kandidatuddannelse i Musikvidenskab
Kandidatuddannelse

Musikvidenskab

Musikvidenskab er en bred musikuddannelse, hvor du gennem teoretiske studier og praktisk musikudøvelse fordyber dig i musikkens verden.

Fakta

Navn:
Musikvidenskab
Andre betegnelser:
Musik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med musikkens almene begreber og terminologier, fx harmonik, akustik og notation.

Som færdiguddannet kandidat i musikvidenskab kan du søge job i kulturinstitutioner samt inden for radio, tv og musikbranchen. Det er også muligt at undervise i musik på gymnasiet, hvis du kombinerer faget med et andet gymnasiefag.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i musikvidenskab udbygger din viden og dine kompetencer i forhold til bachelorniveauet. På uddannelsen beskæftiger du dig med musik og musikkultur i bred forstand.

Et væsentligt område er den europæiske kompositionsmusik fra middelalderen til i dag. Men også vore dages populærmusik og fremmede kulturers musik er en del af uddannelsen.

De forskellige musikformer og genrer behandles historisk og analytisk, og der anvendes en lang række teoretiske indfaldsvinkler.

Kandidatuddannelsen giver mulighed for en række faglige profiler, rettet mod fx Music/Arts Management, musikledelse, faglig formidling samt undervisning både i gymnasiet, på højskoler og musikskoler.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde. Der arbejdes også i samspilsgrupper med praktisk musikudøvelse.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder musikvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i musikvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i musikvidenskab fra KU og AU samt i musik (herunder specialiseringen i populærmusik og lydproduktion) fra AAU giver adgang til kandidatuddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU hedder uddannelsen musik og udbydes som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i musik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i musik giver adgang til kandidatuddannelsen.Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder musikvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i musikvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i musikvidenskab giver adgang til kandidatuddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Der er jobmuligheder inden for radio-, tv- og musikbranchen. I de senere år har flere fundet vej til job som organisatorer og administratorer i kulturlivets forskellige institutioner og til det offentlige og private erhvervsliv generelt.

Musikvidenskab er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden kultur- og museumsarbejde, undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information