Musikalsk grundkursus
Andre uddannelser

Musikalsk grundkursus

På musikalsk grundkursus får du undervisning i sang, klaver og hørelære.

Fakta

Navn:
Musikalsk grundkursus
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
14-25 år. Optagelsesprøve
Økonomi:
Uddannelsen giver ikke adgang til SU

Der er både en klassisk, en rytmisk og en produktionslinje. Uddannelsen foregår på en musikskole.

Du kan bruge kurset til at forbedre dine musikalske kvalifikationer, fx hvis du ønsker at søge optagelse på et af musikkonservatorierne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kan du vælge mellem en klassisk linje, en rytmisk linje og en produktionslinje. På nogle skoler er der også en almen musikpædagogisk linje.

Uddannelsen varer 3 år og foregår på en musikskole. Du bliver undervist i:

 • Hovedinstrument
 • Klaver som brugsklaver (hvis det ikke er dit hovedinstrument)
 • Sang, spil og bevægelse
 • Hørelære
 • Teori
 • Musikkundskab
 • Sammenspil og kor

Derudover bliver der afsat 2/3 lektion pr. elev til valgfag, fx biinstrument, ensemble- eller korledelse eller andre relevante fag, som skolen udbyder.

Undervisningstimerne er som regel tilrettelagt, så du har mulighed for at følge anden skolegang ved siden af. Det samlede ugentlige timetal er på ca. 10 timer, hvortil du skal regne med ca. 20 timer til forberedelse. Dele af undervisningen kan du tage på weekendkurser. Der er mødepligt.

En fuld skolegang sideløbende med det musikalske grundkursus kræver meget arbejde af den enkelte. En del musikskoler samarbejder med et eller flere gymnasier om et 4-årigt gymnasieforløb, der indeholder det musikalske grundkursus.

Du skal til årsprøve efter 1. og 2. år. Er dit resultat ikke tilfredsstillende, kan du ikke fortsætte undervisningen. Efter 3. år afslutter du med en prøve, hvor kravene svarer til konservatoriernes optagelseskrav.

Når du har bestået kurset, modtager du et afgangsbevis, som indeholder karakterer og beskriver, hvad du musikalsk har lært.

Optagelse

Kurset er et tilbud til alle mellem 14 og 25 år. Du skal bestå en optagelsesprøve for at blive optaget. Prøven kræver, at du teknisk og musikalsk er velfunderet i dit hovedinstrument. Optagelsesprøven varer i alt ca. 20 minutter og består af:

 • En prøve i hovedinstrument/sang, hvor du skal fremføre to stykker i forskellig stilart. Mindst det ene skal foregå som sammenspil. Hvis hovedfaget er rytmisk, vil prøven også indeholde improvisation.
 • En prima vista-opgave (node- og rytmelæsning) og skalaspil på hovedinstrument
 • En mundtlig prøve i elementær hørelære
 • En prøve i imitation af en kort melodi og rytme

Du skal selv medbringe eventuel akkompagnatør og medspillere.

Tilmelding skal ske inden 1. februar. Der er optagelsesprøve i marts-april. Du skal kontakte den ønskede musikskole for de præcise datoer.

Økonomi

Undervisningen er gratis. Du kan ikke få SU.

Fremtidsmuligheder

Undervisningen er ikke i sig selv kompetencegivende, men den kan være dit første skridt på vejen til en uddannelse inden for musik, se de forskellige musikuddannelser på oversigten over kunstneriske uddannelser.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på MGKDanmark eller på musikskolernes hjemmesider.

MGK Center Hovedstaden, Københavns Kommunes Musikskole

MGK Center Østjylland, Aarhus Musikskole

MGK Center Sjælland, Køge Musikskole

MGK Center Midtvest, Holstebro Musikskole

MGK Sankt Annæ Gymnasium

MGK Center Nord, Aalborg Kulturskole

MGK Center Fyn, Odense Musikskole

MGK Center Sydjylland, Kolding Musikskole