Studerende læser noder
Kandidatuddannelse

Musikvidenskab

Musikvidenskab er en bred musikuddannelse, hvor du gennem teoretiske studier og praktisk musikudøvelse fordyber dig i musikkens verden.

Fakta

Navn:
Musikvidenskab
Andre betegnelser:
Musik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen i musikvidenskab handler om musik i alle afskygninger. Du kan arbejde med musik og lyd som iscenesættende, betydende, stemningssættende, kommunikerende og stimulerende fænomen. 

Som færdiguddannet kandidat i musikvidenskab kan du søge job i kulturinstitutioner samt inden for radio, tv og musikbranchen. Det er også muligt at undervise i musik på gymnasiet, hvis du kombinerer faget med et andet gymnasiefag.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i musikvidenskab udbygger din viden og dine kompetencer i forhold til bachelorniveauet. På uddannelsen beskæftiger du dig med musikgenrer fra hele verden med hovedvægt på vestlig musik.

Du lærer at formidle musik sikkert og levende, hvad enten det er gennem korledelse, blogskrivning, egne audioproduktioner eller oplæg.

Samarbejde er en vigtig del af musikvidenskab, både når det gælder sammenspil og projekt- og produktionsarbejde eksempelvis omkring filmmusik.

Et væsentligt område er den europæiske kompositionsmusik fra middelalderen til i dag. Men også vore dages populærmusik og fremmede kulturers musik er en del af uddannelsen.

De forskellige musikformer og genrer behandles historisk og analytisk, og der anvendes en lang række teoretiske indfaldsvinkler.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde.

Der arbejdes også i samspilsgrupper med praktisk musikudøvelse.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Aalborg og Aarhus.

Læs om

KU, AAU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i musikvidenskab.

Læs mere i UG-artiklen:

Musikvidenskab

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Der er jobmuligheder inden for radio-, tv- og musikbranchen. I de senere år har flere fundet vej til job som organisatorer og administratorer i kulturlivets forskellige institutioner og til det offentlige og private erhvervsliv generelt.

Pædagogikum

Musikvidenskab er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere i UG-artiklen:

Pædagogikum ved de gymnasiale uddannelser

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information