Foto af Musikpædagog
Job

Musikpædagog

Som musikpædagog underviser du børn og voksne i sang, spil på instrument, hørelære, musikteori og andre musikfag.

Fakta

Arbejdssteder:
Musikskoler, I folkeskolen, I børnehaver, På efterskoler, I ungdomsskoler, Aftenskoler og på højskoler, Seminarier, Universiteter, Musikkonservatorier eller hjemme hos musiklæreren.
Stillingsbetegnelser:
Musikpædagog, Musikkonsulent

Arbejdet kan spænde fra undervisning af børnehavebørn i rytmelege til undervisning af studerende på musikkonservatorierne. Normalt er du dog specialiseret i et eller få områder.

Musikpædagogers arbejde er i høj grad bestemt af, hvad de underviser i, fx om det er sang eller et instrument, eller om det er mere teoretiske fag. Elevernes alder og forkundskaber spiller også en stor rolle.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Bevægelse og rytme - Musikpædagogen underviser i børnehaven.
Bevægelse og rytme - Musikpædagogen underviser i børnehaven.

I børnehaver og på de lavere skoletrin er undervisningen stærkt præget af leg. Her forsøger pædagogen at styrke og udvikle børnenes sans for rytme og sang. Det sker blandt andet ved hjælp af sanglege, dramatisering af sangteksters indhold og ved at lære børnene at spille på enklere instrumenter, fx rytmeinstrumenter.

På de videregående trin handler det i højere grad om indstudering af sange og musikstykker. Korsang og sammenspil er ofte en vigtig del af undervisningen.

På musikkonservatorierne skal musikpædagogerne bl.a. hjælpe de studerende til at finde et personligt musikalsk udtryk.

En musikkonsulent er ansat af kommunen og koordinerer musikaktiviteterne for børn mellem 0 og 7 år. Musikkonsulenten arbejder med at etablere undervisning af børnene i dagplejen, børnehaverne og børnehaveklasserne samt undervisning af det pædagogiske personale.

Konsulenten afholder informationsmøder med institutionsledere, skoleledere kontaktfolk inden for musiklivet m.fl.

Arbejdsplads

Musikpædagoger med en af musiklæreruddannelserne underviser hovedsageligt på begynderniveau og mellemstadium. De arbejder især på musikskoler, i folkeskolen, i børnehaver, på efterskoler, i ungdomsskoler, aftenskoler og på højskoler.

Musikpædagoger med musikpædagogisk diplomeksamen underviser især viderekomne på musikskoler og studerende på seminarier, universiteter, musikkonservatorier og lignende.

Musikpædagoger kan også arbejde som privatlærere. Undervisningen foregår da som regel hos læreren.

De musikpædagoger, som giver privatundervisning, er normalt selvstændige med egen virksomhed. Oplysning om etableringsvilkår osv. kan fås hos Dansk Musikpædagogisk Forening.

Se mere om Undervisning.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Sangpædagog36.811 kr.36.580 kr.37.615 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Musikpædagoger har opgaver ud over den daglige undervisning. De skal fx deltage i forskellige musikarrangementer, og de skal deltage i lærerrådsmøder, forældremøder med videre.

Musikpædagoger er ofte nødt til at være ansat ved flere forskellige institutioner samtidig for at opnå fuldtidsbeskæftigelse.

Muligheden for at få arbejde afhænger også af, hvilke instrumenter du kan undervise i. Jo bredere musikalsk uddannelse du har, desto større er chancerne for at få job.

Mere uddannelse

Musikpædagoger kan deltage i efteruddannelseskurser tilrettelagt af Dansk Musikpædagogisk Forening.

Få mere at vide

DM - fagforening for højtuddannede
www.dm.dk

Dansk Musikpædagogisk Forening
www.dmpf.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.