Master i rytmisk korledelse
Masteruddannelse

Master i rytmisk korledelse (M-RK)

Uddannelsen kvalificerer dig til at fungere som rytmisk korleder på et videregående pædagogisk og kunstnerisk niveau.

Fakta

Navn:
Master i rytmisk korledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående musikuddannelse + 2 års erhvervserfaring + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
Deltagerbetaling på 53.800 kr.

Du arbejder med forskellige musikgenrer, fx pop, rock, jazz og gospel,  og hvordan de kan omsættes til rytmisk kormusik. Du udvikler desuden dine færdigheder inden for bl.a. hørelære, klaverspil, sang og pædagogik. 

Uddannelsen henvender sig til musiklærere og musikpædagoger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen sigter på at udvikle dine musikalske såvel som pædagogiske færdigheder. Du udvikler desuden din evne til at udtrykke dig i en rytmisk, vokalmæssig og musikalsk sammenhæng.

Uddannelsen er opbygget af 3 hovedmoduler og en masteropgave. 

Modul 1: Du arbejder med egne færdigheder i forhold til rytmisk korledelse og støttefagene sang, spil og bevægelse. 

Modul 2: Undervisningen har fokus på rytmisk korledelse og arrangement, og du arbejder med fag som stemmeteori, arrangement, klaver, sang og teoretisk pædagogik.

Modul 3: Her arbejder du med dine pædagogiske og kunstneriske færdigheder, at forberede og gennemføre en koncert og til sidst i uddannelsen dit afgangsprojekt.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af fremmødeundervisning og online videokonferencer.

Uddannelsen udbydes af Det Jyske Musikkonservatorium og foregår i Aalborg.

Eksamen

Der afholdes prøver efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende fag fordelt på 3 moduler:

  • Rytmisk korledelse
  • Sang, spil og bevægelse
  • Hørelære/improvisationsteori
  • Stemmeteori
  • Arrangement
  • Klaver
  • Sang
  • Teoretisk pædagogik

Varighed

Uddannelsen varer 2 år på deltid.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en musikuddannelse, som indeholder korledelse på bachelorniveau eller tilsvarende kvalifikationer.

Du skal desuden:

  • have mindst 2 års relevant erhvervserfaring med korledelse.
  • bestå en optagelsesprøve.


Læs mere om optagelseprøve, ansøgning og ansøgningsfrist på Det Jyske Musikkonservatoriums hjemmeside.

Økonomi

Hele uddannelsen koster kr. 53.800 ekskl. undervisningsmateriale, studieture mv.

Der kan ikke søges SVU til uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Mulige job

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse