturgi og salmekundskab kan evt. foregå som holdundervisning (specielt bifag). De selvstuderede fag vægter i alt 7 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

Du skal have bestået en præliminær organisteksamen fra en af de danske kirkemusikskoler eller have tilsvarende uddannelse fra udlandet.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid. Hvis du opfylder disse krav kan du indstille dig til en prøve, der består af:

  • Orgelprøve med 6 elementer
  • Teoriprøve

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 44.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan ikke søge SVU til diplomuddannelse i kirkemusik.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsens veje