Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i kirkemusik

Uddannelsen styrker dine kunstneriske, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer, så du kan deltage i udviklingen af kirkemusiklivet i Danmark.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i kirkemusik
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Præliminær organisteksamen + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

Du får undervisning i de centrale hovedfag kunstspil, kirkespil, teori og korledelse, samt i bifagene klaver og hørelære. Derudover beskæftiger du dig med emner som liturgi, salmekundskab, orgelkundskab og musikhistorie.

Uddannelsen henvender sig til personer med en præliminær organisteksamen fra en dansk musikskole eller tilsvarende uddannelse fra udlandet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen indeholder bl.a. de to fagområder kunstspil og kirkespil.

Fagområdet kunstspil giver en gennemgang af centrale værker fra orgellitteraturens hovedperioder.

Fagområdet kirkespil giver en indføring i dansk salme- og gudstjenestespilstradition.

Derudover kommer du til at beskæftige dig med musikteori og korledelse samt stemmeteori og forskellige brugsklaverdiscipliner, der kan bruges både i forbindelse med nyere salmer og korarbejde.

I løbet af uddannelsen få du indsigt i så forskellige ting som den teoretiske og anatomiske baggrund for beskæftigelse med stemmedannelse og liturgik, salmekundskab, orgelkundskab og musikhistorie.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  • Hovedfag (46 ECTS)
  • Bifag (7 ECTS)
  • Selvstuderende fag (7 ECTS)

Du kan se fagene i fagoversigten.

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem soloundervisning og holdundervisning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Fagoversigt

Uddannelsens hovedfag

  • Orgel + afsluttende projekt (30 ECTS)
  • Musikteori (8 ECTS)
  • Korledelse (8 ECTS)

Uddannelsens bifag

  • Brugsklaver (6 ECTS)
  • Stemmeteoretisk kursus (1 ECTS)

Uddannelsens selvstuderede fag

Selvstuderede fag kan fx være liturgik, salmekundskab, orgelkundskab og musikhistorie. De selvstuderede fag vægter i alt 7 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Du skal have bestået en præliminær organisteksamen fra en af de danske kirkemusikskoler eller have tilsvarende uddannelse fra udlandet.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring på fuld tid. Hvis du opfylder disse krav, kan du indstille dig til en prøve, der består af:

  • Orgelprøve med 6 elementer
  • Teoriprøve

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje