Master i rytmisk korledelse
Masteruddannelse

Master i rytmisk korledelse (M-RK)

Uddannelsen kvalificerer dig til at fungere som rytmisk korleder på et videregående pædagogisk og kunstnerisk niveau.

Fakta

Navn:
Master i rytmisk korledelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående musikuddannelse + 2 års erhvervserfaring + bestået optagelsesprøve
Økonomi:
Deltagerbetaling på 53.800 kr.

Du lærer hvordan musikgenrer som pop, rock, jazz og gospel kan omsættes til rytmisk kormusik, og du udvikler dine færdigheder inden for bl.a. hørelære, klaverspil, sang og pædagogik. 

Uddannelsen henvender sig til musiklærere og musikpædagoger.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddanenlsen arbejder du med dine musikalske og pædagogiske færdigheder, og du udvikler din evne til at udtrykke dig i en rytmisk, vokalmæssig og musikalsk sammenhæng.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 hovedmoduler (48 ECTS)
 • et afgangsprojekt (12 ECTS)

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fremmødeundervisning og online videokonferencer.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg.

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende titlen Master i rytmisk korledelse. 

Den engelske betegnelse er Master of Innovative Choir Leading.

Eksamen

Der afholdes prøver efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 3 moduler:

 1. Du arbejder med egne færdigheder i forhold til rytmisk korledelse, og du har støttefag som sang, spil og bevægelse. 
 2. Her er temaet rytmisk korledelse og arrangement, og du arbejder med stemmeteori, arrangement, klaver, sang og teoretisk pædagogik.
 3. Her arbejder du med dine pædagogiske og kunstneriske færdigheder, at forberede og gennemføre en koncert og til sidst i uddannelsen dit afgangsprojekt.

Under dit uddannelsesforløb har du følgende fag:

 • Rytmisk korledelse (20 ECTS)
 • Sang, spil og bevægelse (4 ECTS)
 • Hørelære/improvisationsteori (2 ECTS)
 • Stemmeteori (5 ECTS)
 • Arrangement (5 ECTS)
 • Klaver (4 ECTS)
 • Sang (4 ECTS)
 • Teoretisk pædagogik (4 ECTS)

Varighed

Uddannelsen varer 2 år på deltid.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået en musikuddannelse, som indeholder korledelse på bachelorniveau eller tilsvarende kvalifikationer.

Du skal desuden:

 • have mindst 2 års relevant erhvervserfaring med korledelse.
 • bestå en optagelsesprøve.


Læs mere om optagelseprøve, ansøgning og ansøgningsfrist på Det Jyske Musikkonservatoriums hjemmeside.

Økonomi

Hele uddannelsen koster kr. 53.800 ekskl. undervisningsmateriale, studieture mv.

Der kan ikke søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Mulige job

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse